Gorinchem in oude ansichten deel 1

Gorinchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.A. van Hoogdalem
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1795-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

137. We lopen de Gasthuisstraat nog iets verder in en gaan dan door een nauw straatje dat Gasthuisgang heet. Aan het eind van deze gang komen we door een poortje daterend van 1391, dat Gasthuispoortje heet (niet "Kanselpoortje" zoals de" prentbriefkaart ons voorhoudt). We staan dan Achter de Kerk of op het Oude Kerkhof. Ret poortje is wel een van de oudste bouwwerken van de stad, zo niet het oudste. Door dit poortje bereikte men vroeger het binnenterrein van het Gasthuis. Aan de achterzijde van de huizen in de Gasthuisstraat is nog te zien, dat ze tot een middeleeuws bouwwerk hebben behoord.

138. De hervormde kerk met de St.-Janstoren. De oude kerk die bij de toren hoorde werd in 1844 wegens bouwvalligheid gesloten en daarna afgebroken. In 1851 werd deze nieuwe kerk in gebruik genomen. Links een stukje van het dak van de inmiddels verdwenen overdekte boter- en eierrnarkt.

139. Ret kerkinterieur nog met de gaslampjes. In het midden de fraaie koperen kroon met de pelikaan die met zijn bloed zijn jongen voedt. Deze vierentwintigarmige kroon werd in 1588 vervaardigd door de Gorcumse koperslager Willem van der Burcht. Ret orgel, gebouwd door de orgelbouwer P'rtz, werd in gebruik genomen op 13 december 1761. Delen van dit oude orgel zijn verwerkt in het nieuwe, dat u hier ziet en dat op 18 september 1853 werd ingewijd met het zingen van Psalm 1 SO.

Gorinchem.

~~ Uiteave Va.n Andel B,ekhll.ndel.

<Srcenrnarkt.

140. Een wekelijks evenement was op vrijdagmorgen het verschijnen van de botkarren uit Bunschoten en Spakenburg. Hoog boven alles troont op een reeds ontladen kar de plaatselijke vishandelaar Van Rooiien. Achter hem de gevel van het Dameshuis of zoals men vroeger placht te zeggen: het Vrouwenhuis of Oudevrouwenhuis. Het werd op deze plaats gevestigd in 1865, in het huis dat daarvoor werd bewoond door burgemeester W.A. Viruly Verbrugge. De stichting zelf - voortzetting van een Bagijnenhof aan de Haarstraat - yond haar oorsprong in de middeleeuwen.

.::7VK"UIV1 Groenmarkt

141. De Groenmarkt met het oude postkantoor dat in 1866 door de stad voor het Rijk werd gebouwd. In 1882 werd het Rijkseigendom; thans is het be1astingkantoor.

GORI

de Groot Poortje.

sn9

142. Op de Grote Markt krijgen we aan onze linkerhand het Hugo de Groot-poortje. Door dit poortje - de achteruitgang van het huis van de familie Daetse1aer in de Gasthuisstraat - verliet Hugo de Groot op 22 maart 1621 a1s metse1aar verk1eed het huis op weg naar het Sleeuwijkse veer. Van hier vluchtte hij over Antwerpen naar Parijs. Zijn geslaagde ontsnapping uit Loevestein in de boekenkist onder het wakend oog van Elsje van Houweningen is algemeen bekend.

143. Langs deze zijde van de markt treffen we een leuk tafereeltje aan. De oude vrouw Van Meurs voor haar stalletje op de hoek van de Grote Markt en de Kelenstraat. Rechts, onder het juk met de manden, haar dochter Geertrui. Wat waren haar gebakken appels en stropertjes lekker! De oliebollen bakte ze nog op de oude manier in een open pot op eiketalhout, dat op de foto onder het kraampje ligt. De zoutebollenbakker Biemans kijkt nog juist boven het juk uit.

KELESTRAAT, GORiNCl-;EM

144. Een kijkje in de Kelenstraat met op de hoek weer een pothuis, dat we op het vorige plaatje niet zo goed konden zien, amdat het kraampje er juist voor stand.

Gorinchem

".

-,

.--

Groote markt,

145. Hier kijken we op de oostzijde van de Molenstraat en de Grote Markt. Het huis in het midden achter de lantaarn werd bewoond door dr. M.A. van Andel, een bekend arts die veel heeft gedaan voor en geschreven over de historie van de geneeskunde.

146. Van de oostzijde van de Grote Markt zien we ons Stadhuis met de fontein en de monumenta1e 1antaarns. Wat hier v66r 1859 stond was een fraai zestiende-eeuws bouwwerk, dat ruimen moest voor het nuchter zakelijke negentiende-eeuwse stadhuis. Het werd in 1860 in ge bruik genomen. Het ge bouw links is de Grote Societeit, die in 1911 van hier naar het Eind van de Langendijk werd verp1aatst.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek