Gorinchem in oude ansichten deel 1

Gorinchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.A. van Hoogdalem
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1795-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

147. Even gaan we de Molenstraat in om het Burgerkinderweeshuis te bekijken. Het werd op deze plaats in 1557 gesticht door Matthijs Ae1berts en zijn vrouw Marijke Kolf voor de "schame1e weezen". Hun beider wapens flankeren een fries waarop Jezus staat afgebeeld te midden van kinderen. Hij roept de mens op de wezen te gedenken. In 1743 werd het pand vernieuwd, zoals het jaarta1 op de gevelsteen aangeeft. Vermoedelijk is ruim honderd jaren later de pleisterlaag aangebracht, die de gehe1e geve1 bedekte. Dank zij een ingrijpende restauratie is het pand in 1968 in zijn oude 1uister hersteld.

148. De moeder van het Burgerkinderweeshuis Amelia Briede-Verduin gaat juist de kopjes thee inschenken voor de naaister mejuffrouw G.J. de Hoog en de pupillen in hun weeshuiskledij. We zien, van links naar reehts: J.A. van Brakel, P.J.T. Koek en A. Koek, die rustig zitten te handwerken op het plaatsje aehter het weeshuis, vermoedelijk in de zomer van 1906.

149. Keren we ons nu weer naar de Grote Markt, dan zien we het plein zoals het was voor 1898, zonder fontein. Op het stadhuis prijkt het stadswapen, echter zonder de wapenspreuk: "Fortes Creantur Fortibus" (Sterken brengen sterken voort). Bij zo iets vael je je borst zwellen.

150. In dit stadhuis zetelde van 1881 tot 1895 a1s burgemeester de heer C. van Andel, die we hier met zijn vrouw P.I. van Andel-Smit zien in de tuin van zijn villa "Marianne" aan de Kriekenmarkt hoek Kromhout of Krommenhoek. Gorinchem eerde haar door de eerste straat in de Lingewijk naar haar te noemen: Van Andel-Smitstraat, Een vermogend echtpaar, dat een warm en bewogen hart bezat voor de misdeelden die er in die dagen maar al te vee 1 waren.

151. Voor het stadhuis ons politiekorps uit die tiid, Als ik dit plaatje bekijk, krijg ik altijd de neiging om te denken: klein maar dapper. Dat klein slaat dan niet op de mannen, maar op de grootte van het korps. Zien ze er niet krijgshaftig uit met die helmen, sabels, baarden en snorren? Hun namen roepen herinneringen op, We zien, van links naar reehts:

Thomas Sinoo, de hoofdagent; Peverelli en de agent Ie klas Romijn, beiden met baard; Van Gelder, de latere grafgraver; Van TOOT; Buchner, toen de laatste aanwinst en bij de jongens het meest gevreesd; Van den Berg; Tans en Korthof. Zehadden bijna allemaal een bijnaam, maar die mag ik niet verklappen.

152. Wie de Grote Markt z6 zag liep grote kans in "de bak" te geraken, waar hij dan wel wat hardhandig belandde, zonder voeten vegen en zonder bellen. De agent met de getrokken sabel is al op weg om orde op zaken te stellen.

Gorinchem.

Groote ,Marki.

ia;aTt J. Tao &ct. Goril)('btrlll.

153. De Grote Markt compleet met de fontein, die daar bij gelegenheid van de aanvaarding der regering door koningin Wilhelmina in 1898 werd opgericht. Het gebouw met de bogen is de Hoofdwacht, het garnizoensbureau. Het militaire gezag zetelde dus recht tegenover het burgerlijke, wat in troebele tijden een hechte samenwerking mogelijk maakte. Het gebouw links van de Hoofdwacht is het bankiershuis Pijnacker Hordijk.

154. Onze tocht door Gorinchem is ten einde. Het was een stevige wandeling. We moeten afscheid nemen. Moet u naar Utrecht? Helaas, de koets rijdt allang niet meer, want de opening van de spoorlijn in het najaar van 1883 maakte een dergelijke verbinding overbodig. Hier ziet u tot besluit een met drie paarden bespannen rijtuig, dat op het punt staat te vertrekken van het Vreeburg te Utrecht naar Gorinchem. Belangstelling genoeg, want op die dag - 13 november 1883 - werd de St.-Maartensmarkt in Gorinchem gehouden. We moeten het dus zonder de romantische koets doen en we gaan dan maar wandelend naar het station, waar we onze voettocht ook zijn begonnen. Hebt u genoten? Ik wel, in gedachten heb ik nog eens getoefd in het Gorinchem van weleer. Goede reis en naar ik hoop tot wederziens in Gorinchem.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek