Gorinchem in oude ansichten deel 1

Gorinchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.A. van Hoogdalem
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1795-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

17. Langs de andere weg terug, weer langs de Vliet, komen we al spoedig aan de Varkensheul, een bruggetje net hoog en wijd genoeg voor een schuit. Na de bulle kens nu de varkens en dan was er ook nog een Schaapsheul. Het blijft dus wel landelijk. Ben joodse veehouder, Herman van Straten, met zijn hondekar op weg naar "melkens" neemt even de tijd om te poseren.

Gorindum - Aan de Varkrnshrul

18. De weg die nu voor ons ligt is de Dude Hoven, die voorbij het Plantsoen overgaat in de Nieuwe Hoven, hier gezien vanuit het oosten. De benaming herinnert aan de tijd, dat hier de deftige en welgestelde Gorcumers hun tuinen en lusthoven hadden, waarin het - na het stadsbestaan vol zorgen - goed toeven was.

19. Tussen de Oude en de Nieuwe Hoven staande bij het Plantsoen kijken we in noordelijke riehting langs de Grote Haarsekade met geheel reehts de Kleine Haarsekade. Aangelegd langs de Sehotdeurense Vliet, waarvan de demping al aanving in 1818 in verband met de aanleg van het Kanaal van Steenenhoek. De demping met groot stadsvuil duurde tot in onze eeuw voort. In 1658 sloten de steden Gorinchem en Vianen een overeenkomst over een geregelde verbinding met trekschuiten tussen de twee steden. Vandaar ook wei de benaming "Viaanse Vaart".

20. We naderen de stad. Vanaf de overweg nog even een blik achterorn op het verdwenen schoon van de Nieuwe en de Oude Hoven. Behalve het houten huis van lijninspecteur Bolger is er nog geen huis te bekennen.

21. We moe ten ons haasten, want sluis- en brugwachter Hein van Hoogdalem staat met zijn maat al klaar om de kleppen van de brug over de Keulse Vaart op te draaien. De kruier van het spoor mag er nog over en wij ook, maar dan de andere kant op naar de Concordiaweg.

22. Hier dan "Concordia" met een grote lommerrijke tuin en een theekoepel. We leggen even aan. 's Zondags bespee1de Jan Jobe1s hier de piano en bij feestelijke ge1egenheden was er een ba1 champetre in de verlichte tuin. De weg ervoor liep v66r 1819, toen het Kanaa1 van Steenenhoek er nog niet was, aan op de Arke1poort.

23. Alvorens de stoep op te gaan naar de brug, nog even een kijkje op de Arkelse Onderweg met rechts de ingang van de Joodse Begraafplaats en op de achtergrond de Algernene Begraafplaats, in gebruik genomen in 1830. Wat verderop ligt dan nog de Roorns-Katholieke Begraafplaats. Hoevelen gmgen in al die jaren langs deze weg hun laatste gang?

24. In de hoek gevormd door de Arkelse Onderweg, de "Stoep van Ceelen" en de Arkelsedijk stond een oud huis, dat bekend stond als "De Moordkuil". Later werd het "Eike's Hof". Een vroegere uitspanning en herberg waar - naar de overlevering luidt - wel eens een moord lOU zijn gepleegd. Hein, de bruggewachter die we zojuist ontmoet hebben, woonde er rustig op zijn kleine boerebedoening. Zijn zoon Adriaan poseert voor het huis.

A rkelschs dijk met constru ┬Ětie werkplaat en van de Yries Robbe' GORINCHEM

-"

25. Later lOU ten no orden van "Eike's HoC' het kantoor van de firma De Vries Robbe & Co. worden gebouwd. Van de fabriek zien we de eerste aanleg allangs de Arkelsedijk. Tussen de Arkelsedijk en de Arkelse Onderweg verrezen zo omstreeks 1909 de eerste huizen van de Lingewijk in de Van Andel-Smitstraat en omgeving.

Gorinehem

Buiten de Porkelpoort.

A. G. V. - D. 429. J. H. Kn. - G

26. Geleid door Rieka gaan we nu de "Brug van Ceelen" over, zo genoemd naar de man die hier vele jaren brugge- en sluiswachter was. Een officiele naam heeft de brug nooit gehad, weI een am btelijke: brug bij de Kanaalsluis. Brug en sluis werden gemaakt in 1819 op de p1aats waar het Lingewater door dit kanaal naar Hardinxve1d werd geleid, am bij Steenenhoek in de Merwede te worden geloosd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek