Gorinchem in oude ansichten deel 1

Gorinchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.A. van Hoogdalem
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1795-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

37. Kijken we nog even terug de Haarstraat in dan zien we de rooms-katholieke kerk een zogenaamde waterstaatskerk - die in 1838 werd ingewijd. Hier hoeft het verkeer nog niet te worden geregeld. Rechts de heer Van Bruggen uit Dalem met scheve pet bijgenaamd Jan de Mond - die er zijn gemak van neemt. Ook de stadsomroeper P. van Houten met tas heeft geen haast. Het karwei dat gasfitter Koos Eckhardt moet gaan verrichten kan best even wachten. Al kon je op markttijden in deze straat nauwelijks een voet verzetten, toch staat onder het straatnaambordje links te lezen: "Op markttiiden in den stap rijden". Toch welleuk zo'n verkeersbord op rijm,

38. Na de Haarstraat gaan we nu de Westwagenstraat in. Vanuit deze straat vertrok eens de wagen naar het westen. We passeren het Diaconie-Armhuis met gevelbord. Enkele wezen en oude vrouwtjes uit het huis staan op de stoep. Het Armhuis werd in het midden van de achttiende eeuw gesticht. Aan de andere zijde kijkt bakker Van Ravesteijn nog juist om de hoek.

WESTWAGENSTRAAT. GORI CHEM

39. De mensen kijken belangstellend toe hoe de fotograaf de Westwagenstraat op de gevoelige plaat vastlegt. De eigen stoepen, meestal met een stoeppaal en een hek, zijn goed te zien. De wandelaars moesten wel van de straat gebruik maken.

it~ L tI ?. 'ial1 fct. Ecrt!H!l.

Gorinchem. ~

40. Dit stadsbeeld zouden we hebben gezien als we bij de aanvang van onze tocht de bruggen over, door de Kanselpoort, de stad in waren gewandeld. Aan aIle toegangswegen tot de stad lag een uitspanning, tevens cafe en vaak hotel, waar reizigers en paarden onderkomen en verzorging vonden. Hier zien we ook weer het koetsje, dat we bij onze komst aan het station rustig naar de stad lieten vertrekken.

Gorinche1ll. 7 anselpoori

41. Nag eens de uitspanning "Hol" gezien in de riehting van de Kanselpoort. Op de aehtergrond het koetsje en links smid Luijten die het paard besloeg of het gerij repareerde, terwijl men zaken deed in de stad. Verder slenteren over straat enige matrozen van de opleidingssehepen "Schorpioen" en "Nautilus", waarover nog nader.

42. Op onze weg door de Westwagenstraat richten we onze blik naar het Melkpad met "Hotel Van Andel", later "Metropole". Op de achtergrond is nog juist iets te zien van de Gasfabriek, die in 1855 werd gesticht. Het iizeren hek links zegt ons, dat daar nog water was. Hierlangs stroomde het water uit de stadsgrachten als men die vanaf de Merwede spuide. Het mengde zich dan met het rioolvuil en werd onder twee kanalen door in de Schelluinse Vliet geloosd.

Gorinchem, . es e .agenst-aat

43. Voor het laatst de Westwagenstraat met reehts - aehter de man - de tabakshandel van Polvliet en links de ijzerhandel van De Vas, "De Gekroonde Spijkerrnand" geheten, waarvan het uithangbord zich nog in ons museum bevindt.

Got'inehem, l-ioogetOtteOSCr-ClCl1:.

44. Door de Hazewindhondstraat en de Struisvogelstraat komen we in de buurt van de kazernes. Een monumentaal hek aan de Torenstraat tegenover de Nieuwstad gaf toegang tot het terrein. Links de tuin van de Kolfbaan.

~.~

Voor de Kazerne, - GOR1XOBElL

45. De Willemskazerne, die in 1826 door de stad voor het Rijk werd gebouwd, zou honderd drieenveertig jaar later onder de slopershamer vallen. Ret strozakken vullen was als regel een van de eerste bezigheden van de recruut bij zijn aankomst in het garnizoen. Daarna ging dit kaartje naar huis. Honend sprak de infanterie van "de liggende vreters" als het over de vestingartillerie ging. Ret plaatje bekijkend lOU je het haast geloven.

46. Hier een tweede soldatenkaart met Hannes en Kees van de landweer, die er na al die rode kool (rechts) maar eens een denderend nachtfeest van hebben gemaakt. De tophits van die tijd klinken zelfs van het dak van de kazerne: O! Susanna, was ist das Leben wunderschon en Gee! me nog een drupske. De maan is hier niet aan de bitter, maar aan de klare. Ze waren overigens wel netjes: ,,2 maal bellen en voeten vegen".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek