Gorinchem in oude ansichten deel 1

Gorinchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.A. van Hoogdalem
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1795-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

47. De Citadelkazerne werd in de jaren 1900 en 1901 gebouwd op de plaats, waar eens de ingang van het Kazerneplein was. Ret geheel heeft iets citadelachtigs, wat natuurlijk de bedoeling was. Op 22 en 23 juni 1833 ontvingen stadsbestuur en bevolking met veel feestvertoon het deel van de bezetting van de Citadel van Antwerpen, dat het Gorcumse garnizoen had geleverd. Ook deze kazerne is inmiddels uit het stadsbeeld verdwenen.

48. De Schuttersgracht - een deel van de stadsgracht van voor 1600 - genoemd naar de schutters wiens oefenterrein tot aan deze gracht liep. Ret torentje links was van de brouwerij van Van Renesse.

Gorin hem.

Pomp traat.

49. De Pompstraat, genoemd naar een oude pomp uit 1607 die nog aanwezig is, met de gracht rand het kazerneterrein.

Hooge Torenstraat.

GOt"illchm.

50, Door de Hoge Torenstraat gaan we in de richting van de Boerenstraat. Links aehter de bornen staat het huis van touwslager en zeilrnaker J.e. den Haan; nu is er het politiebureau in gevestigd. Naast het woonhuis van notaris rnr. V.G.A. Boll reehts op de hoek is het notariskantoor ondergebraeht.

Gorinchem.

Boerenstraat.

51. De Boerenstraat met de boerderij, eens gelegen binnen het domein van het St.-Agnietenklooster. Voor de boerderij staat schildersbaas Verschoor. De kinderen, die altijd graag op de foto willen, zijn nu - als ze nog leven - stellig al grootvader of grootmoeder.

52. Een rustige straat die Boerenstraat, a1s tenminste de scho1en aan zijn, We zijn mer narnelijk in een scho1enbuurt. Ret huis op de hoek achter de 1antaam is nog een overblijfsel van het k1oostercomp1ex, dat op 14 mei 1401 door de weduwe van Floris Spronck werd gesticht. Rechts nog juist een streep van de burgerschoo1 voor jongens, waar "baas E1shout" de scepter zwaaide.

53. Hier hebt u hem - Jacob Marinus Elshout (1846-1914) - met zijn zesde k1as van 1895. Als er nog van in 1even zijn, dan zijn ze hoogbejaard. Een zoekplaatie dus voor oude en wellicht oud-Gorcumers,

54. Aan het eind van de Boerenstraat lopen we in de Krabsteeg langs het "Tehuis voor Militairen". Velen in den lande bewaren aan dit huis prettige herinneringen.

55. In de naam van dit gebouw - Tolkazerne zijn de bestemmingen al aangegeven. Als tolgaarderswoning en -kantoor werd het gebouw in 1598 gebouwd op het terrein van kasteel "De Blauwe Toren". De afbraak van deze toren omstreeks 1580 was noodzakelijk in verband met de uitleg van de stad en het bouwen van de nieuwe verdedigingswerken. Op 1 december 1814 werd het Tolhuis in gebruik genomen als kazerne voor onderofficieren.

Tolkazerne - Gorinchern.

56. De Mo1enstraat met aan het eind de "Tolkazerne" en rechts "De Doelen". De straat is het domein van de wande1aars, waaronder de baardige figuur van dr. G. van Helbergen, die gedurende de jaren 1883-1911 rector van het gymnasium was en die de welluidende bijnaam "Jupiter tonans" had. Tegen zijn gewoonte in werd hij hier tijdens zijn wandelingetje door de stad niet vergezeld door zijn grote sint-bernardshond. Rechts houden was nog niet dwingend voorgeschreven, zodat de heer op de fiets niet in overtreding was.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek