Gorinchem in oude ansichten deel 1

Gorinchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.A. van Hoogdalem
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1795-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

57. Hier is het Doelengebouw iets beter te zien met nog net een stukje van het hek van het Oudemannenhuis. Op die plaats stichtte Steijndeld, de huisvrouw van Merten Schouten, op 5 augustus 1442 een rusthuis voor oude mannen, later "Huize Steijndeld" genaamd.

58. "De Doelen" met op een van de schoorstenen een bevolkt ooievaarsnest. Op 19 maart 1589 namen de schutters van St.-Joris - de oude schutterij bewapend met voetboog - en de schutters van St.-Christoffel - de jonge of colveniersschutterij - het besluit te zamen "De Doelen" te bouwen. Ret gebouw, dat in zijn trapgevels zijn ouderdom nog toont, werd in het midden van de vorige eeuw door pleisterkalk en moderne ramen grondig geschonden, maar in onze dagen gelukkig weer in oude luister hersteld en bestemd tot waterschapshuis.

59. In de tuin van "De Doelen", waarvan we dus hier de achterkant zien, werd op 11 september 1843 de eerste steen gelegd voor een concertzaal, waarin zich gedurende bijna honderd twintig jaren het culturele Ieven van Gorinchem zou concentreren. De bouw werd voor een deel bekostigd uit de verkoop van kunstschatten uit het bezit van de schuttersgilden. Via een Haagse antiquair verhuisde vrijwel alles naar de verzameling van de Prins van Wales.

60. In de Doelentuin poseerde het harmoniegezelschap "Aurora". Op de voorste rij met vaandel de eigenaar van "De Beurs" De Bruijn. Naast hem - de wat oudere man - de beschermheer De Pater. Achter de grote tram de gebroeders Ducardus en achter de tweede figuur van rechts staat Willem van Hertum. Zijn broer Daniel is de voorlaatste op de achterste rij aan de rechterkant. Geheel links achteraan staat Antoon Mastenbroek. Verder moogt u zelf zoeken.

61. Ook de "Christelijke Zangvereeniging Zingt den Heere", opgericht in 1883, koos als decor voor een foto van vermoedelijk 1903 de Doelentuin. Op de voorste rij, zittend, van links naar rechts: de dames Phielix (? ), Cornet, E. Snoeck, als vijfde M. Sizoo en als negende Johanna Snoek, later gehuwd met de heer Mans uit Andel. De mannen op de derde rij zijn: Ter Braak, als derde Coenraad Mik, sigarenwinkelier aan de Langendijk, als vijfde Cornet, boekbinder in de Zusterstraat, als zevende dirigent Ph. van Wijk, horlogemaker, als achtste wisselloper Spronk en de laatste van die rij Matthijs Mik, zoutebollenbakker. Wie herkent er meer?

62. Na dit uitstapje in de Molenstraat en naar "De Doelen" keren we op onze schreden terug en gaan we de Tolsteeg op naar de Waterpoort. Op de achtergrond de oliemolen, die we nag beter te zien zullen krijgen.

Gorinchem De Waterpoori

63. Bode Roth, de bode op Ameide, gaat ons voor. De iizeren hekken hangen nog in de poort als een doelloos ornament.

64. Ret eerste wat ons oog treft is het fraaie Wilhe1minapark, dat in 1898 - het jaar van de inhu1diging van koningin Wilhelmina - door enige vrijgevige Gorcumers aan de stad werd geschonken. Ret werd aange1egd op grond die was vrijgekomen bij het graven van de Vluchthaven. Ret hekwerk werd in 1915 verwijderd. Ernst Strubbe, de tuinman, besteedt alle zorg aan het park. "Jan met de Vinger" op zijn voetstuk in het midden van het park kijkt toe. Deze wonderlijke naam gaf men aan het bee1d van Prometheus, die met een Yinger naar de heme1 wees.

Gorinchem

Buiten de Waterpoort

65. Langs de drie cafeetjes gaan we eerst in de richting van "De Punt". Omkijkend zien we op de achtergrond de oliemolen op de Altenawal en links "De Tol" met ervoor de Duivelsgracht. In de riddertijd zou hier een verkwistende en brassende slotvrouwe, nadat ze de binnenplaats van het slot met melk had laten schrobben, door de duivel zijn gehaald, terwijl het slot met alles erin in de gracht verzonk. Haar trouwe en vrome gemaal vervulde in het Heilige Land bij een kruistocht zijn ridderplicht. De moraal, speciaal voor vrouwen: leef ingetogen en vroom, dan gaat het goed, maar anders ...

66. De jeugd, onbewust van wat in de diepe gracht aan oude lering rust, gaat op in het schaatsenrijden op een intiern en windstil baantje. Zelfs de baanvegers ontbreken niet.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek