Gorinchem in oude ansichten deel 1

Gorinchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.A. van Hoogdalem
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1795-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

67. "De Punt" of beter de Oude Wolpherensedijk was eens de verbinding met Hardinxveld, nu een wandelweg met prachtige kastanjebomen langs de Merwede en doodlopend tegen de ingang van het Merwedekanaal. Van hieraf hebben we een riviergezicht zoa1s er weinig zijn in Nederland. De Merwede is hier 1200 meter breed van dijk tot dijk en de groene oevers zijn zander enige bebouwing, Hoevelen smaakten hier hun jong ge1uk, oog in oog en hand in hand.

Gorinchem. Kazerneering Toroedisten-

68. Aan de andere zijde kijken we over de Vluchthaven en zien, nabij scheepswerf "Fortuna" - later de IJsselwerf - de kazernering van de Torpedisten, van wie een dee 1 geruime tijd in Gorinchem was gelegerd.

Gorinchem

Hr. Ms. Schorpioen en Nauluhu,.

69. Hier de "Schorpioen" en de "Nautilus", die met de in opleiding zijnde "braniekragen" druk vertier in de stad brachten. De vreugde duurde echter maar kort. Gestationeerd in juni 1921 werd de opleiding in 1926 a1 overgeplaatst naar Vlissingen. Maar in die korte tijd werden vele banden voor het 1even gesmeed.

<;orinchem

l(ivier de )Yierwede (Ysgang)

70. Een strandgezieht vanaf de oude veerstoep tijdens ijsgang in de Merwede. De meester met zijn sehoolklasje gaf de voorkeur aan wat frisse lueht boven het duffe sehoollokaal. Op de aehtergrond links "de hang", waar de netten werden geboet en getaand. In het midden de Visafslag en reehts de aanlegsteiger voor de Bossehe en de Nijmeegse boten.

71. Behalve een belangrijke handel in granen, gaf ook de visserij aan vele handen werk. Hier een vissersboot met de oude Kwakernaat, bijgenaamd "De Kwak". Nog juist boven het boord uit zien we een stukie van het tonnetje, dat aan de netten werd bevestigd als ze te water gingen bij het vissen op zalm, elft en fint. Het brandende lampje op het tonnetje was een baken voor de voorbijvarende schepen om de netten te sparen. Bij scheepsmaker Groenhof kon de visser terecht voor reparatiewerkzaamheden aan zijn boot. Hier meerde hij met zijn vangst voor de afslag. Op de achtergrond de veerstoep en resten van de oude veerdam in de Merwede. Boven aan de veerstoep het cafe van Van Zee en de behuizing van de dames Van Tiel op de hoek van de reeds verdwenen Kastanjelaan. Veerhuis "De Zwaan", dat tussen de beide huizen in stond, was op 11 september 1877 voor afbraak verkocht.

72. Ret strand met het huis en het scheepswerfje van Groenhof. Onder aan de dijk "de hang"; op de achtergrond de Visafslag en een van de oudste veerraderboten op Sleeuwijk.

73. Op de lange bank tegen de Visafslag - uit de wind en in het zonnetje - werden de problemen van de dag behandeld. Een ideaal plaatsje voor oude en uitgewerkte vissers om het doen en laten van hun jongere opvolgers te kritiseren.

74. Kon de veerboot niet varen doordat de rivier zat, dan werd de dienst - vaak ook voor paard en wagen - onderhouden via een veerpad over de rivier. Degene die vrees koesterde de tocht te wagen kon zich per schietschouw door het veerpersoneel, gelijk met de post, laten overtrekken naar de andere zijde. De pontonniers maakten van de gelegenheid gebruik zich te oefenen in de praktische bruggenbouw en sloegen een brug van de kant naar het ijs.

GORI 'CHEM

Rivier de Merwede

.,~:'.

75. Aan de kade een van de oude Gorcumse veerboten, die de verbinding met Sleeuwijk onderhielden. Met het kolentrammetje (links) werden de boten van kolen voorzien.

76. Grote belangstelling voor de fotograaf die het bedrijvige tafereeltje wilde vastleggen in de orngeving van de aanlegsteiger van de boten van Fop Smit. Links op de verhoging het park.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek