Gorinchem in oude ansichten deel 1

Gorinchem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.A. van Hoogdalem
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1795-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

77. Een van de salonraderboten van Fop Smit, welke rederij sedert 1848 een geregelde dienst onderhield tussen Rotterdam en Gorinchem en de tussenliggende plaatsen. Tot het afgebeelde scheepstype behoorden de "President Kruger", de "President Steijn", de "W.F. Leemans" en de "Merwede I". Drie uren lang kon men erop genie ten van het schoons dat de oevers van de Merwede, Noord en Nieuwe Maas in die dagen boden. Dan waren er nog de raderstoomboten met campagnedek, als de "Merwede II", de "Comelis de Witt" en de "Quakemaat", die wat minder gerief boden. In 1935 werd de dienst opgeheven.

78. Ret park met hek en banken ervoor, gezien vanaf de kade. Op de achtergrond de drie cafeetjes en links het kantoortje van L. de Beer, agent van de Fop Smit-boten en van andere diensten, onder andere op Heusden en Den Bosch.

79. We wenden ons nu weer in de riehting van de stad en zien de oliemolen "De Eendraeht" nag in al zijn glorie. Hij werd gesloopt in 1916. Zijn verdwijnen verarmde het stadsbeeld van de rivierzijde. Links aehter de bomen het torentje van de Waterpoort, afgebroken in 1894. In het midden de grate keersluis van de Haven. De man op de voorgrond zou L. de Beer zijn, die we reeds noemden.

80. Leen - ook wel "Leenbaas" - en Driek Gorgels verkochten in hun tentje hier hun fruit, koek en snoep aan de gaande en komende man. Leen ventte luidkeels zijn waren door de stad. Rechts de veranda van cafe "Merwezicht" met een riant uitzicht op Woudrichem, Loevestein en het drukke verkeer op de Merwede.

81. Nog een kijkje in deze buurt met de veerboot "Altena II" op Woudrichem. De volksmond, als regel gauw klaar met typeringen, noemde deze boot "Ret Strijkijzer" en een andere nog oudere boot van deze dienst "De Platluis".

82. Onder de poort door gaan we stadwaarts. In 1855 brak men uit de poort een portiek weg, dat een steen bevatte met het opschrift:

"Civitas in qua maxime cives legibus parent et in pace beata et bello invicta est. Anno Domini 1642". Vertaald: De stad wier burgers het meest aan de wetten gehoorzamen is zowe1 in vredestijd ge1ukkig a1s onoverwinnelijk in de oorlog. In het jaar des Heren 1642". De steen b1eef behouden en is in OTIS museum. De poort was in 1642 gebouwd uit de1en van de oude Burchtpoort en vormde het sluitstuk in de nieuwe vestingwerken, die de stad voorgoed zouden oms1uiten. Na de afbraak in 1894 werd de gedemonteerde gevel weer opgebouwd in de tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam. Hier zien we de stadszijde van de poort.

83. Hier de Waterpoort ingepast in het straatbee1d van voor 1894. Links van de po art en gedeeltelijk schuilgaand achter de bornen cafe "De Prins van Luik",

84. Buiten de Waterpoort met "Ret Strijkijzer" aan de steiger, gezien vanaf de Altenawal bij de oliemolen.

85. Een druk tafereeltje op het Eind van de Langendijk met een tentwagentje. De slager met een mand op de rug bekijkt de foto's in de etalage van fotograaf Goethals. Hier geen poseren, daar de fotograaf verdekt stond opgesteld op de bovenverdieping van "De Prins van Luik". Hij verraste straat en mensen dus in hun dagelijks beeld.

86. Hier ongeveer hetzelfde beeld, maar dan in rust. Links de zeilmakerij van J.C. den Haan.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek