Gorinchem in oude ansichten deel 2

Gorinchem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. Busch
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1025-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1967 verscheen het aardige boekje "Gorinchem in oude ansichten", waarin H. van Hoogdalem de lezers - en niet te vergeten de kijkers - meenam op een wandeling door het hem zeer na aan het hart liggende Gorinchem. Geen wonder dat het boekje na enige tijd was uitverkocht, waarna ondergetekende de uitnodiging kreeg de bijschriften bij de foto's te herzien voor wat betreft de onnauwkeurigheden die in de teksten waren geslopen. De herziene uitgave zag in 1975 het licht, waarna in 1979 een herdruk volgde.

Inmiddels waren meer fotoboekjes over Gorinchem verschenen. In 1972 publiceerde H.F. van Peer zijn "Groeten uit Gorinchem" en twee jaar later kwam van de hand van dezelfde auteur het boek "Bezoek aan Gorkum" uit. In al deze "kijkboeken" van Gorinchem zijn heel wat afbeeldingen van weleer opgenomen en voorzien van verklarende teksten.

Het verzoek thans nög een boekje "Gorinchem in oude ansichten" samen te stellen, brengt de moeilijkheid met zich mee dat inmiddels veel prentbriefkaarten en foto's van Gorinchem zijn gepubliceerd, zodat

de keuze aanzienlijk beperkt wordt. Wel bestaan er veel prentbriefkaarten van Gorinchem, maar niet elke afbeelding leent zich voor reproduktie in een boekje van een dergelijke opzet. Bij de uiteindelijke schifting viel in enkele gevallen toch de keuze op een reeds eerder gepubliceerde prentbriefkaart of foto - daaraan kon de samensteller zijns inziens niet ontkomen -, maar die komen uiteraard niet voor in het eerste deel van deze serie.

Zowel Van Hoogdalem als Van Peer waren geboren en getogen Gorinchemers en daardoor konden zij de foto's voorzien van toelichtingen uit eigen herinnering of van horen zeggen. Dat houdt natuurlijk gevaren in, want de werkelijkheid blijkt ook wel eens iets af te wijken van de oh zo schone herinnering. Ondergetekende kan, wat de bijschriften betreft, niet putten uit eigen herinnering. Hij heeft de periode waarvan de in dit boekje opgenomen afbeeldingen dateren nu eenmaal niet meegemaakt. Toch kunnen de gereproduceerde prentbriefkaarten een toelichting niet missen, al is het alleen alom latere generaties informatie te

verschaffen waar een bepaald stadsbeeld - dat dan misschien al lang niet meer bestaat - moet worden gezocht. Om daaraan tegemoet te komen, is getracht aan de hand van het afgebeelde iets mee te delen over het straatbeeld, de huizen, bewoners, winkels, enzovoort. Aan de hand van het in de archiefbewaarplaats aanwezige bronnenmateriaal was het in veel gevallen mogelijk enige bijzonderheden te geven. Er worden nogal wat jaartallen genoemd, veelal jaartallen die datering van de afbeelding mogelijk maken. Zo is een rijk gedocumenteerd boekje ontstaan, dat veel informatie verschaft over Gorinchem en zijn inwoners tussen de jaren 1900 en 1930. Degenen die geïnteresseerd zijn in Gorinchem en die periode niet hebben meegemaakt, zullen er ongetwijfeld wetenswaardigheden in aantreffen en dat geldt eigenlijk ook voor de ouderen, die het genoemde tijdsbestek wel hebben beleefd en die bovendien het grote voordeel hebben dat de herinnering weer gaat leven.

De gereproduceerde prentbriefkaarten en foto's zijn alle geput uit de verzamelingen van de gemeentelijke

archiefdienst van Gorinchem, inclusief de in 1972 door de Historische Vereniging Oud-Gorcum aan de archiefdienst in bewaring gegeven collectie.

Rest nog de mededeling dat, net als bij de eerste uitgave van "Gorinchem in oude ansichten", is gekozen voor het maken van een rondgang door de stad. Dat het bij die wandeling niet mogelijk is alle straten van Gorinchem aan te doen, ligt voor de hand. De beperkingen zijn vooral een gevolg van het feit dat lang niet van alle straten goede afbeeldingen uit vroeger tijd voorhanden zijn.

Tot slot past hier een speciaal woord van dank aan de heer W. van Stam en zijn echtgenote, mevrouw G.N.P. van Stam-de Hoog, die zo vriendelijk waren, als rechtgeaarde Gorinchemers, enige problemen betreffende de hierna volgende afbeeldingen op te helderen.

A.J. Busch archivaris van Gorinchem

1. Er is veel volk verzameld op de Grote Markt, het beginpunt van onze wandeling door Gorinchem. Geen wonder, want zojuist heeft burgemeester R.F.C. de Bruyn op plechtige wijze de Wilhelminafontein onthuld. Dat gebeurde op 14 september 1898, als herinnering aan de inhuldiging van de jonge koningin Wilhelmina. De monumentale fontein is niet meer uit het stadsbeeld weg te denken.

2. De vlaggen met oranje wimpel hangen uit en de Grote Markt is versierd met lampionnen. Naar alle waarschijnlijkheid dateert de foto van 31 augustus 1911; koninginnedag. Op de hoek van de Kerksteeg staat het huis met de gevelsteen "In de Granaetappel 1671", waar de Handels- en Landbouwbank kantoor houdt, met ernaast het koffiehuis van W.C. van der Velden en de sigaren- en tabakszaak van J.Th. van Baardewijk. Aan de andere kant van de Kerksteeg staat het schoenenmagazijn van C. van der Miessen.

Gemeentehuis, Gorinchem

3. Aan de andere kant van de Grote Markt staat het stadhuis, gebouwd in 185911860. De rechtervleugel van de begane grond diende tot politiebureau. De lokaliteit voor de arrestanten was links van de hoofdingang, getuige de tralies voor het venster. De vertrekken van het kantongerecht waren tot in 1978 op de tweede verdieping te vinden.

Gorinchem Groote Markt.

4. De Grote Markt ligt centraal in de binnenstad en geen wonder dat P.J. Suijker zijn café de naam "Central" gaf, welke benaming hoog op de gevel prijkt. Dan volgt de Hoofdwacht met het schildwachthuisje en op de andere hoek van de Kraansteeg staat het in 1903 gebouwde pand van de Hollandsch-Geldersche Hypotheekbank, later van de kassier H. Pijnacker Hordijk. Even verderop hangt bij Jan Worm een bordje uit, waarop staat: "hoeden en petten". De zaak was tot eind september 1912 gevestigd op het adres Grote Markt B 6.

C;orinchem, .7(oogstraat

5. We gaan de Hoogstraat in, maar wel enige jaren later, want Jan Worm heeft inmiddels in het hoekpand Gasthuisstraat/Arkelstraat zijn hoeden- en pettenwinkel ondergebracht. Op de andere hoek van de Arkeistraat is de stijlvolle zaak van de koffie- en theehandel van Van Houweninge & Visser gevestigd. Het heren- en kinderkledingmagazijn helemaal rechts, in het hoekpand van de Kelenstraat, heet "In de Paradijsvogel" van de firma Frans Frerker & Co. In de verte is "De Beurs" te zien.

6. Op deze foto van de Hoogstraat is café-restaurant "De Beurs" op de hoek van de Kortendijk van dichterbij te zien. Het gebouw gaat gedeeltelijk schuil achter een erepoort, door de bewoners opgericht bij gelegenheid van de landbouwtentoonstelling in 1919. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik brachten op 8 september 1919 een bezoek aan die tentoonstelling. De automobiel met de hoge gasten rijdt in de Hoogstraat, waar aan nieuwsgierigen geen gebrek is.

7. In de nacht van 10 juni 1902 brak een uitslaande brand uit bij de hoedenfirmant B.F.C. de Hosson aan de Langendijk. Ook een tegenoverliggende boekhandel en een daaraan grenzende broodbakkerij in de Hoogstraat werden een prooi der vlammen. De foto toont geheel links het hoekhuis HoogstraatjLangendijk van de goud- en zilverhandelaar Van Hooijdonk, vervolgens de uitgebrande bakkerij van Overës en daarnaast de winkel van C.L.A. Forberger, horlogemaker en winkelier in gouden en zilveren artikelen.

8. Enige jaren later is de Hoogstraat gekiekt vanaf het hoogste punt nabij de Vis brug. Op de hoek is de galanterieënwinkel van A.W. Geermans te zien. Twee militairen met het geweer aan de schouder passeren juist de winkeldeur met het fraai uitgevoerde hoofdgestel. De volgende zaak is de broodbakkerswinkel van E.W.J. Overës en daarnaast de klokkenwinkel van F.A.J. Forberger. Bij het kruispunt met de Kelenstraat en de Arkelstraat hangt een levensgroot waarschuwingsteken hoog boven de straat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek