Gorinchem in oude ansichten deel 2

Gorinchem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. Busch
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1025-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Gorinchem

Buiten de DaJempoort

19. Twee monumenten vereeuwigd op een prentbriefkaart: de van 1597 daterende Dalempoort en korenmolen "De Hoop" op de Dalemwal. De ronde, stenen molen werd daar in 1764 gebouwd. De molenaar is juist bezig de zeilen aan te brengen op de wieken, zodat de arbeid hem wacht.

20. De omloop van korenmolen "De Hoop" biedt een fraai uitzicht over de bovenstad. Bastion VIII is nog het domein van de militairen, getuige de palissade als afrastering en de opgestelde kanonnen. Het heette daar niet voor niets Soldaten- of Kanonnenwal. al is de officiële benaming Dalemwal.

Buiten 'de Dalempoort. GORINCHEM.

21. Het is feest in Nederland, want molen "De Hoop" heeft de vlag op de kap. De zalmzegens - de netten van de zalmvissers - hangen te drogen aan de wal. Met die netten zijn heel wat vissen op de rivier bij Gorinchem verschalkt. Het houten zwembad van de Gorinchemsche Bad- en Zweminrichting is goed te zien. Het had daar sedert 1858 een ligplaats. In de verte valt het kerkje van Dalem nog net waar te nemen.

gorinchem, jYormaal School J( alkhaven

22. De prentbriefkaart heeft als opschrift "Normaal School Kalkhaven" , de school waar onderwijzers en onderwijzeressen werden opgeleid. Aanvankelijk vond deze rijksschool onderdak in lokaliteiten van de HBS, maar was van 1916 tot 1936 gevestigd in zes lokalen van het afgebeelde schoolgebouw aan de Kalkhaven, de openbare lagere school nummer I, waarvan G.C. Visser het hoofd was. Voor de kwekelingen waren de linker, voor de lagere-schooljeugd de rechter deuren bestemd.

Gorincheml1~Builen de Waterpoort.

e <

23. Van achter het gebladerte rijst oliemolen "De Eendracht" hoog op. De heren op de voorgrond, bij de gaslantaarn, staan op de Altenawal. De vestingmuur en de kraampjes Buiten de Waterpoort zijn goed te zien, maar wat niet is te zien, is de ingang van de Haven en toch moet die daarvoor liggen.

24. Vanaf de rivierkant bekeken is en blijft Gorinchem schilderachtig mooi, vooral in de tijd toen oliemolen "De Eendracht" nog in volle glorie aan de Altenawal stond. Rechts naast de molen staat een houtloods van de Leerdamse firma Varsseveld & Co. De andere molen is de oliemolen "Nooit Volmaakt", die al in 1891 werd afgebroken. Helemaal links is de veranda van café "Merwezicht" te zien.

Gorinchem. Haven

25. Als we de sluisdeuren zijn gepasseerd, komen we in de sluiskolk. De vrachtschepen met de zeilen doen aan romantische tijden denken, maar de inmiddels afgebroken oliemolen "De Eendracht" blijft een gemis. Geheel rechts ligt het vlot van vishandelaar Schetselaar. Het witte pakhuis met de reclame van Z.H.B.-bieren diende als koelhuis. Als er 's winters ijs lag in de Haven, werden stukken ijs gezaagd om de ijsvoorraad aan te vullen.

26. Zoals staat aangegeven is Villa Marianne afgebeeld. Het is het grote witte huis; omdat de bomen kaal zijn is de naam op de gevel zelfs te lezen. Rechts van dit in 1872 gebouwde huis staat een complex bestaande uit drie herenhuizen, die de bouwkundige en houthandelaar J. Kraai daar in 1890 liet bouwen. Tussen het sluishoofd links met het "vakwerkhuis" en de houten beschoeiing rechts, mondde voor de demping in 1871 de Kalkhaven hier uit in de Haven.

Haven. GORI~CHEM.

27. Vermoedelijk is de hier afgebeelde foto op dezelfde dag vervaardigd als die van nummer 21. Ook hier is Gorinchem in feeststemming, met uitgestoken vlaggen. Op het binnensluishoofd staat het in vakwerkstijl opgetrokken kantoorgebouw van de sluismeester. Boven de pakhuizen uit rijst oliemolen "De Eendracht" op.

28. Deze kaart gunt ons een blik op de Appeldijk met links de opgang naar de Peterbrug. De vader die deze kaart aan zijn zoontje Bert schreef, was zo attent te vermelden dat het kereltje met zijn handjes in zijn zakken de zoon was van notaris J.H. Muller. Halverwege de Appeldijk komt de notaris zelf aangewandeld, in gezelschap van kandidaat-notaris T. Anerna, maar op de reproduktie zal dat wel niet duidelijk zijn waar te nemen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek