Gorinchem in oude ansichten deel 2

Gorinchem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. Busch
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1025-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Çorinchem, J(cofd buiten de Waterpocrt.

J. H. K.-G.

A. G' V. - D. 333

39. Zojuist heeft de stoomboot "Quakernaat" - een raderboot - van de rederij Fop Smit & Co. aangelegd en de passagiers verdringen zich om de wal te bereiken. De rederij onderhield een belangrijke verbinding over water tussen Rotterdam en Gorinchem en de tussenliggende gemeenten. Het Wilhelminapark ligt op het hoger gelegen terrein. Bijna tot zover reikt op de afbeelding nog het water. In 1914 zou het terrein Buiten de Waterpoort aanzienlijk worden verbreed.

Gorinchem.

Hoofd buiten de Waterpoort.

40. Een stoomboot van de maatschappij Altena en enige zeilschepen vragen op deze prentbriefkaart de aandacht, evenals oliemolen "De Eendracht" op de Altenawal bij de mond van de Haven. De Rotterdamse firma M.A. Frank gaf een maar wat fraaie uitvoering aan de kaart.

41. De stoomboot "Stad Leiden 2" met kapitein A. Heemskerk ligt vol geladen met vracht afgemeerd Buiten de Waterpoort. De boot onderhield een geregelde vrachtbootdienst tussen 's-Hertogenbosch en Leiden. Oliemolen "De Eendracht" staat als een trouwe wachter op de Altenawal en in de verte is korenmolen "De Hoop" op de Dalemwal in vol bedrijf.

GORIXCHEM

42. De sluisdeuren van de Haven staan open, maar 0 wee als het erg hoog water werd. Dan bleven de sluisdeuren angstvallig dicht, want het water van de Merwede vormde dan een groot gevaar voor de inwoners van Gorinchem.

43. Vóór 1894 zag de bezoeker van Gorinchem die per boot was aangekomen dit beeld. Alvorens de stad te betreden, moest hij de Waterpoort passeren. Naast het poortgebouw staat het koffiehuis "Merwezic;ht", met op de veranda enige personen. Wie zouden dat anders kunnen zijn dan de eigenaar R.N.A. Reiins met zijn vrouwen twee kinderen? Naast "Merwezicht" is nog een glimp te ontwaren van Villa Marianne aan de Krommenhoek.

44. De Waterpoort is uit het stadsbeeld verdwenen en een gapend gat in de vestingmuur geeft toegang tot de stad. Café-restaurant "Merwezicht" van J.J.W. Reiins-van der Miessen laat zich duidelijk herkennen. De over het water uitstekende veranda is inmiddels dichtgemaakt. Tegenover "Merwezicht", op de hoek van de Tolsteeg, staat hotel "Oosterwijk" van Van Andel.

GORINCHEM Tolkazerne.

45. In het oude Tolhuis - daterende van 1598 - zetelde eens de ontvanger, die de tolgelden van de passerende schippers op de Merwede inde. Later diende het voor de legering van militairen. Hoewel het gebouw al lang niet meer voor militaire doeleinden wordt gebruikt, is de benaming Tolkazerne nog altijd in zwang. Op de voorgrond zien we de zogenaamde Duveltjesgracht, een overblijfsel uit de tijd toen water een eventuele vijand moest tegenhouden.

G ORI~CIIE:';:. ~! olcnst raat

46. De andere kant van de Tolkazerne is te zien vanuit de Molenstraat. Achter het hek staat het rooms-katholieke Wees- en Armhuis, een schenking van H.M. en M. van Kessel in 1869. De gevel gaat voor een groot deel schuil achter het groen van de voortuin. De binnenstad telt niet zo veel stukjes groen aan de openbare weg, maar dit is er dan een.

Molenstraat, Gorinchem

47. Ook dit is de Molenstraat, maar in de andere richting. In het gebouw geheel links was de militaire bakkerij gehuisvest. Het bakken van commiesbrood en kuch was blijkbaar gedaan, want enige bakkers hangen uit het raam. Op de andere hoek van de Revetsteeg had Van Wordragen zijn klompenhandel. Aan de overzijde van de straat konden de bewoners en de bewoonsters met behulp van de spionnetjes zien wie er aan de deur stond, maar ook was het mogelijk de gehele Molenstraat te bespieden.

Gorinchem.

Molenstraat.

48. Tegen de muur van De Doelen zijn biljetten geplakt van het historiestuk "Kaat Mossel", opgevoerd op 19 februari 1914. De poort in neo-renaissancestijl daarnaast geeft toegang tot de tuin met de schouwburgzaal. Aan de bestrating is te zien dat zich links de Bornsteeg moet bevinden. Een der bewoners van het hoekhuis staat juist in de deuropening. Het is onderwijzer J. de Ruijter, die vele jaren les gaf aan de school in de Struisvogelstraat en later aan die in de Krijtstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek