Gorinchem in oude ansichten deel 2

Gorinchem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. Busch
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1025-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

GORINCHEM Gasf"briek.

/ / r >

69. In 1855 werd Bastion III bestemd voor de gasfabriek. In de loop der jaren verrezen er heel wat gebouwtjes en verscheidene gashouders, naar gelang de behoefte aan gas toenam. De wal van Bastion III is op de voorgrond te zien.

70. Het personeel van de gasfabriek liet zich in 1905 vereeuwigen. De directeur, J.A. Mulder, staat er ook op; hij heeft een lange jas met fluwelen kraag aan en een bolhoed op. De andere bolhoed behoort aan de eerste klerk C.c. van Muylwijk en aan de andere kant van de directeur staat baas T. Giltay. De tweede persoon rechts, met pet, kasboek en geldzak, is de geldophaler J. Nieuwstad.

Westwagenstraat - Gorinchem

71. Op onze schreden teruggekeerd zien we in de Westwagenstraat bij de ijzerhandel van Reekers op de hoek van de Hazewindhondstraat een fornuis als blikvanger op de stoep. Aan de overkant staat mevrouw Monshouwer bij de openstaande deur van haar klompenzaak en haar dochtertje G. Monshouwer zien we bij de kinderwagen. Daarnaast rijst de statige gevel op van de Handels- en Landbouwbank (bijgenaamd "de HEL"). Het grote pand is in 1913 gebouwd in zeventiende-eeuwse stijl, naar een ontwerp van de architecten A. Boers en C. van den Hogenband.

Ui:!. J. U. vaD [ei, Scmm.

Wesuraqensiraat, Gorinchem.

//.h~7-

72. Op de hoek van de Westwagenstraat en de Oude Lombardstraat was omstreeks 1900 de smederij van P.H. Metz gevestigd, daar waar het een en ander op de stoep schuilgaat onder een laken. Later zou bloemist J. Bruining er zijn zaak openen. Verderop is de brede gevel te zien van het hervormd Diaconie-Armhuis, met boven de deur het grote gevelbord, waarop weeskinderen en een oude vrouw staan afgebeeld.

73. Het hervormd Diaconie-Armhuis laat zich op deze prentbriefkaart iets duidelijker zien. Het pand helemaal links is van grutter A.W. de Visser met daarnaast de zaak van stoffeerder A.A. de Graaff. Aan de overzijde is een gedeelte van de tabakswinkel van S. Dam te zien. Bij kleermaker Brik staat iemand een pijp te roken. Midden op straat rijdt een jongetje op een vliegende hollander, een speeltuig dat je tegenwoordig niet meer ziet, zeker niet midden in de Westwagenstraat.

74. Het Diaconie-Armhuis bood onderdak aan weeskinderen en bejaarden. Het gebouw in de Westwagenstraat is nogal eens gefotografeerd. Het houten gevelbord hangt boven de ingang. Op de stoep staat de jeugdige en bedaagde bevolking van het tehuis aangetreden. Te midden van de wezen staat binnenmoeder C.M.C. Scheffers-van Erkel en bij de deur, netjes in het zwart met pet, wit frontje en zwart strikje, haar echtgenoot binnenvader A. Scheffers. Politieagent J. Romijn houdt de Gorinchemse jeugd van circa 1900 op een afstand.

75. Schoenenwinkelier J. Borstlap, op de hoek van de Westwagenstraat en de Kruisstraat, verzorgt tevens goederenverzending per spoor. In de volgende winkel verkoopt J.P.J. Bianchi koloniale waren en daarnaast M.A. Damave hoeden en petten; een niet onbelangrijk artikel als je de afbeeldingen in dit boekje uit die tijd goed bekijkt! Bij banketbakker Z. Hootsen worden pui en stoep schoongemaakt. Café "De Zwarte Ruiter" - in de volksmond ,,'t Zwarte Paard" - is ernaast gevestigd.

Haarstraat, R. K. kerk Gorinchem

'.'

76. Stadsgenoten van omstreeks 1910 zorgen voor stoffering van de Haarstraat. Ze staan voor het hoge huis van meubelmaker L.K. Snoek. Hoog boven de verdere bebouwing uit steekt het klokketorentje van de rooms-katholieke kerk. De militair met de fiets staat voor de deur van G.A. Needt, die tabak en sigaren verkocht, evenals zijn buurvrouw A. BlokzijlSanting.

77. De rooms-katholieke kerk werd in 1836 ingewijd. Bij het honderdjarig bestaan onderging het interieur een grote verandering. De beschilderingen en het oorspronkelijke barokke altaar werden toen verwijderd. Vóór die modernisering zag de kerk er zó uit. De fraai gesneden preekstoel zou gehandhaafd blijven.

~ lt.

Uiig. l. 11. VI! E,~. Emu".

Haarsiraai. Gorinchem.

78. Verderop in de Haarstraat legde een fotograaf dit beeld vast op de gevoelige plaat. Schoenenwinkelier A. Ockers heeft het zonnescherm van zijn huis op de hoek van de Kwekeistraat uitgestoken. Aan de overkant is, vóór het hek van de rooms-katholieke kerk, het dubbele herenhuis te zien dat tot 1931 dienst deed als pastorie. In het naastgelegen pand met de lantaarn was het kadaster gevestigd en dan volgt het woonhuis van J. van Gelderen, handelaar in hout en steenkool en maker van kruiwagens.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek