Gorinchem in oude ansichten deel 2

Gorinchem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. Busch
Gemeente
:   Gorinchem
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1025-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorinchem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Zieken Gasthuis - Gorinchem

79. In 1867 werd het Zieken-Gasthuis in de Haarstraat in gebruik genomen. Tot in 1960 bleef het als ziekenhuis in gebruik, waarna het nog ruim tien jaren dienst zou doen als verpleeginrichting voor chronische patiënten. Op de voorgrond staat het ontsrnettingsgebouwtje, dat in 1908 werd gebouwd.

Gorinchem

80. Voorbij het Zieken-Gasthuis zag de Haarstraat er zó uit. In later tijd zou hier veel veranderen. De huizenrij rechts moest plaats maken voor de schouwburg De Nieuwe Doelen. Achter de jongeman op de fiets bevindt zich de ingang van de Katerstraat. Vanaf die straat tot aan hotel "De Vijf Heerenlanden" - herkenbaar aan het torenspitsje - zou de ruimte worden ingenomen door het postkantoor, dat in 1976 in gebruik werd genomen. Op deze preIitbriefkaart staat ter plaatse de ambachtsschool.

HAARSTRAAT, GO~INCHEM

81. Vanuit de Arkelstraat levert een blik in de Haarstraat het hierbij afgebeelde tafereel. Op de hoek is de kruidenierswinkel van W. Sprenger gevestigd en daarnaast het café van J.C. Doeser, die tevens een fietsenstalling had. Op de hoek van de Varkenssteeg bevindt zich de bakkerij van W.F.F. de Bruijn en op de andere hoek de klompenzaak van A. Phielix-van Meeuwen met een grote klomp als uithangteken.

Go rci rae b e rri , Gezieht aan den llinge.

82. Via de Walstraat en de Korenbrugstraat gaan we naar de Korenbrug, hier gezien vanaf de kant van de Spijksedijk. De bootjes liggen in de Linge. Aan de overkant is de vestingmuur van de Bagijnenwal te zien.

Rivier de Ling8, Gorinchem

83. De kade langs de Bagijnenwal nabij de Korenbrug stond bekend als de Ondervloed, een aanlegplaats voor zeilvrachtvaarders en - zoals blijkt - een speelterrein voor kinderen, maar dan wel een gevaarlijke speelplaats zo dicht langs de Linge! Ver weg staan de bomen aan de Arkelsedijk,

Hallen, Gorinchem

84. De Havendijk biedt een schilderachtig gezicht op de achterkant van de huizen aan de Kortendijk met de aan- en uitbouwsels. De grote erker met het reclamebord behoorde toe aan H. Kooiman, filiaalhouder van een lederhandel en schoenmaker. Het huis dat hij bewoonde vertoont fraaie zeventiende-eeuwse kenmerken, maar zo te zien heeft de tand des tijds er wel aan geknaagd. In de verte, boven de huizen van de Passage, doemen de wieken op van korenmolen "Nooit Volmaakt" op de Bagijnenwal.

." - ....

GORINCHEM

". . -~ . ~.

~ .

. , .

-,

85. Een gebruikelijk beeld in het Gorinchem van weleer: varende en lossen de schepen in de Haven. Evenals dat het geval was aan de Appeldijk - zoals we al zagen - werden ook aan de kade van de Havendijk goederen gelost. Het levendige gedoe aan het water trok altijd wel kijkers. In het pand geheel links - staande aan de Kortendijk - had meubelfabrikant G.H. Nellissen zijn fabriek, maar zijn meubelmagazijn was gevestigd aan de Langendijk.

Langendijk - Gorinchem

86. Vervolgens richten we dan onze schreden naar de Langendijk. Deze prentbriefkaart is gemaakt vanaf het kruispunt met de Hoogstraat. Het driehoekige verkeersbord met de woorden "verboden voor motorrijtuigen behalve tweewielers" is bevestigd aan de zijgevel van de galanterieënwinkel van Geermans. In het grote hoekpand aan de overkant is het manufacturenmagazijn "De Zon" van J. Snoek-de Kool gevestigd en daarnaast is de hoedenwinkel van B.F.C. de Hosson.

87. Van de op deze kaart voorkomende personen zijn er enkelen bekend. De in zomerse kledij gestoken vrouw is M.K. den Dekker, aanvankelijk in betrekking bij C.J.B. du Croo. Later ging zij als mevrouw Evertse door het leven. De persoon links van haar, met een pet op, is N. Stufkens. Midden op straat - de enige persoon met een hoed op - staat de hoeden- en pettenwinkelier J. de Hardt met een hoedendoos aan zijn arm. Bij zijn zaak aan de Langendijk hing een grote hoed als uithangteken aan de gevel.

88. Op de hoek van de Weessteeg nemen we even een kijkje in de sigarenfabriek van A.A. Hessig. Het bedrijf had als naam "De Koophandel", In 1914 lieten de sigarenmakers zich met hun attributen fotograferen onder het toeziend oog van de chef, C. Mik, schoonzoon van de firmant, die helemaal links wat uit de toon valt. De sigarenmakerij bood aan vele Gorinchemse handen werk, zelfs aan jeugdige handen, zoals de foto toont.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek