Gorssel in oude prenten

Gorssel in oude prenten

Auteur
:   Oudheidkundige Vereniging 'De Elf Marken'
Gemeente
:   Gorssel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1513-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorssel in oude prenten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

9 Het PW Jansen Ziekenhuis werd in 1914 gebouwd als een geschenk van de familie Janssen aan de gemeente Amsterdam.

Een dochter van deze familie was gehuwd met de dokter van Almen, Van der Harst, en woonde op de Ehze. Het werd gebouwd

voor lijders aan tuberculose, die toen als volksziekte nummer een gold. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus

1 914 waren de eerste bewoners Belgische en Franse vluchtelingen; ook toen, vijf en tachtig jaar geleden, waren er vluchtelingen.

jY:euwe 3iekenhuis ... 11/men.

1 0 Het tolhuis op de grens tussen Lochem en Gorssel werd bij de aanleg van de 'kunstweg van Zutphen naar Laren' in 1 853 gebouwd. Een tweede tol-

huis op deze weg stond in Eefde nabij de Eefse molen. Gorssel benoemde de tolgaarder in Eefde en Laren die van Almen. Laatstgenoemde sliep nooit lekker,

want hij wist niet waar hij thuis hoorde. Uiteindelijk viel de beslissing: zijn slaapkamer lag in Laren en hij had daardoor zijn slaapverblijf niet in Gorssel en

hij werd inwoner van Laren, thans Lochem. Dat hi] zijn middagmaal in Gorssel gebruikte deed niet terzake.

11 De dokterswoning aan de Scheggertdijk in Almen is in 1860 bekend onder huisnummer 3 1 en diende

als woning voor de heer A.M. Frederikse, die op 28 april 1859 als huisarts werd benoemd. Hij bleef

Almen trouw tot 30 april 1903.

Almen

12 Van oorsprong hoorden de Eefdese Marken bij het kerspel Warnsveld. Dit kerspel bestond uit acht marken, namelijk Warnsveld, Warken, Wichmond/Bronsbergen, Lees-

ten/Vierakker en, van de Gorsselse kant, 't Rijsselt, Eefde, Angeren en 'tWolfeler. Warnsveld als moederkerk is in 1121 al bekend. Na de Hervorming en ook na de Franse tijd is dit zo

gebleven en pas in 1 944 werd Eefde een zelfstandige Hervormde Gemeente. Na de bouw van de kerk kon de kapel aan de Zutphenseweg worden verkocht aan Rexwinkel, thans

Snellenberg. De Dortherdijk kwam bij de ANWBpaddestoel op de Rijksweg uit (zie recht onder de toren).

13 De oude Dortherdijk met op de achtergrond de Cooperatieve Stoomzuivel-

fabriek 'Eefde' en rechts daarnaast de zaak van de familie Kabbes, handel in

landbouwgereedschappen. Deze foto is ongeveer zestig jaar geleden genomen.

14 De Egginkskamp in aanbouw (maart 1965). De huisnummers Egginkskamp 13 t/ m 1 7, op de achtergrond de woningen aan de Havekerweg. De opening van de 1 OOste wo-

ning in de gemeente van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten: de bungalow van de familie Roek. Van links naar rechts: mevrouw Manschot - Mansholt, F. Schoenmaker (ge-

meentearchitect), L. Molenaar (gemeentesecretaris), H. Jansen o.d. Haar (secretaris B.V.G.), T. Lubberding, B. Hakvoort, G. Pardijs,

H. Kamphuis, medewerkers Bouwfonds. Naast

Kamphuis half zichtbaar H. Meedendorp (secretaris Bouwvereniging Gorssel).

15 De familie Eggink voor de boerderij 't Ensink. Op deze plek staat nu het flatgebouw aan de Ensinkweg.

Voor het jaar 1907 werd deze foto genomen, want in dat jaar is de boerderij afgebroken en de familie

Eggink vertrokken naar Voorst.

16 Het Haveke als landgoed is ontstaan uit een boerderij met een zoge-

naamde Herenkamer. Na de zeventiende eeuw was aan deze boerderij het erf-

markerichtersschap verbonden van de marke Angeren. Pas in de negentien-

de eeuw is het landhuis gebouwd.

Eefde, "Het Haveke".

17 Ook huize 't Spijk ontstond uit een boerderij. De naam komt van een stuk grand dat aan de beek lag

en spyk of spiek werd genoemd. Een spiek was een doorwaadbare plaats van een moeras of water. De

villa dateert van de eerste helft van de negentiende eeuw.

C"

Villa ,Het Spijk"

18 Het oude kerkje op het terrein van de voormalige 'Landbouwkolonie' herinnert nog aan de tijd dat het een protestantse ins telling was. Ook de buurtbewonei ~ maakten gaarne gebruik van deze kapel, die na de brand wel weer is opgebouwd, maar als kapeJ buiten gebruik is geraakt; zij fungeert nu als cultureel centrum voor verschillende kunstuitingen.

Eefde - Kerk Ned. Mettray

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek