Gouda in oude ansichten deel 2

Gouda in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Dolder-de Wit
Gemeente
:   Gouda
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1017-4
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gouda in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door

H. van Dolder-de Wit

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXX

W~OEN

OEKJE

rSBNlO: 90 288 1017 x rSBN13: 978 90 2881017 4

© 1980 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2009 Reproductie van de oorspronkelijke uitgave uit 1980

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

Sinds het verschijnen van het eerste deeltje "Gouda in oude ansichten" zijn er zoveel publikaties over Goudse straten en gebouwen verschenen dat het moeilijk was niet in doublures te vervallen. Het zoeken was dus naar privé-verzamelingen met afbeeldingen die voor dit boekje gebruikt konden worden. Hierdoor kwamen ontmoetingen tot stand met vele, vaak bejaarde inwoners van Gouda, die bij de foto's of ansichten veel te vertellen hadden.

En geen wonder, want wat is er tijdens hun leven niet allemaal veranderd?

De stad breidde zich enorm uit rond de oude woonkern, industrieën werden gevestigd, ziekenhuizen gebouwd en waar vele oude straten en gebouwen uit het stadsbeeld verdwenen, verrees een niet altijd geslaagde nieuwbouw. De veehandel, die sinds eeuwen bedrijvigheid in de stad bracht, verdween en op de plaatsen waar de markten gehouden werden staan nu rijen geparkeerde auto's. Er waren ook gebeurtenissen die niemand ooit zal vergeten: de strenge winter van 1929, toen de Goudse brandweerkazerne afbrandde, of de grote brand van de stearinekaarsenfabriek in 1936. De feestelijke vieringen van koninginnedag op

31 augustus, waarbij het in de herinnering van velen altijd stralend, warm weer was.

En zo terugziend realiseer je je hoeveel er veranderde in enkele tientallen jaren.

In dit tweede deeltje van "Gouda in oude ansichten" gaan we al deze herinneringen nog eens bekijken. Het geeft de periode weer van circa 1890 tot 1940.

Een halve eeuw.

In het bijschrift van sommige afbeeldingen kan het voorkomen dat namen of jaartallen foutief vermeld zijn. Degenen die de ansichten beschikbaar stelden, konden zich niet altijd alle namen of feiten herinneren, vooral waar het de oudste foto's betrof.

Mijn hartelijke dank aan al degenen die spontaan hun foto's of ander materiaal beschikbaar stelden en daardoor de samenstelling van dit boekje mogelijk maakten. Zelf heb ik er met zeer veel genoegen aan gewerkt. Wat is er interessanter dan bij familie of kennissen albums met oude foto's te bekijken en herinneringen aan vroeger op te halen?

Zo hoop ik dat u, als inwoners van Gouda, op deze manier veel plezier zult hebben met het bladeren in dit "fotoalbum" van het Gouda van voorheen.

1. Komt men per trein naar Gouda om de stad te bezoeken, dan is men na enkele minuten lopen al in het centrum van de stad. Omdat er in dit oudste gedeelte het meest te zien en te beleven valt, willen we ook van hieruit beginnen en zien het station zoals de reizigers dat in de eerste decennia van deze eeuw zagen.

2. Het stationsgebouw van Gouda dateert van 1867. In 1903 werd de vestibule voor de ingang gebouwd. Op de bovenverdieping was de privé-woning van de stationschef. In de oorlog werd het tijdens een bombardement zwaar beschadigd en in 1949 in de huidige vorm herbouwd door ingenieur S. van Ravesteyn.

3. Het Lombok, de los- en laadplaats van de Nederlandse Spoorwegen, dat links van het stationsgebouw lag. De tweede persoon van rechts is de ladingmeester.

4. MI. Albertus Adriaan van Bergen IJzendoorn, burgemeester van Gouda van 1864 tot 1895, vermaakte in 1893 f 40.000,- aan de gemeente Gouda voor het aanleggen van een park. Het is gelegen tussen het station en de Winterdijk en werd later uitgebreid met het zogenaamde "Nieuwe Park", dat zich uitstrekt tot aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde.

5. Het hotel-restaurant" Vredebest" (voorheen hotel "De Romein") werd in 1948 afgebroken om de doorgang van het Kleiwegplein naar het station mogelijk te maken, de tegenwoordige Vredebest. Hier het bekende terras met daarvoor, van links naar rechts: de heer Slegt, de heer AE. Steenbergen en de heer Bart Berlijn.

6. Het huis van de familie Van der Torren, op de hoek van de Kleiweg en het Regentesseplantsoen. Voorheen stond op deze plaats een molen. Nu is er de Thalia-bioscoop gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek