Gouderak in oude ansichten

Gouderak in oude ansichten

Auteur
:   D. van Dam
Gemeente
:   Ouderkerk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5971-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gouderak in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Langzaam werden de kleine IJsselsteentjes echter verdrongen door de grot ere Waalstenen en gingen de steenfabrieken langs de Hollandse IJssel dicht.

In 1945 had Gouderak nog twee steenplaatsen. "De eerste steenplaats" van Willem van Vliet en de "tweede steenplaats" van de erven R.D. Jongenburger. De naam eerste en tweede steenplaats kregen ze omdat ze in die volgorde vanaf het dorp lagen.

De steenplaats van Jongeburger lag waar nu de riethandel van Prosman is gevestigd aan het Middelblok, ter hoogte van nummer 159. De laatste onderbaas Marinus van Herk woonde in het pand dat nu nr. 148 is. Maar ook deze steenplaats ging in 1946 dicht.

Tot het eind van de jaren vijftig heeft de steenplaats van Willem van Vliet nog geproduceerd. De overblijfselen van deze steen oven kunnen we nog duidelijk aan het Middelblok terug vinden.

Op de foto staat het personeel van Willem van Vliet rond 1933 bij elkaar. Staande, van links naar rechts: Leen van Dalen sr., Huib van Dalen, Toon van Dalen, Gerrit Hoogendoorn (machinist), iets hoger Arie Evengroen jr., Hannie Evengroen, Arie van Veen, Huib de Bruin, Gerrit Heuvelman, Kees Dekker, A. van Veen sr. en Klaas Buitelaar.

Zittend op kar: Hannes de Bruin, Koos van Dalen, dan weer staande Huib van Veen, Leen van Dalen, Drikus Palsgraaf en Arie Evengroen sr. (onderbaas).

Zittend op de grond: Bertus van Veen, Jan Slingerland, (het kind is waarschijnlijk Adriaan Verkuil) en dan Gijs Evengroen en Gert de Bruin.

Als u alle namen goed leest dan ziet u dat op deze foto Leen van Dalen sr. staat met zijn vier zoons. Dit gezin was afkomstig uit het Gelderse Brakel. Door de grote werkloosheid in de jaren dertig waren zij naar het "westen" getrokken op zoek naar werk. Later is van Dalen senior weer teruggegaan naar Brakel en de zoons zijn over Nederland uitgezworven en onder andere gaan werken bij de Hoogovens in IJmuiden en de Demka-staalfabrieken in Utrecht.

Alleen Huib is na zijn huwelijk met de schippersdochter Klazina van Dijk in Gouderak blijven wonen. Hij he eft bekendheid gekregen als melkrijder, taxichauffeur, postbesteller en begrafenisondernemer. Helaas is hij reeds overleden.

Ook op deze foto staat Hannes de Bruin en hem kunnen we nog bijna dagelijks op ons dorp tegen komen. Hij was het ook die zich aIle namen van zijn vroegere collega's nog kon herinneren.

7. Deze foto uit 1923 toont "De nieuwe werf", een rij arbeiderswoningen die thans Middelblok 63 tim 77 zijn genummerd. Deze woningen behoorden bij de steenfabriek van Willem van Vliet en werden dus bewoond door de "plaesers", mensen die in de steenplaats werkten.

De woningen werden "De nieuwe werf" genoemd omdat ze nieuwer en groter waren dan de arbeiderswoningen die bij de steenfabrieken van Jongeburger en Van Houweninge stonden.

Toen deze foto werd gemaakt woonden in deze huizen, van links naar rechts: Dries Dekker, die waarschijnlijk weduwnaar of vrijgezel was; Hannes v.d. Perk en zijn vrouw Gijsje Lerentveld; Pieter Mudde en zijn vrouw Pietertje Vuik; Kees Dekker en zijn vrouw Pieternella de Haas; Hendrik Heuvelman en zijn vrouw Maaike van Rijswijk; Willem de Bruin en zijn vrouw Neeltje Vos; Klaas Palsgraaf en zijn vrouw Elizabeth de Koning; en Piet Versluis en zijn vrouw Klaartje Kortlever.

Op de foto kunnen we wel zien dat al deze gezinnen ook een aantal kinderen hadden. De jongste huisvader (Hendrik Heuvelman) was 36 jaar en de oudste (Kees Dekker) was 60 jaar.

8. Piet Donker.

Onderweg naar het dorp ontmoeten we ook Piet Donker, die juist bij zijn naamgenote, de vrouw van Donker de klompmaker, een rol beschuit en wat koekjes heeft verkocht.

Piet Donker, een zoon van Donker de kleermaker uit de Dorpsstraat, was vrijwel blind, maar toch trok hij met zijn karretje met beschuit en koekjes bijna dagelijks langs de dijk en door het dorp om de produkten van bakker v.d. Weerdt aan de vrouw te brengen. Hij moest vrijwel alles op de tast doen. Ook bij het afrekenen stond hij de ontvangen muntstukken eerst zorgvuldig te betasten.

Helaas was hij door zijn blindheid ook wei eens het slachtoffer van plagerijtjes. Zo gaat het verhaal dat kwajongens eens zijn karretje hebben gedraaid waardoor hij weer bij de zelfde klanten terechtkwam.

Piet was ook een liefhebber van .Jcortavonden". Hij had daarvoor een vaste .Jclautenkring" op het dorp waar hij een of twee keer per winter een avondje op visite ging.

Ook was Piet Donker een wandelende verjaagdagkalender. Bijna van alle Gouderakkers wist hij de geboortedatum en even gaan feliciteren leverde hem dan weer een "citroentje" en een sigaar op.

9. Gouderak kent twee "walen". De "kleine waal" bij het dorp en de "grate waal", die dieht bij het voetbalveld ligt. Beide walen zijn ontstaan bij dijkdoorbraken omstreeks de twaalfde en dertiende eeuw.

De dijken waren toen maar van geringe hoogte en sterkte en de IJssel was nog een zogenaamde doorstromende rivier.

In 1285 kwam er weI verbetering toen, op bevel van graaf Floris V, bij Vreeswijk de IJssel van de Lek werd afgedamd. Van het water dat werd aangevoerd door de grate rivieren had men to en geen last meer, maar toeh kwamen er nog regelmatig watersnoden voor door zware stormen en opstuwend zeewater.

Op de foto die in 1910 is gemaakt zien we links het huis dat in die tijd werd bewoond door boerendaggelders, soms wel door drie gezinnen. Later is daar Arie Huisman met zijn gezin komen wonen. De heer Huisman is jarenlang gemeenteraadslid en wethouder van Gouderak geweest.

Het linker gedeelte is in de jaren veertig afgebroken, waarna het reehter gedeelte nog enige tijd is bewoond door Nard Terlouw en zijn gezin. Rond 1950 is ook dat gedeelte verdwenen. Bij de afbraak kwamen er tegeltableaus te voorsehijn, waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat het huis is gebouwd door welgestelden. Het huis op de dijk dat half zichtbaar is werd bewoond door burgemeester Gautier. Reehts de .Waalhoeve" van Dirk Verstoep. Voor deze boerderij zien we in de waal enkele visbunnen waarin de gevangen paling werd bewaard.

10. Het begin van het dorp bij de kleine waal. Deze waal is voor de Gouderakse bevolking en vooral voor de jeugd altijd een belangrijk punt geweest. Je kon er zwemmen in de zomer want het water, dat op sommige plaatsen wel meer dan acht meter diep is, was vraeger bijzonder helder. Maar ook was en is het bij strenge winters. een prachtige plaats om te schaatsen. Een nadeel is dat door de diepte van het water het altijd een aantal dagen en nachten streng moet vriezen om een veilige ijsvloer te hebben.

Ook is het een aantrekkelijke plaats voor de sportvisser. En in de jaren veertig en vijftig was de berm tussen de dijk en de waal de plaats waar door de jeugdige Gouderakkers werd gevoetbald. De bal, die veelal niet meer was dan een papieren zot of een afgesleten tennisballetje, lag echter meer in het water dan er werd gevoetbald. Er zijn op dat strookje grand heel wat klompen gesneuveld.

Wanneer we de bebouwing bekijken boven aan de dijk zien we van rechts naar links eerst de timmerwerkplaats van Jaap van Rooyen. Voor de werkplaats staat een .mallejan". Dat was een kar die uit niet veel meer dan twee grote wielen en een as bestond. Hiermee werd lang hout en lange werkstukken vervoerd. Jaap van Rooyen is na de Tweede Wereldoorlog naar Canada geemigreerd en daar overleden.

Verder naar links zien we het huis van de familie Nouen. Dan komen we bij de smederij van de familie De Bruin, waarover verder in dit boekje meer. Voor de smederij staat de eerste benzine pomp die Gouderak rijk is geweest. In de jaren dertig, de tijd dat deze foto is gemaakt, had Gouderak dus een benzinepomp, regenwoordig moeten we voor benzine naar Gouda.

N aast de smederij staat de bakkerij van Boogaerdt en ertegenover de kruidenierswinkel van mevrauw Blonk-Donker, Haar man, Leen Blonk, was schilder/behanger.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek