Gouderak in oude ansichten

Gouderak in oude ansichten

Auteur
:   D. van Dam
Gemeente
:   Ouderkerk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5971-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gouderak in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Een blik in de Dorpsstraat rond 1930, staande voor de plaats waar nu de manufacturenwinkel van T. Tom is gevestigd. Dat pand stond er toen echter nog niet, want dat is in 1935 gebouwd. Het eerste pand links was op het moment van de foto een beddenmagazijn van D.A. van Yperen. Dit pand heeft echter in de loop der jaren vele functies gehad. Op een foto uit 1910 is te zien dat er toen het cafe van Kee van Tiggelen was gevestigd. De steun waar het uithangbord aan was bevestigd is op deze foto nog te zien.

N a D.A. van Yperen begon Marinus Rook jr. er een fietsenzaak en zijn vrouw Arigje Rook-de K waadsteniet een speelgoedwinkel. N a de oorlog begon Marinus Rook in hetzelfde pand, met een nieuw gedeelte erachter, een speelgoedfabriek. Na het vertrek van Rook werd de speelgoedfabriek omgebouwd tot kerk voor de Christelijk-Gereformeerde Gemeente.

In het tweede pand van links, bij de deur met het witte hekje, woonde kleermaker Wik Donker. Het witte hekje was daar neergezet voor zijn zoon Piet, die bijna blind was en over wie we elders in dit boekje schreven. Voordat de kleermaker er kwam te wonen moet het eind vorige eeuw ook nog enige tijd postkantoor zijn geweest. Later is het postkantoor verhuisd naar het pand dat ongeveer tegenover het doktershuis stond.

In 1940 is er het gezin van schipper Arie van Dam (de "Avontuur") komen wonen. De schrijver van dit boekje, een zoon van genoemde schipper Van Dam, is in dit pand opgegroeid. Toen wij er kwamen wonen waren er nog herinneringen aan de vorige bestemmingen in het huis aanwezig. In de deur vanuit de gang naar de voorkamer zat een loket en in de houten vloer van de voorkamer zat een put die was ontstaan doordat kleermaker Donker steeds op dezelfde plaats van de tafel sprong. Want, zoals u wellicht weet, zaten de kleermakers vroeger niet aan de tafel maar, met de benen gekruist onder zich, op de tafel.

Het volgende pand, onder hetzelfde dak, werd bewoond door schoenmaker Piet van Kersbergen. Daarna komen we bij de sigaren- en sigarettenzaak van Kee Verkaik. Hier kon men niet alleen terecht voor een prima kwaliteit rookwaren, maar ook werden hier de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Menig klant nam plaats op het bankje tegenover de toonbank om te wachten op de volgende klant en het maken van een praatje. Van de grote bomen rechts op de foto is er thans boven aan de Essendreef nog een te zien.

17. Piet Kok, de koster, wandelend in de Dorpsstraat. Piet Kok was behalve jarenlang koster van de hervormde kerk ook doodgraver, klokluider en aanzegger. Dat aanzeggen hield in dat hij, wanneer er iemand was overleden, alle huizen van het dorp langs ging, aanbelde, zijn hoge hoed afzette en zei: Heden overleden ... in de ouderdom van ... jaar. De begrafenis zal plaats vinden, enzovoort. Dan zette hij zijn hoed weer op en ging naar het volgende huis.

Op de achtergrond zien we de hondekar van groenteman Van der Starre uit Moordrecht.

Ret was vroeger normaal dat men honden, soms twee, onder een kar spande om met een "negotie" langs de deur te gaan. Tegenwoordig zou dit fenomeen ondenkbaar zijn en dat is maar goed ook.

Op de foto reehts zien we Bastiaan van Leeuwen, die met een hondekar met "peterolie" en bijkomende waren ventte. Bes van Leeuwen was de grote verhalenverteller van Gouderak. Als jongen hing je aan zijn lippen wanneer hij zijn "avonturen" over vliegeren, peuren en eieren zoeken vertelde. Ret waren verhalen zoals ook baron von Munchhausen die placht te vertellen.

18. Op deze foto uit 1912 staan we in de Dorpsstraat bij de bakkerij van Amel Beyen. Amel Beyen werd later cafehouder te Ouderkerk aid IJssel en deed zijn bakkerij over aan Huib v.d. Weerdt.

Links op de foto zien we nog net de deur van de manufacturenwinkel van Frans de Bruin die, zoals zoveel Gouderakkers, een bijnaam had, Sjabberdee. Hij had deze bijnaam waarschijnlijk te danken aan de manier waarop hij zijn "ellewaar" pleegde af te meten. Hij deed dat via een soort rijmpje, dat dan eindigde met iets wat leek op sjabberdee. Frans de Bruin was oak vele jaren voorlezer in de hervormde kerk.

Het meisje tweede van links is Trijntje de Kwaadsteniet en voor haar staat Jan Vleggeert. De jongen met de hond op zijn nek is Dirk Beyen.

Wij maken u ook nag attent op de prachtige houten pui van de winkel van Amel Beyen. Zo 'n zelfde pui zien we ook bij de kruidenierswinkel van Frans van Dam, elders in dit boekje.

19. Een blik in de Dorpsstraat, staande voor het gemeentehuis, in de richting Gouda in het jaar 1910. Rechts op de foto zien we de smederij van Speets. De smid staat zelf met vrouw en kind in de deuropening van de smederij en zijn beide knechts staan ervoor. Speets was de opvolger in de smederij van Piet van Wingerden. Op deze plaats is nu de melkhandel van Adriaan Verstoep gevestigd.

Links, achter het groepje jongens, staat meester De Vries met zijn lange witte baard in de deuropening van zijn woning. Meester De Vries was vele jaren hoofd van de openbare school en tevens organist van de hervormde kerk. Ook zijn zoon Dinant, die later hoogleraar is geworden aan de Landbouw-Hogeschool te Wageningen, was een bekende verschijning in het dorpsleven van Gouderak en een groot animator van het verenigingsleven via de oprichting van de A.O.v. (Algemene Ontwikkelingsvereniging).

Deze vereniging organiseerde damwedstrijden, toneeluitvoeringen, lezingen en tevens werd er een bibliotheek opgezet. Maar de A.O.Y. stond ook aan de wieg van de eerste voetbalclub van Gouderak, "De Zwaluwen". Deze club werd in 1920 opgericht, maar ging in 1925 bij gebrek aan een veld weer ter ziele. In 1927 is toen de huidige voetbalclub "Gouderak" opgericht.

Rechts naast het huis van meester De Vries staat het cafe "Het wapen van Gouderak". Op de bovenverdieping van dit cafe vond, tot aan de bouw van het Dorpshuis in de jaren zestig, het verenigingsleven plaats. Legendarisch zijn de gymnastiekuitvoeringen van T.H.O.R. die daar werden gehouden. De vloer moest worden gestut met een paal naast het biljart om de gymnasten in de gelegenheid te stellen, zonder instortingsgevaar, hun afsprongen te maken.

20. Dit is waarschijnlijk de oudste foto uit dit boekje; zij dateert van rond 1900. Rechts het nog vertrouwde beeld van het huis van het hoofd van de openbare school en het gemeentehuis. We zien dat zowel het gemeentehuis als het schoolhuis gelijk staat met de Dorpsstraat. Tegenwoordig staat het gemeentehuis nog gelijk met de Dorpsstraat en is er voor het huis een diepe groep. Dit is ontstaan bij de dijkverhoging in 1916. Toen is het gemeentehuis wel opgevijzeld en het huis niet.

Voor het gemeentehuis zien we een smeedijzeren hek met koperen knoppen en daarvoor staat veldwachter Den Hengst. Het smeedijzeren hek is verdwenen voor het gemeentehuis, maar een klein gedeelte staat nog op de hoek van de Kerkhoflaan naast het cafetaria.

Geheellinks zien we nog een stukje van een dubbelhuis en daarin had Jan Goudriaan een kruidenierswinkel, die later is overgenomen door zijn schoonzoon Frans van Dam Sf. De helft van dit dubbele huis is later afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe kruidenierswinkel.

Verder naar rechts het woonhuis van timmerman Jacob Kasbergen. Dit huis is later de slagerij van Frans van den Heuvel geworden. Daarnaast de bakkerij van Klaas Noteboom. Hij staat zelf met zijn vrouw voor de deur, met naast hen mevrouw Vleggeert, die iets verderop woonde. Verder zien we Bertus Kasbergen met de bakkerswagen met een witte hit ervoor.

Midden op straat staat mejuffrouw M. van Dam (Me ute Mar), die in de steenplaats werkte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek