Gouderak in oude ansichten

Gouderak in oude ansichten

Auteur
:   D. van Dam
Gemeente
:   Ouderkerk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5971-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gouderak in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Hier poseert het personeel van de rietmattenfabriek van Leen Boers sr. aan de Kattendijk. Bovenste twee, van links naar reehts: Gerrit van Leeuwen en Leen Boers jr.

Tweede rij, van links naar reehts: Kees Heuvelman, Pauw Hoogendoorn, Willem Heuvelman, Piet Boers, Willem de long, Maartje van Tiggelen, Dirk van Dijk en Annigje de long van de Werf. Wie het kleine jongetje is weten we niet.

Geknield, van links naar reehts: Teun Rehorst, Willem van Dam en Arie Boers met de hond Max. Liggend, van links naar reehts: Willem de Koning en Wiggert de Kraai.

Op een foto die ongeveer tien jaar later werd gemaakt in de rietmattenfabriek van Gerrit Prosman aan het Middelblok staan Teun Rehorst en Willem de Koning ook. Ze waren in die tussentijd dus van baas veranderd, maar het vak van "mattenfrotter" trouw gebleven.

Rond 1908 kocht Leen Boers sr. voor f 8000 de steenfabriek "De Korte Snelle" van de heer A. van Langen en vestigde daar een rietmattenfabriek.

Links op de foto, die omstreeks 1920 is genomen, is nog een gedeelte van een steenoven te zien.

Evenals de steenfabrieken zijn eehter ook alle rietmattenfabrieken met de produktie gestopt. Er worden nog weI rietmatten gemaakt, maar niet meer handmatig. Vroeger werden de rietmatten eehter volledig met de hand gemaakt en zaten de "mattenfrotters", zoals ze werden genoemd, de hele dag op hun knieen. Vaak had den ze dan ook last van voeht in de knieen. Men had dan een .Jeewaterknie". Ook fijt aan de vingers kwam vaak voor door het slaan op het riet en de balk waar het riet op lag.

37. Op deze foto zien we de steenfabriek .J'Jsselzicht" van de heer Van Houweninge (zie foto 5).

Dit is de plek waar thans het terrein van de voetbalvereniging "Gouderak" is gelegen. De IJsselliep op die plaats toen vlak langs de dijk.

Links op de foto zien we de steenoven, die binnendijks stond, ongeveer op de plaats waar nu de afrit is naar de tennisbanen.

De produktie van deze steenplaats is in 1925, na de dood van de heer Van Houweninge, gestopt en kort daarna is alles, met uitzondering van het grate woonhuis, gesloopt. In dat woonhuis heeft de familie De Graaf nog een aantal jaren een ijssalon gehad.

In de crisis van de jaren dertig is ook dat huis gesloopt en het gedeelte van de IJssel dat we rechts op de foto zien gedempt met zand. En daarop liggen dan thans het voetbalveld en enige industrieen.

38. Het is ongeveer 1910 en we zijn, aan het einde van onze tocht door Gouderak, aangekomen in de buurtschap ,,'t Zwaantje". Met uitzondering van het huisje rechts op de foto, dat werd bewoond door schipper Teunis Bos en zijn vrouw Nee1tje, behoorden deze huizen bij de gemeente Ouderkerk aid IJssel. Maar de bewoners voelden zich over het algemeen meer Gouderakker dan Ouderkerker. Daarom vinden wij dat deze foto toch in dit boekje thuishoort.

Geheellinks het cafe .Het Zwaantje", waarvan to en de heer Dekker de kastelein was. Later is het overgegaan in handen van de familie Trouwborst en thans is het door de heer Bredie omgebouwd tot woonhuis. Het is mij niet geheel duidelijk of de buurtschap naar het cafe is genoemd of het cafe naar de buurtschap. Dan komen we bij de schuur, de winkel en het woonhuis van Jan van den Heuvel en zijn vrouw Clazien Baas. Aanvankelijk was Jan van den Heuvel schipper geweest, maar later begon hij een kolenhandel en zijn vrouw een kruidenierswinkel.

In de deuropening van de winkel staan Jan van den Heuvel met zijn vrouw en hun dochtertje Neeltje.

In het volgende huisje met het schuine aanbouwtje woonde opoe Rademaker. Zij staat met witte kantmuts en witte klompen zelf midden op de weg. De twee jongens die geheel rechts staan zijn Teus Stouthart en zijn oudere broer Cornelis. Teus, die later een bekend voetballer werd van de v.v. "Gouderak" en die trouwde met Nee1tje van den Heuvel, is in de Tweede Wereldoorlog om het [even gekomen. Cornelis werd kolenboer op Gouderak en woonde met zijn gezin in het grote huis bij het veer dat nu wordt bewoond door de familie Fransen.

Het hoge huis met de geknikte kap was van Jan Stouthart en zijn vrouw Trijntje van der Voorden. Jan Stouthart was zandschipper en ook zijn vrouw dreef een kruidenierswinkel. Er waren in deze betrekkelijk kleine buurtschap dus twee van deze winkels, ieder met zijn eigen klanten.

De twee meisjes met witte schorten die voor het huis van Jan Stouthart staan zijn zijn twee dochters Cornelia en Neeltje, die later zijn getrouwd met de neefs Arie en Wijnand van Dam, twee schippers uit Gouderak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek