Goudswaard in oude ansichten deel 1

Goudswaard in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J. Bos
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3239-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goudswaard in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groete ;. ?? GOl.O·- _r

5. Op deze foto van de Dorpsstraat, anno 1911, zien we links de sehoenmakerij van Lauw Mastenbroek. Daaraehter woonde Jan van 't Hof, waar voorheen de smederij van Hannes Kimmel was; toegankelijk via het sehoolslop. In de huizen aan de westkant van de straat woonden, van reehts naar links: Cars Visser (het voorste gedeelte van het pand was de wagenmakerij van Piet Kimmel) en dan de weduwe van D.S. van der Horst, in leven chirurgijn. Daarnaast woonde Jan Vermaat, timmerman. De laatstgenoemde twee woonhuizen vormen nu samen de winkel van 1. van Dienst. Op de foto zien we van links naar reehts: Lauw Mastenbroek, Koosje Mastenbroek, Dina Roos en Hein Heylema. Maarten van der Bie, Hendrien Roos en de vrouw van meester Van der Bie staan met emmers en bezem voor het huis "De Lastdrager", toen bewoond door Jaap Maaskant. Dan volgen Koosje Hollander, Marius Andeweg, Kee Blok, Piet Benjert (zittend op een kruiwagen), Jans Bijl en Dries de Jongh.

6. De kerk, die in 1911 zo'n tweehonderd jaar oud was, werd gedeeltelijk opgebouwd uit materiaal van de oude, eirea 1442 gebouwde kerk. In de toren hangen twee oude klokken: een kleine zonder opschrift en een grote, die, blijkens het gotische opschrift, in 1503 werd gegoten door Petrus Vuangerius. Op deze foto zijn de - pas geknotte - iepebomen nog te zien, tussen welke bomen door men voorheen vanuit de verte alJeen de torenspits van de kerk kon zien. De iepen werden niet lang daarna gerooid. De hardstenen poort dateert van 1818. In de jaren vijftig van deze eeuw zijn de twee stenen ornamenten van de poort gehaald en opgeborgen; ook is in die tijd de sloot gedempt. Links zien we nog net de schuur van Jaap Maaskant en reehts staat het in 1913 afgebroken en herbouwde huis van veld wach ter Willem van der Pligt.

Groete uit Goudswaard ,

7. Deze foto van circa 1930 moet op een maandag zijn genomen, gezien de was die buiten hangt te drogen. Het linker gedeelte van het huis werd bewoond door het gezin van Jan Groenenberg. In het rechter gedeelte woonde zijn moeder, de weduwe M. Groenenbcrg-Visscr. Volgens overlevering werden vroeger in dit huis samenkomsten gehouden door roorns-katholieken, In het opkamertje boven de kelder (rechts) zou men hebben gebiecht, Op de voorgrond zien we, van rechts naar links: Pietje van der Hoek-Kwak, Stiena van der Hoek en Mag Bakvis (logee uit Rotterdam). De familie Van der Hoek woonde van 1930 tot 1976 dicht bij het huis op de foto. Het afgebeelde huis wordt sedert jaren bewoond door de familie J. Sintmaartensdijk. Op de achtergrond zien we de hervormde kerk. Nog net is het dak van de oude consistorie te zien. Hierin werd van 1946 tot 1954 kleuterschool gehouden. De consistorie werd circa 1961 afgebroken en vervangen door een nieuwe.

8. Deze foto werd circa 1902 gemaakt in een slop van de Dorpsstraat. Links staat de boerderij van Leen Visser. Op een vroege ochtend in 1924, toen Karel van der Hooven er woonde, is de schuur afgebrand. Rechts staat de winkel van Lauw Andeweg, waarin nu P. Bakker woont. Aan de overkant van de straat is het huis van veld wachter W. van der Pligt te zien en de daarbovenuit stekende kerk en de hoge iepen. Het oude torenuurwerk had slechts een wijzer en werd in 1909 vervangen. Op de voorgrond zien we, van links naar rechts: Leen Visser; Driek Visser, later getrouwd met Jacob Jongejan; juffrouw Van Loa; Maggeltje Visser, later getrouwd met Kees Visser Czn.; Adriana de Heer, de vrouw van Leen Visser; de vrouw van Pleun van Loa; Pleun van Loo; Kees Visser Czn.; Kees Visser Lzn. (zonder hoofd) en nog een Van Loo, De Van Leo's woonden niet te Goudswaard.

9. De armenhuizen in de Dorpsstraat, gebouwd in 1635, werden in 1913 herbouwd. We zien van links naar rechts: een knecht van Abram Korvink, Willem Luijrnes, metselaar; Cors Roos, opperman; Janus van der Zijde, opperman (met stenen); Dirk van der Burg, opperman (met schop); Jan Bison, knecht van Korvink; Koos Andeweg (tegen muur); Abram Korvink, timmerman; Aart Zoeteman (steentjes bikkend); Dirk Andeweg (met hoed); Marius Andeweg, Klaas Sintrnaartensdijk, Piet Kimmel, wagenmaker (met baard); Lauw Andeweg (zittend); Frans Wolters (achter Andeweg); Klaas de Vos (alias Pelgrim); Jan Dekker en Janus de Vries, timmerman. Op de ladder staan, van boven naar beneden:

Teun Andeweg, schilder; Thijs Kimmel Pzn. en Dirk van Nugteren, schilder,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek