Goudswaard in oude ansichten deel 1

Goudswaard in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J. Bos
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3239-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goudswaard in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groe te uit Goudswaard,

10. In 1911 werd het einde van de Dorpsstraat gefotografeerd. Links staan de timmermanswinkel en het woonhuis van Huib Vermaat. Philip Vermaat, timmerman, kocht in 1813 het pand voor f 450,van Cornelis Goudswaart, die het in 1801 als boerderij voor zichzelf had laten bouwen. Tot op heden wordt het huis bewoond door een Vermaat. Daarnaast staat de in 1830 gebouwde boerderij van Klaas van de Erve. Rechts op de aehtergrond staan de oude armenhuizen van 1635, het huis van Piet Kimmel (thans een winkel) en het grote huis dat in 1968 werd afgebroken. Dit huis werd het laatst bewoond door de familie Blaak; het heette toen "Zonnehoek". In het tweede van de rij kleine huizen op de voorgrond woonde in 1911 de familie Van Belle. Deze huisjes werden in de jaren zestig afgebroken. Op straat staan, van links naar rechts: vier kinderen Van der Zijde (de oudste is Aaltje), Huib Vermaat, Henk van der Zijde, Koos (? ) van Belle, Klaas Achterberg, Cor van Belle (? ) (met wit schort), Jan van Belle (? ), Jannetje Bijl, Dirkje en Oenes van Belle, Jan en Klaas Sintmaartensdijk en Coba Benjert. De hond was van de weduwe Sintmaartensdijk.

Goudswaard

Zwanenweg en hofstede

'C.

11. Anno 1910, tot zijn dood in 1919, woonde op deze boerderij Leen de Zwaan, vandaar de naam Zwanenweg. Daarna woonde de familie Maaskant er. Tijdens de hevige storm van 2 april 1973 waaide de schuur in elkaar. De boerderij was toen van W. de Hoop. Het waterpeil was zo te zien vroeger veel hoger dan tegenwoordig. Voor de bouw van het stoomgemaal, in 1873, gebeurde het weI dat de polder 's winters blank stond. Oudendijkse kinderen moesten dan via de Westdijk naar school. De Zwanenweg, die de verbinding tussen de Dorpsstraat en de Achterweg vormt, was in de vorige eeuw slechts een smal slikpad. Het Sandee werd hier toen overbrugd door niet meer dan een gekJoofde boomstam. Zo'n negentig jaar geleden werd het slikpad met takkebossen en puin verb reed en werd de boomstam vervangen door een ijzeren brug met planken, die later door de huidige, stenen "Zwanenbrug" werd vervangen.

12. De huidige Nieuwstraat werd vroeger aangeduid als .Jict verlengde van de Dorpsstraat" of als "einde Dorpsstraat". Rechts staat de boerderij die in 1911 werd bewoond door Cor van Schouwen; na hem woonde de familie Melissant erin. Op straat staat Dries de Jongh, winkelier. V66r de boerderij staan Lena Pol, de werkster, de vrouw van Aart van der Hoek met Marie van Schouwen op de arm en Drien Settelaar, de dienstbode. Geheel links, aehterin de Dorpsstraat, woonden Piet van der Wild en Jan Dekker. Tussen de Nieuwstraat en het Sandee, waar in deze eeuw huizen zijn gebouwd, werd in de vorige eeuw een door bornen gef1ankeerd schelpenpad aangelegd, dat ais oprijlaan van de begraafplaats diende. Tussen de huidige Nieuwstraat en "Zwanenbrug" stond de ijzeren inrijpoort. Op beide palen stond een doodskop en de palen droegen sam en het opschrift: " Wat gij nu zijt / was ik voor dezen / en wat ik nu ben / zult gij ras wezen". In 1911 was dit pad reeds lang verdwenen.

Burgemeester Zahnweg - Goudswaard

13. De Burgemeester Zahnweg was in de jaren twintig slechts een smalle grintweg. Reehts van de sloot, waar nu van het begin tot het einde huizen staan, zien we tuinen. Op de voorgrond staat het op 1 november 1922 in gebruik genomen huis van meester Dirk Visser. Op het houten latwerk v66r de deur groeien leiperen. Door de inundatie van 1944 kwam hieraan een einde. De twee volgende huizen dateren van 1925. Het linker huis is van winkelier L. Hoogvliet, die er anna 1976 nog woont; in het reehter huis woonde zijn oom, Arie Hagestein. Van links naar reehts staan voor het linker huis: Dirk Visser en zijn zoon Cor en Leen Hoogvliet en zijn zoon Henk. Het volgende huis is circa 1924 gebouwd in opdracht van juffrouw G.H. Kluit, onderwijzeres aan de openbare lagere school. Zij woonde voordien in bij haar tante, de weduwe van dokter Van der Horst. In dit huis woonde in de jaren vijftig de heer Sterk, posteommandant van de rijkspolitie.

14. Het gemeentehuis, de dokterswoning (links) en de burgemeesterswoning (rechts) worden in 1898 gebouwd. Sedert de voltooiing van de noodsecretarie in de jaren zeventig wordt het oude gemeentehuis uitsluitend gebruikt voor vergaderingen en huwelijksvoltrekkingen, Op deze foto uit 1900 staat postbode Jan Roos vaar het hek. Op de achtergrond zien we het gebouw van de openbare lagere school en de spits van de kerktoren. Op de volgende bladzijde staan de eerste bewoners van de dokters- en burgemeesterswoning afgebeeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek