Goudswaard in oude ansichten deel 1

Goudswaard in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J. Bos
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3239-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goudswaard in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Goudswaard

20. Op deze foto van circa 1927 staat de school van de "Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van een School met den Bijbel te Goudswaard". Blijkens de gevelsteen aan het schoolhuis, die de namen van de eerste bestuurs1eden vermeldt, werd de eerste steen op 13 maart 1909 gelegd. De school werd op 1 juli 1909 geopend en telde to en twee lokalen. Het derde lokaal werd in 1910 gebouwd. Nadat het schoolgebouw geheel was gemoderniseerd en de bouw van het vierde lokaal was gerealiseerd, werd de school op 24 juni 1964 officieel heropend. De twee huizen (waarvan slechts een zichtbaar op de foto) aan het einde van het pad, thans Koningin Julianastraat 3-5, werden v66r 1948 tot de huizen langs de Molendijk gerekend (nummers 66-68). De bouw ervan werd in mei 1927 voltooid. In het voorste huis woonde tot circa 1939 H.J. Hageman, de eigenaar. Tussen de school en deze huizen lagen de tuinen van meester J. van den Berg, F.J. Villerius en H.J. Hageman. Het nu verdwenen pad verviel in 1948 gedeeltelijk door de aanleg van de Koningin Julianastraat. Sioot en tuinen moesten circa 1955 gedeeltelijk plaats maken voor uitbreiding van het omstreeks 1950 met tegels belegde schoolplein. Het rond 1917 gebouwde huis, reehts van het plein, was het renteniershuis van Sneep.

21. De foto boven werd in 1927 gemaakt in het gebouw van de christelijke lagere school, in het tweede lokaal. Op de .Jraakschool" zijn de volgende leerlingen met de ondcrwijzeres aanwezig: Jo de Heus, Bets Schelling, Maartje den Boer, Pietje Klein, Jannie van Dienst, Cor Jongejan (bij de mum), Burgijna Groenenberg (bij de deur), Cor Klein, Jo Sintmaartensdijk, mevrouw Van den Berg, Marie van der Zwaan en Pietje Verschoor.

Op de onderste foto, ook uit 1927, zien we de uitstalling van de nuttige handwerken voor de ouderavond. Van links naar rechts zitten in de stand: Lijntje Villerius, juffrouw Langejan en mevrouw Van den Berg.

22. Groepfoto (III) van onderwijzers en leerlingen van de christelijke lagere school, gemaakt op 17 mei 1915 op het plein aan de zijde van de Molendijk. Kinderen met dezelfde achternaarn zijn uit een geziu, tenzij anders vermeld. Op de achterste rij staan, van links naar rechts: Aart en Wijnand Groen Lzn., Jacob Groen Jzn., Jan van Kampen, Dirk Klein Azn. en Adriaan Visser. Op de tweede rij: Adriana van Kampen, Marie en Leen Sintmaartensdijk, Kees Klein Azn., Bas van der Hoek, Dirk van der Zijde en A.c. van Wingerden, hoofdonderwijzer van 1909 tot 1916. Op de derde rij: C. Haspels, onderwijzer van 1909 tot 1916, Hendrika Groen Jdr., Cor Klein Ldr., Maartje Groen Jdr., Cor de Bruin, Jannetje de Jongh, Lijntje Groen Ldr., Lena Riedijk, Dina van der Zijde en Marie de Bruin. Op de voorste rij zitten: Dirk Klein Lzn., twee onbekenden, Reina van der Hoek, Jaap, Kees en Klaas de Vos en Hermien van del Zijde.

23. Het gebouw van de openbare lagere school dateert van 1869. Zoals reeds vermeld, werd voordien in een pand aan de Dorpsstraat school gehouden. Deze foto is uit de jaren twintig. De plannen voor de bouw van een nieuwe school zijn reeds goedgekeurd. Binnen afzienbare tijd hoopt men een nicuw gebouw, aan de rand van het dorp, te betrekken. Het schoolhuis wordt sedert cnige jaren niet aan het schoolhoofd, maar aan anderen verhuurd. De sloot langs het schoolplein is in de jaren vijftig gedempt. Op de achtergrond zien we het dak van eon huis aan "Hot Padje", hot kerkdak on de torenspits,

24. Deze schoolfoto werd in 1907 gemaakt achter het gebouw van de openbare lagere school. Op de achtergrond is het laatste huis van het vroegere "Padje" nog te zien. Op de achterste rij staan, van links naar rechts: Besjaan Oversier, Marien van Dienst, Marius Andeweg, Dingeman Troost, Nico Hollander, Dirk Bijl, Dries Schilperoort en Arie Blok. Op de tweede rij: Cor Maliepaard, Bas Troost, Neel en Kee Troost, Jaantje Schilperoort, Koosje Hollander, Saantje van Dienst, Pleuntje Schelling en Ingetje Oversier, Op de derde rij: Johanna van Dienst, Lena Schelling, Lien Hollander, Ingena Schelling, Leentje Schilperoort, Kee Blok, Neel Hollander en Rien Oversier. Op de voorste rij zitten: meester Maliepaard, Dirk Andeweg, Suze en Fieta Maliepaard, Hanna Andeweg, Nellie Maliepaard, Betje Blok, Arie en Han Bijl en juffrouw G.H. Kluit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek