Goudswaard in oude ansichten deel 1

Goudswaard in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J. Bos
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3239-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goudswaard in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. De naam "meester Van Leeuwen" is nog steeds een begrip in Goudswaard. Jacob van Leeuwen (15 december 1882-9 maart 1961) werd in 1901 onderwijzer en was sedert 1914 werkzaam als schoolhoofd, achtereenvolgens te Simonshaven, Den Bomrnel en Goudswaard. Hij was van circa 1921 tot circa 1943 hoofd van de openbare Iagere school te Goudswaard. Tevens was hij alhier secrctaris-kerkvoogd van circa 1926 tot circa 1943. In de tuin v66r het schoolhuis werd rond 1923 deze foto gemaakt. Van links naar rechts zien we: Cor Visser, Maria van Leeuwen-Andeweg, meester Van Leeuwen, zoontje Jaap, Janna van Leeuwen (zittend) en Wouter en Gerrit van Leeuwen (liggend). De laatste is sedert 4 september 1966 hoogieraar aan de Protestantse Faculteit te Brussel.

26. Toen de muziekvereniging "Volharding" ongeveer tien jaar bestond, werd van de rnuzikanten een foto gemaakt op het plein bij de openbare lagere school, dieht bij de Molcndijk. Van links naar rechts staan: Piet Vermaat Jzn, (sccretaris), Pleun Klein Lzn., Wout Srnooker, Jan Benjert, Herman Groen, Gerrit Benjert, Chris Groenenberg, Aai in 't Veld, Jan de Vas, Kees de Bruin, Hendrik van Dijk, Willem Huisman, Engel Vermaat Bzn. en Jan Groenenberg. Het vaandel wordt hoog gehouden door Leen Klein. Van links naar rechts zitten: Bram Benjert, Dries Barendreeht (overleden op 5 mei 1976, ecnennegcntig jaar oud), Jan Visser (dirigent; vertrokken naar Drenthe in 1911), Kees in 't Veld (voorzitter), Thijs Kimmel en Hein Saarloos (bestuursleden) en Dirk de Bruin. De vereniging werd op 22 maart 1900 opgerich t.

27. De achttiende-eeuwse pastorie werd in de zomer van 1907 gefotografeerd, kort v66r het vertrek van ds. Booij naar Puttershoek. In 1912 werd ten noorden van dit gebouw de huidige pastorie gebouwd, waarna de oude werd afgebroken. Van links naar rechts zien we: een nieht van ds. Booij, Maria Alida Booij (geboren 1906), Cornelia Booij, ds. Josep Booij (1904-1907), nog een nieht van hem, Drika van 't Hof, Magge1tje Groenenberg-Visser (de wasvrouw) en Pietje Visser (de dienstbode). Op 30 oktober 1906 was mevrouw Booij overleden, waarna Cornelia, de zuster van ds. Booij, de huishouding kwam verzorgen.

Goudswaard, De dorpstrap

28. Op deze foto zien we de Molendijk ter hoogte van de Dorpsstraat, zoals hij er circa 1915 uitzag. Links stonden de herberg en schuur van Leen van Nugteren, die elke zondag om twaalf uur, na het kleppen van de kleine klok, het dorpsnieuws voorlas. Daarna werden de afkondigingen geplakt aan de borden geheel links op de foto. Rechts op de achtergrond stond de schuur van bakker Teun Reedijk. Aan de rechterzijde zien we de dorpstrap voor het postkantoor. Midden op die trap staat Dirk Roos. Geheel rechts op de foto staat Pauw Boender, leunend tegen zijn postkantoor. Zijn opvolgster en dochter, mevrouw R. Wolters-Boender, ging op 1 augustus 1976, na tientallen jaren trouwe dienst, met pensioen. De dorpsjeugd kocht 's zaterdags voor een stuiver olienoten bij Wien Bijl-Bokhout in de Dorpsstraat en at ze op het schuine stoepje van het cafe van Van Nugteren op. De goot (links op de foto) lag's zaterdagsavonds dan ook vol met olienotenschillen.

29. Op 13 juni 1926 werd deze foto gemaakt van het dubbele woonhuis aan de Westdijk voor knechten van B. Ampt. Links woonde het gezin C. Riedijk en rechts het gezin Joh. Kramp. Geheel rechts zien we, in de deuropening, Joh. Kramp en voor de deur ligt zijn hondo Na Riedijk woonde H. Settelaar enige tijd in het linker huis. Het pand werd circa 1938 afgebroken als een van de oudstc huizen uit de wijde omtrek. De laatste bewoner was Dirk Roos. Achter het pand stonden een wagenkeet en vier huisjes. De huisjes stonden twee aan twee en waren door een slop van elkaar gescheiden. Keet en huisjes werden eveneens omstreeks 1938 afgebroken. Later werd aan de Westdijk op de plaats van de vier oude huisjes het huidige blok van vier huizen gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek