Goudswaard in oude ansichten deel 1

Goudswaard in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J. Bos
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3239-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goudswaard in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Deze foto werd circa 1920 gemaakt tijdens het koolzaaddorsen op het land van Ampt in de Leenheerenpolder. Dat gebeurde in de maand augustus en was van oudsher een feestelijke gebeurtenis, die vee I bezoekers trok. Tijdens het werk werd er zo veel bier en jenever gedronken, dat de meesten in de loop van de dag dronken waren. Ret zaadstro werd in een ring op het zware zaadkleed uitgespreid. Men liet dan enige paarden over het zaadstro lopen, waardoor hot zaad vrijkwarn, Ret kwam weI voor, zoals hier, dat men daarvoor tevens een rolblok gebruikte. Een aantal arbeiders zorgde dat het zaadstro voor de - onbeslagen - hoeven van de paarden bleef, Zij gebruikten daarvoor houten vorken (boomtakken die zo waren gezaagd dat ze de gewenste gaffelvorm hadden). Geheellinks op de foto zien we Piet Vermaat en Bram Hoogvliet. De vierde en achtste van links zijn Marien Reedijk en 10h. Kramp. Op het rolblok zit Rein de Bokx. Links van hem staat Freek Ampt en rechts zien we Bas Ampt. Geheel rechts staat Kobus Vermaat.

31. Op de linker foto, daterend van circa 1860, zien we Simonia Meinsje de Reus, opgegroeid aan de Nieuwendijk, op de boerdcrij die thans wordt bewoond door B. v.d. Erve. In het midden is Krijntje Hoorweg-WaJeboer (circa 1885), boerin op de hoeve waar nu G.P. Schelling woont, en op de rechter Ioto zien we Metje Kooij en Jaantje Schelling Gdr. (circa 1908), beiden wonend aan de Oudendijk. Uit deze toto's blijkt, dat ook de klederdracht aan mode onderhevig was. Het verschil valt onder andere op bij de kruIJen. In de vorige eeuw droeg men ze bij de kaken, van licverlee ter hoogte van de ogen en het voorhoofd. Rond 1850 hing men er gouden "krulbeJlen" aan, zoals op de eerstc foto nog is tc zien. In die tijd hadden de kruJlcn drie a vier windingen. Later werden het er steeds meer. De keuvel of "kruJlemuts" werd gemaakt van tule en had een rand van geklost kant, behalve in de rouwperiode, wanneer men een keuvel van zecr fijn linnen droeg. (Zie de middelste foto.) Op de linker en middelste foto zien we "neepjesmutsen", die strak om het voorhoofd werden gedragen. Later kreeg de muts een meer vierkante stand, doordat er een karkas werd ingenaaid (zie de foto rechts). Men liet dan ook twee lokjes haar tevoorschijn komen. De keuvel werd bevestigd op een zwarte ondermuts met behulp van een, twee of drie paar gouden sierspelden.

32. Rond de eeuwwisseling waren de verdiensten voor de arbeiders op het platteland zodanig, dat velen naar elders vertrokken om een beter bestaan op te bouwen. Verschillende gezinnen vertrokken naar de stad; anderen gingen naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika, In 1911 emigreerde Willem Schilperoort naar de staat Washington (U.S.A.). Familieleden en vrienden, vrijwel allen Oudendijkers, deden hem uitgeleide. Van links naar rechts staan op deze foto: Jan Ardon, Marie Ardon-Schilperoort, Teun Andeweg, Piet van Leenen, Piet de Regt, Hester Schilperoort, Piet Schelling Wzn., Gerrit Huisman en Ingetje Schilperoort. Ingetje Benjert, Willem Schilperoort en Wout Smooker zitten. Op de voorgrond zitten Dries Schilperoort (links) en Kees Schelling Wzn. (rechts).

33. Omstreeks 1929 was deze groep mensen aan het aardappels mudden op het land van Aai Sneep. Dit land, .Jict Lepelstek", was gelcgen bij de hoek van de Gebrokendijk en de Oudnieuwlandsedijk. Van links naar rechts zien we: Engel de Bruin, Piet van der Oost, Huig Resoort met zijn zoontje Huig, Neel de Bruin-Barendrecht, Leen Kluifhoofd (op de achtergrond; hij reed met paard en wagen), Drien van der Oost-de Bruin (zittend), Aart van der Oost (achter Drien), Am van der Oost, Wim Schelling Hzn., de oude Willem Schelling, Aart Schelling Hzn., Dirk van Leenen en Marie Resoort, Op de bok van de wagen zit Piet Kluifhoofd. Ook de vrouwen werkten mee in de aardappels, wat een wclkome bijverdienste opleverde. Zuigelingen werden meegenomen in een kruiwagen met een kap erover. De kap was gemaakt van gebogen twijgen en een balen zak. Links zien we de harp ("herp"), waar men de aardappels op gooide. Ze rolden dan in het mud, een ton zonder bodem (waarop Resoort zit). Om het mud had men tevoren een balen zak gedaan, zodat er precies een mud aardappels in de zak gleed wanneer men het mud optilde.

34. De boerderij "Loevestein", aan de Gebrokendijk of Meeldijk, had in de jaren twintig de familic W.H. Blaak als bewoners. Blaak, die voordien landarbeider was, woonde er van 1914 tot 1930; zijn zoon Henk volgde hem op als boer. Thans woont de familie Kasbergen op "Loevestein". Willem Huibrccht Blaak werd op 23 maart 1871 te Goudswaard geboren. Hij overleed te Geldermalsen op 9 december 1957. Van circa 1910 af was Blaak ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Nieuw-Beijerland, tot zijn vertrek uit Goudswaard naar Sint-Philipsland, Ds. L. Boone te Sint-Philipsland bevestigde hem op 19 juli 1930 als lerend ouderling aldaar. Op 12 september 1934 bevestigde ds. Boone hem als zijn opvolger, predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente. In maart 1948 vertrok ds. Blaak naar de gemeente te Geldermalsen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek