Goudswaard in oude ansichten deel 1

Goudswaard in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J. Bos
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3239-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goudswaard in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Omstreeks 1930 werd deze foto bij de haven van de Nieuwendijk gemaakt. Geheellinks staat Pauw van Drunen met een kruiwagen; iets meer naar rechts zijn vader, "Henk de Lor", met een kruiwagen en voor hen staat Bas Weyers uit Zuid-Beijerland (in het zwart). Midden op de foto zien we Leen van dcr Linden, commissionair in aardappelen (met wit overhemd en vest). Rechts staat Gerrit Blok, koopman (zwart geklecd, met hoed). Op de voorste boerenwagen zitten Jan van der Schoor en zijn zoontje Hannes. Op de achtergrond staan de volgende panden: het huis van twee gezinnen Van Rossurn (twee onder een kap), het huis en de winkel van Siem Trouw, het pakhuis van Leen van der Linden (met rieten dak), het huis van Leen van der Linden, het watergemaal (1912), de winkel van Gerrit en Krijn Blok en de schuur van Van der Burgh. Door de watersnood van 1 februari 1953 werden vrijwel alle huizen en schuren van de Nieuwendijk vernield. Na de watersnood bouwde men achter de dijk (houten) Noorse woningen.

36. In juni 1919 werd deze foto gemaakt van personeel en leerlingen van de openbare lagere school aan de Nieuwendijk. Op de achterste rij staan, van links naar rechts: Jaap de Reus, Hans van den Berg, Leen de Bruin, Jaap Bijl, Evert Buitenhuis, Janus Doolaard en een onbekende. Op de tweede rij:

Ingetje Langendoen, Ingetje de Reus, Lies van den Berg, Cor Ardon, Kaatje de Buck, Aagje Beijer en Cornelia Bijl. Op de derde rij zitten: Cor en Jaantje de Bruin, Ingetje en Neeltje Bijl, Maartje Bijl, Drika Wander en Willempje Ardon. Op de vierde rij staat Frans de Buck en zitten: Marie Ardon, Cor Benjert, Drika Bijl, Aai Bijl, Neeltje Langendoen, Pietje Boekee, Arendje de Buck, Keetje Doolaard en Betje Beijer. Op de voorste rij zitten: Gerrit Bijl, Aart Bijl, Huib Benjert, Leen Bijl en Cor de Regt. Links staat meester D. Visser en rechts juffrouw M.A. 't Hart. Rechts zit hoofdonderwijzer A. den Boer.

37. Op deze foto zien we het dorsen van graan op het eiland Tiengemeten, omstreeks 1940. Op de schelf staan waarschijnlijk Aart Bijl Gzn. (links) en Wout van Rossum (rechts). Zij gooien de schoven op de dorsmachine, waarna boer A. Zevenbergen ze in de machine werpt. Achter de schelf (onzichtbaar) binden twee mannen het stro in bossen, Leen Schelling (met wit overhemd) tast de bossen stro op een wagen. Willem de Buck weegt de zakken met graan en let op de motor van de dorsmachine. Jan Bijl Lzn. schept het kaf in zakken en gooit deze tegen de ringdijk,

38. Aan het slot van dit boekje maken we melding van een vorm van werkverschaffing in Goudswaard en omgeving die aan het einde van zijn bestaan is gekomen. Het betreft het snijden van riet en biezen op de Korendijkse en de Blanke Slikken. V66r de afsluiting van het Haringvliet (1970) sneed men jaarlijks zo'n 130.000 bossen riet in dit gebied. De oogst van 1975 telde er slechts 2.900. In 1974 zijn er voor het laatst biezen gesneden: 150 bossen, In vroeger tijd voeren de snijders 's zomers bij hoog water naar een plek middenin de biezen. Zodra het gors droogviel, ging men snijden, totdat het water weer opkwam. Dan voer men naar de dijk am de vracht biezen te lossen, Het snijden van riet gebeurde in de winter. Als de arb eiders ver van huis werkten, op het eiland Tiengemeten, verbleven ze 's nachts in zelfgemaakte rieten of houten keten. Op de bovenste foto snijdt een arbeider biezen met een "riethaak" en op de onderste foto laadt men riet nit een aak in een schip over.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek