Goudswaard in oude ansichten deel 2

Goudswaard in oude ansichten deel 2

Auteur
:   mr.G. Schilperoort
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3270-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goudswaard in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De dorpstrap was het verzamelpunt voor de landarbeiders uit de buurt. 's Morgens om 5 uur vertrok ieder vanaf deze plaats naar het stuk land waar hij werd verwaeht. De huizen aan de linkerkant werden in 1931 bewoond door Jaap van der Bie, manufaeturenhandelaar; Dammes van 't Zelfde, metselaar (zijn vrouw kijkt om de hoek van de deur); Hannes Waalboer, Piet van Dienst, winkelier; en Leen Mastenbroek, sehoenmaker en cafehouder, Aan de andere kant van de straat zien we het cafe van Leen Mastenbroek (voorheen van zijn sehoonvader Leen van Nugteren) en de winkel van Aart Andeweg, de slager. Op de Molendijk zijn de huizen te zien van Pleun Sintmaartensdijk, Pauw Boender, postkantoorhouder; en Leen Bouman, winkelier. Voor het postkantoor staan Pauw Boender en zijn vrouw en reehts van hen hun doehter Rookje. Reehts staat Aart Andeweg voor zijn winkel.

Greet uit Goudswaard

10. De vele historische gevels die in 1924 de Dorpsstraat sierden, zijn gelukkig grotendeels behouden gebleven. Aan de linkerkant van de straat zien we de manufacturenwinkel van Aart Andeweg: vervolgens de woning van veld wachter W. van der Pligt (hij staat in de deuropening) en het huis van schoenmaker Laurens Mastenbroek (zijn zoon Thijs staat op straat). De huizen aan de rechterkant werden bewoond door Jacob van der Bie, Jacob Blok, winkelier (onder het winkelraam staan rijen klompen opgestapeld); Dirk Benjert, bakker; en Abram Korvink, timmerman. Na de wagenmakerij van Jan den Hollander volgden de weduwe van D.S. van der Horst en Leen van Dienst. De twee daarna volgende huizen waren van Jacob Jongejan, die ze in 1919 van de familie Maaskant had gekocht. Deze familie verhuisde in dat jaar naar de op de onderste foto afgebeelde woningen aan de Achterweg. Henk Maaskant vestigde zich in de boerderij, terwijl Wout en Stijntje het daarnaast voor hen gebouwde woonhuis betrokken. Op de boerderij, die in de vorige eeuw eerst van Pleun de Heer en later van Leen de Zwaan was, hebben tot in deze eeuw toe ooievaars gebroed.

11. Ook op deze ansiehtkaart uit 1917 is te zien dat de komst van een fotograaf een gebeurtenis was die vele mensen op de been braeht. De hervormde kerk is gebouwd in het eerste kwart van de aehttiende eeuw, deels met materiaal van de oude, rond 1442 gebouwde kerk. Die kerk was v66r de Reforrnatie gewijd aan Sint Franciseus van Assisi. Het fraaie smeedijzeren hek met hardstenen palen is in 1818 geplaatst. Links staat de schuur van de broers Wout en Henk Maaskant en reehts de in 1913 gebouwde woning van veldwachter Willem van der Pligt. Aehter het hek (reehts van de paal) staan Pleuntje Waalboer, Mien en Riek van der Pligt. Van de personen aan de linkerkant van de paal zijn bekend: Neeltje Bouman Adr. (met breikous, vijfde van rechts) en naast haar Han Bijl (met de hand op de paal).

Goudswaard

De kerk (voorz:jde)

12. Ret in terieur van de hervorm de kerk zag er in 1935 vrijwe1 eender uit als nu. V oor 1929 stond midden in de kerk een grote kache1 met de pijp recht naar boven. Er was toen slechts een pad, in het midden van de kerk. Om te kunnen collecteren was een zekere behendigheid vereist, want in die tijd werd gecollecteerd met een zwart fluwelen zak aan een lange stok (ze zijn te zien naast de preekstoel). Ret is schilder C.J. Visser eens overkomen dat hij bij degenen die in de zijbank zaten (geheel rechts op de foto) het geld ophaalde en de stok achter zich niet hoog genoeg hield, terwijl achter hem, op een van de stoe1en, zijn nicht M. van der Sijde- Visser zat. Dit had tot gevolg dat even later de hoed van nicht Maggeltje aan het uiteinde van de stok benge1de. Links van de preekstoel is na de Tweede Wereldoorlog een gedenksteen geplaatst ter herinnering aan dominee E.J. Fokkema, die op 29 april 1945 overleed in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

13. Enkele leden van de jongelingsvereniging "Immanuel" bezochten omstreeks 1930 de pier van Seheveningen. Bram Oversier, vraehtrijder aan de Oudendijk, had de jongens in zijn vraehtwagen geladen en reed hen naar het strand. Staande van links naar reehts: Bram Oversier, Ger Wolters, Arie Kersten, Piet van der Oost, Teun Visser, Leen Waleboer en Maarten Huisman. Op de voorgrond liggen: Marien van Oeveren, Wim Kersten en Ruth Bouman. In die tijd was Thijs Mastenbroek leider van de vereniging. De bijeenkomsten werden op zondagmiddag of -avond gehouden.

14. In 1921 werd Jacob van Leeuwen benoemd als hoofdonderwijzer van de openbare lagere school, Niet aileen voor de school, maar ook voor de hervormde kerk zette hij zich volledig in. Zo was hij onder meer oprichter en leider van de meisjesvereniging "Hoop der Toekomst". Op zondagmiddag of -avond kwam men bijeen voor bijbelbespreking in het eerste uur en (meerstemmig) zingen in het tweede UUf. Sommige meisjes uit grate gezinnen konden geen lid worden omdat de contributie (tien cent per week) niet door hun ouders kon worden gemist. Op deze foto van 1929 staan, op de achterste rij: Rookje Boender, Sien de Vos, Pleuntje Waleboer en Ko de Jongh. Op de tweede rij: Jaantje Jongejan, Marie de Bruin, Pleuntje Troost, Janna de Bokx, Pleuntje de Jong en Pie Jongejan. Op de voorste rij: Huibertje Barendrecht, Marie Wolters, Cor Visser, J. van Leeuwen, Geertrui Visser, Bertha van der Zwaan en Maaike Klein.

15. Op deze ansichtkaart uit 1903 zijn, geheel rechts, twee van de acht oude armenhuizen te zien, die to en werden bewoond door Dirk Bouman en Leen Klein. Daarnaast staan de woning van veldwachter Willem van der Pligt en het brandspuithuisje, waarvan de deur te zien is tussen de aanplakborden met afkondigingen. Al deze huizen werden in 1913 afgebroken en herbouwd. Op de voorgrond staat Teuntje Groen-Snel met haar dochter Jobje en naast hen haar zoons Henk en Jaap Groen. Geheellinks staat de woning van Lauw Groen, waar 's zaterdags de mannen kwamen om zich te laten scheren. Daarnaast staat het woonhuis van wagenmaker Piet Kimmel en vervolgens de winkel van Lauw Andeweg. Het huis met de lantaarn was van Leen Visser. Vermeldenswaard is nog dat de wagenrnakerswoning in de vorige eeuw is gebouwd als rentenierswoning voor Jan Schelling en sinds 20 maart 1985 als kerkgebouw in gebruik is bij de Gereforrneerde Gemeente in Nederland, die tot die tijd kerkte in de kelder van het Dorpshuis.

16. In de herfst van 1937 stond de fotograaf van deze ansichtkaart op het punt waar de Dorpsstraat, Nieuwstraat en Zwaneweg bij elkaar komen. Op de voorgrond staan, van links naar rechts: twee dochters van Arie van der Oost, die in de straat een winkeItje had; Jo Kleijn, Rietje Vermet, dochter van de gemeentesecretaris; Piet Villerius en Henk Boer. Op de achtergrond komt Dirk van der Zijde huiswaarts rijden met twee paarden (blessen) van de gebroeders Maaskant. Aan de Sandee-kant van de straat woonden Louw Dekker, Hein van der Zijde, de gebroeders Vermaat, timmerlieden; en Klaas Achterberg, landbouwer. Aan de andere kant stonden twee blokken van vier huizen, die in 1965 zijn afgebroken. In het eerste blok woonden: Dirk de Bruin (zijn vrouw Heindersje van 't Hof staat in de deuropening), Dirk van der Zijde, Maarten Huisman en Jan Sintrnaartensdijk met zijn moeder. Na het slop bij de telefoonpaal woonden: Arie van der Oost, Engel van der Oost, Kees de Bruin en Bram Benjert,

Nieuwstraat - Goudswaard

17. De Nieuwstraat is na 1900 ontstaan toen Piet en Antje van der Wilt a1s eersten daar in 1904 een huis lieten bouwen. Aan de linkerkant staat het woonhuis met de garage van Marien de Vos, vrachtrijder (hij staat op deze foto rechts van de te1efoonpaa1); daarnaast het huis van Jan van Lijnschoten, het huis van Piet en Antje van der Wilt, beiden ongehuwd; dan de houten woning van Leen van Dienst senior, op de p1aats waar sinds 1976 de bungalow staat van F.C. Mahn, directeur van de openbare basisschoo1 "De Gouwaert" en ten slotte het dubbele pand van k1eermaker Uittenbogaard en Gerrit B1ok. Rechts staat het huis van Antonie Heistek en daarnaast, tussen de bomen, is nog het huis van Jan Groenenberg te zien. Bij het hek poseert Cor Jongejan met de fiets, terwij1 achter haar Neeltje Bouman Adr. staat. Zij hebben de tweeting Leen en Teun Visser met hunjongste broertje Piet Visser onder hun hoede.

Burgemeester Zahnweg - Goudswaard

18. Toen in 1931 deze ansichtkaart werd gemaakt was de rechterkant van de Burgemeester Zahnweg vrijwel geheel bebouwd. Aileen het huis van Wijnand Groen stond er nog niet. Voor 1929 waren daar groentetuinen, die werden verhuurd door de diakonie. Geheel rechts staan de huizen van Jan van 't Hof en Arie de Vos, daarnaast woonde Arie Kwak met zijn moeder, dan diens zwager Jan Groenenberg; vervolgens het dubbele woonhuis van Hein den Boer en zijn zoon Henk, Jacob Blok, Klaas Klein, Henk Kleijn en Maarten Boer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek