Goudswaard in oude ansichten deel 2

Goudswaard in oude ansichten deel 2

Auteur
:   mr.G. Schilperoort
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3270-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goudswaard in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Ook deze schoolfoto, gemaakt op 21 juni 1907, dateert nog van de tijd dat er te Goudswaard slechts een school stond. Rechts zit meester Van der Bie en links meester Maliepaard, hoofdonderwijzer in de periode 1893-1921. Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: Lauw Groen, Gommert van 't Hof, Kees Visser, Marien Groenenberg, Dirk Groen Lzn., Arie Barendrecht en Jaap Schilperoort. Op de tweede rij: Jannetje Bijl Adr., Mien de Jong, Lidewij Visser, Han Schelling, Geertje Groen, Susanna Doolaard en Mijntje Troost. Op de derde rij: Ingetje Groen met haar broertje Jaap, Burgje de Jong, Heindersje van 't Hof, Grietje de Jong, Jannetje Visser, Aria Huisman, Lien van 't Hof, Sina Groenenberg, Francien van der Pligt en Jobje Groen met Henk Schelling Plzn, op de arm. Vooraan zitten: Lena van 't Hof, Willem de Jong, Maggeltje Visser, Janna Groenenberg, Aart Groen Lzn. (hij verdronk in het Sandee op 22 januari 1917, toen hij met zijn slee in een wak terecht kwam), Emmetje Schelling, Jaantje Veldhoen en Geertrui Visser.

Goudswaard, De Opcnbare school

40. Tot 1869 bevond de school zich in de Dorpsstraat achter het in 1696 gebouwde woonhuis van de schoohneester. Ret thans nog bestaande "schoolslop" tussen de Torenlaan en de Dorpsstraat herinnert daar nog aan. In 1917 bewoonde meester S. Maliepaard met zijn gezin het schoolhuis, dat evenals het schoolgebouw in 1869 is gebouwd. Bi] de woning staan van links naar rechts: Dirk Roos, Neeltje Sintmaartensdijk, de dienstbode, S.C. Maliepaard-Baljon, Fieta Maliepaard (beiden achter het tuinhek) en Cor Maliepaard. Hij bezocht in die tijd te Rotterdam de HBS en reisde dagelijks per stoomtram heen en weer. Vanaf 1973 is het schoolhuis niet meer bewoond door de hoofdonderwijzer.

41. Deze groep leerlingen van de openbare lagere school werd op 5 juni 1917 gefotografeerd. Op de achterste rij staan, van links naar rechts: Leen Benne, Adrie Bierens, Jaantje Visser, Jansje Smoker, Jannetje Jansen en Wijna Roos. Tweede rij: Henk Benne, Laurien Dekker, Cor Visser, Hester Smoker, Cor Poldervaart, Piet Jansen en Jaantje Lagerwerf. Derde rij: Truus Hameeteman, Mien van der Pligt, Gerard en Sientje Bierens, Dirkje en Dina Roos, Maaike Vermaas, Lena Poldervaart, juffrouw G.H. Kluit en Fieta Maliepaard. Vierde rij: hoofdonderwijzer S. Maliepaard, Piet Schilperoort, Pauw en Jan Vermaas, J annetje en Bastiaantje Lagerwerf, Nel Poldervaart, Pietje Riedijk en Pleuntje Waalboer. Voorste rij: Gerrit Benjert, Dirk Bouman, Jan en Engel Dekker, Jaap Maaskant en Dries de Jongh. De drie kinderen van Gerrit Vermaas hebben slechts een jaar op Goudswaard gewoond.

42. Op deze ansichtkaart van omstreeks 1951 is het Padje nog in de oude staat te zien. Vooraan woonde Henk de Vos en daarnaast Jaap van den Hooven, Jaap Jansen, Kees Kleijn, Gerrit Bijl, Arie de Jong, Leen Sintmaartensdijk en Leen de Bruin. Het voorste blok van twee huizen staat er nog steeds en is door de bewoner, H. de Vos, verbouwd tot een woonhuis. De achterste zes huizen zijn vervangen door zes moderne bejaardenwoningen. Tevens is de naam gewijzigd in Willem-Alexanderstraat.

Goudswaard

Kerk met Pastorie

43. De oude pastorie is in 1912 afgebroken toen de nieuw gebouwde pastorie voor bewoning gereed was. Het afbraakmateriaaI is verkocht en is verwerkt in verschiIIende huizen en schuren, die thans nog bestaan. De oude pastorie stond veeI dichter bij de kerk dan de huidige predikantswoning. Overigens zag de achtergeveI er precies eender uit aIs de voorgeveI. Ten tijde van de opname in de zomer van 1909 werd de pastorie bewoond door dominee G.J. KoIdewijn, predikant te Goudswaard gedurende de periode 1907-1911. Aan de domineesloot grensden de groentetuinen van de bewoners van het Padje. De domineesloot is gedempt en bestraat en heet thans WiIIem-Alexanderstraat.

44. Vanaf de plaats waar vroeger de oude pastorie stond werd in 1915 deze foto gemaakt. We zien de achterzijde van de in 1912 gebouwde predikantswoning met haar eerste bewoners: Pieter Gerard de Veij Mestdagh, zijn echtgenote Ernestine Marie de Vidal de Saint-Germain en hun eerste kind Cornelis Nicolaas Jan (geboren 1914). De naam van hun dienstbode is niet bekend. Volgens ooggetuigen was hij een vlotte jongeman, die goed met de jeugd kon omgaan en er bovendien goed uitzag. Ongetwijfeld heeft hij nimmer geweten dat verscheidene jonge dames uit de gemeente heimelijk verliefd op hem waren. Een nieuwigheid was dat hij zijn gemeenteleden per fiets bezocht. Het is hem echter overkomen dat hij met zijn fiets aan de Achterweg in een sloot belandde.

Pastorie met Hervormde Kerk - Goudswaard

45. In het voorjaar van 1931 werd de hervormde pastorie bewoond door dominee E.H. Jonkers, zijn eehtgenote en hun dienstbode Janna de Bokx. Het vlak naast de pastorie staande dubbele woonhuis staat daar ook nu nog, maar is allang niet meer bewoond. In het voorste huis woonde Joost de Bruin en na diens overlijden in 1934 zijn zoon Adrianus. Het aehterste huis werd bewoond door Jaap Groen en na zijn dood in 1931 door zijn zoon Lourens. Het huis geheel reehts op de foto bestaat thans niet meer. De ijzeren brug werd overbodig toen de sloot werd gedempt en heeft daarna nog jarenlang dienst gedaan over de sloot tussen de Zuidoordseweg en de boerderij van de farnilie Kooij.

46. In de periode 1929-1942 bewoonde dominee E.H. Jonkers de hervorrnde pastorie. Hij was een kanselredenaar die een ongekend groot aantal kerkgangers trok. Zijn vijftigjarig ambtsjubileum werd op 13 januari 1939 feestelijk herdacht. Op de voorgrond zitten dominee Engbertus Hendrik Jonkers (1861-1948), zijn echtgenote Harmke Knottnerus (1865-1939), hun zoon prof. mr. J. Jonkers (hoogleraar te Utrecht), en diens echtgenote met hun zoon E.H. Jonkers. Staande van links naar rechts alle kerkelijke functionarissen: Teunis van der Sijde (werkman, notabel), Comelis J. Visser (schilder, notabel), Jacob van Leeuwen (hoofdonderwijzer, secretaris-kerkvoogd), Pieter J. Naaktgeboren (landbouwer, ouderling en president-kerkvoogd), Frans J. Villerius (kruidenier, notabel en leider van de zondagsschool), Comelis van Schouwen (landbouwer, notabel), Abraham Niemansverdriet (landbouwer, kerkvoogd), Hendrik Manintveld (bakker, ouderling), Pieter Verrnaat (werkman, diaken) en Gerrit Kersten (opzichter van's Lands gorzen diaken).

47. In december 1901 werd dertig gulden bijeengebracht ten einde in de daaropvolgende maand een naaivereniging voor meisjes op te richten. Het Hoekschewaardse Nieuwsblad schreef: Het doel om aan behoeftigen gratis eenige kleedingstukken te schaffen scheen bij velen sympathie te vinden. Op deze foto van 1920 zien we de predikant temidden van de "naaikrans". Staande: Krijntje Kwak, Geertrui Groenenberg, dominee Abraham Hijmans (predikant te Goudswaard 1916-1920), Betje Verma at, Geertje Groen, Sanna de Jong en Jobje van den Hooven. Zittend: Lijntje Villerius, Josijntjen Hameeteman-van der Linde, Adriana Hijmans-van Dam, Antje Mastenbroek en Neeltje Hollander. Vooraan zitten Dina Roos en Geertrui Visser. De leiding berustte bij Betje Vermaat, de vrouw van de dominee en de vrouw van de dokter.

Goudswaard, De kerk (N.oordzijde)

48. Waar nu de met grint verharde Tarenlaan loopt, lag in 1917 de kerksloot. In deze sloot is Johan Kimmel, het twee jaar oude zoontje van de smid, op 7 augustus 1903 verdronken. Via een deur in de houten schutting kwam men bij de gemeentestap, waar de vrouwen regelmatig water kwamen halen voar huishoudelijk gebruik. Het water in de sloot was zeer helder. Via een koker in de Molendijk stond de kerksloot in verbinding met het binnenspui en kon het water regelmatig worden ververst. Links staat het woonhuis van de smid, Hannes Kimmel, en rechts de houten schuur van Leen van Nugteren, cafehouder, Op de achtergrond steekt de in 1983 gesloopte schuur van de gebroeders Wout en Henk Maaskant boven de huizen uit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek