Goudswaard in oude ansichten deel 2

Goudswaard in oude ansichten deel 2

Auteur
:   mr.G. Schilperoort
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3270-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goudswaard in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Kort na de Eerste Wereldoorlog maakte J. van den Berg, hoofdonderwijzer van de christelijke school, deze foto van het interieur van de smederij. Hannes Kimmel en zijn zoon Jo staan met een hamer bij het aambeeld, terwijl de oudste zoon Thijs bij de bankschroef staat. Behalve smid was J.J. Kimmel vanaf 1898 machinist van het stoomgemaal. Zijn vader, wagenmaker Thijs Kimmel, oefende deze functie reeds vanaf 1872 uit tot aan zijn overlijden in 1898. Op uitdrukkelijk verzoek van het polderbestuur werd Hannes Kimmel in 1939 opgevolgd door zijn dochter Maartje. Zij woonde met haar beide zusters in het ouderlijk huis en overleed in 1963. Een vrouwelijke machinist was zo'n unicum dat er in de landelijke pers meermalen aandacht aan is besteed.

Goudswaard, De molendij!<

50. Het woonhuis, rechts op de foto, werd in 1917 bewoond door Johannes J. Kimmel en zijn kinderen. Naast de daaraan grenzende smederij staat een woonhuis dat toen werd bewoond door Hein Hoogvliet, koetsier van de dokter. Op deze p1ek stond eertijds de boerderij van Kees Visser Czn. (vader van onderwijzer D. Visser), maar deze is door brand verwoest. Geheellinks op de foto staat het huis van Jan Veldhoen, die daar een kousenbreierij exploiteerde. Naast de schutting staat de schilderswerkplaats en het woonhuis van Kees Visser Kzn., die dit bedrijf had overgenomen na het plotselinge overlijden in 1902 van zijn oom C. Diepenhorst. Naast de schilder woonde Wina Bijl-Bokhout. De daarop volgende huizen waren van Piet van der Zwaan, slager Leen Barendrecht en Dries Barendrecht. Jaantje Jongejan en Henk van der Sijde kijken belangstellend toe hoe de fotograaf zijn werk verricht.

51. Ter gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum van burgemeester Zahn werd in 1929 een fraaie optocht van versierde wagens georganiseerd. De opgetuigde wagen met Sneeuwwitje en de kabouters behaalde de eerste prijs. Links van de wagen staan: Maartje den Boer, Maria Bouman-van Zanten, Els de Jongh-Luijmes (zij had de nacht tevoren nog lang doorgewerkt om het dekkleed van het paard op tijd klaar te krijgen) en Francien Mastenbroek-van der Pligt. Op de onderste foto ziet u Hester Smoker als Sneeuwwitje en Herma Luijmes als prins. De kabouters zijn van links naar rechts: Maaike Mastenbroek, Ma Visser, Lien Andeweg, Annie Roels, Marie Mastenbroek, Pleuntje Achterberg en Anna Bouman.

52. Op 18 juni 1932 werd te Goudswaard de voetbalvereniging "Be Quick" opgericht. Ook de buurtschappen Oudendijk (VIOS:

"Vooruitgang Is Ons Streven"), Nieuwendijk (SNA: "Sport Na Arbeid" alias "Snak Naar Asem") enTiengemeten (NGD: "Nooit Gedacht") hadden in die tijd een eigen voetbalclub. Het elf tal van "Be Quick" bestond uit, (staande): Arie Sneep, Filip de Vos, Leen van Dienst Pzn., Leen Sintmaartensdijk, Leen Roos Kzn., Hannes Bouman en Arie Huisman; dan (zittend) Klaas Kleijn, Bert van der Zwaan (keeper), Filip van Lijnschoten en achter hem: Piet Wolters. De kleding was zwart met op de shirts een verticale rode baan. "Be Quick" speelde op het griendgors tussen de haven en de Veerdijk, 's zomers op zaterdag en's winters op zondag. Onder de supporters waren er, die soms - ondanks uitdrukkelijk verbod van vader - de verleiding niet konden weerstaan om op zondag naar de wei te gaan.

53. In de Leenheerenpolder werd rond 1920 deze foto gemaakt van het dorsen van koolzaad. Dit was het eerste gewas dat werd geoogst en wellieht was het om die reden van oudsher een feestelijk gebeuren, Immers, de drank vloeide rijkelijk: men drank lauw hooibier uit aardewerken vuurtesten. Op deze foto staan, van links naar reehts: Jan van Kampen, Kors Roos, Klaas Hoogvliet, Hein de Bokx op het rolblok, Dirk Benne, Kees Hokke, Janus van den Hooven, Rook Sintmaartensdijk Lzn., op deaehtergrond Kobus Vermaat, vervolgens Johannes Waalboer, Piet Vermaat en Pleun Sintmaartensdijk. Het dorsen vond direet na de oogst plaats op het pereeel waar het was geteeld. Om verlies van zaad te voorkomen werd het geoogste koolzaadstro in een draagkleed gelegd, voorzien van draagstokken. Vervolgens hing men het kleed in een slikslede, die zo lang was dat greppels gemakkelijk konden worden gepasseerd. Zoals links op de foto is te zien, werd de slede door een paard naar de dorsplaats getrokken. Ook in het midden is op de aehtergrond zo'n gevuld draagkleed te zien.

54. Deze oude foto dateert van rond 1903. We zien de Achterweg die na deze bocht rechtuit in de richting van de Oudendijk gaat. Ter hoogte van het hek op de achtergrond is in 1906 een dubbe! woonhuis gebouwd voor Louw Visser. Het linker gedee!te verhuurde hij aan zijn zwager Hein den Boer en in het rechter gedeelte woonde hij zelf. Links daarvan is dertig jaar later weer een dubbe! pand gebouwd, bestemd voor Jacob Jongejan (links) en zijn zwager Kees Visser Kzn, (rechts). Opvallend is het grote aantal knotwilgen ("hooistoven") aan de rand van het weiland van Wout en Hein van de Erve. Thans staat op die wei de boerderij van Klaas Achterberg. De afgebeelde personen zijn onbekend. Aangezien de foto afkomstig is uit het bezit van de familie Maliepaard zouden deze mensen gasten van de hoofdonderwijzer geweest kunnen zijn.

55. Boven de plek waar de Achterweg eindigt werd omstreeks 1954 deze luchtfoto gemaakt. De monumentale hofstede was in de periode 1765-1806 eigendom van Krijn Schilperoort, wiens initialen thans nog te zien zijn in een van de balken. Zijn zoon en opvolger Andries Schilperoort verkocht de woning met 41 hectaren land in 1822 aan een Dordtse boekhandelaar, waarna de boerderij tot 1980 door de bewoners is gepacht. Van 1853 tot zijn dood in 1879 woonde dijkgraaf Jan Hoorweg hier. Nadat diens weduwe het bedrijf enige jaren had voortgezet werd Gerrit Schelling de pachter. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Cornelis en zijn kleinzoon Gerrit P. Schelling, die er thans nog woont. De achttiende-eeuwse dijkwoning, toen bewoond door Bastiaan Barendrecht, is het oudste huis van de Oudendijk en het eerste huis dat in de jaren zestig door stedelingen werd bewoond.

56. Op het land, gelegen tussen de Zuidoordseweg en de Oudendijk, was men in 1925 bezig met de aardappeloogst. Na het delven werden de aardappels mud voor mud in zakken gedaan om vast te stellen hoeveelloon de delvers kregen. Vervolgens vervoerde men de oogst naar de winterbewaarplaats (een put op het betreffende perceel, nabij de weg), Het mudden gesehiedde hier nag met een houten ton (met bodem). Via de harp kwamen de aardappels in de ton tereeht. Met behulp van een touw, dat rondom de bodem was vastgespijkerd, keerde een man de volle ton am, waardoor de inhoud in een jute zak rolde, die door twee mannen werd opgehouden. Hier ziet u van links naar reehts: Sien de Vas, Arie de Vos, Arie van der Oost Jzn., Henk Huisman, Jan Smoker, Piet Resoort Hzn., Cor Kooij (in de harp), Teun Huisman, Jaap van der Oost, Huug Resoort, Kees Kooij, landbouwer; Arie Huisman en de paarden genaamd de Piet en de Bles. Op de achtergrond staat het in 1889 gebouwde huis van Dries Schilperoort.

57. Ornstreeks 1932 plukte deze groep jonge mensen de aardbeien die werden gekweekt door Dirk Boer en diens zwager Kees Kooij. Het loon van de plukkers was ongeveer zes cent per "tipsie errebeze", doch steeg en daalde evenredig aan de veilingopbrengst, We zien op de achterste rij: Aagje Barendrecht, Jaantje Andeweg, Hannie van Leenen, Cor Poldervaart, Lena Huisman, Dingeman Schelling, Lena de Vos, Arie Huisman, Ko Zoeteman, Joop Kersten, Marie Klein, Izaak Andeweg en Nellie Visser. Op de tweede rij: Jannetje Schelling Cdr., Jaantje de Jong, Maartje Schelling, Saantje Barendrecht, Neeltje Stolk, Neeltje Sintmaartensdijk, Bas Kooij, Arie Sneep, Gerrit Schelling (voor hen: Maarten en Herman Doolaard) en Jaap Doolaard. Op de derde rij:

Rook Sintmaartensdijk Rzn., Pietje Klein, Cor Andeweg, Anna Kleijn, Neeltje de Jong, Maaike Mastenbroek, Bets de Vos, Jaantje Poldervaart, Katrien Huisman, Ko Resoort, Drika Benjert en Be Blaak. Op de voorste rij: Leen Blaak, Cor Kooij, Koos Sneep, Bertus en Arie de Regt. Op de achtergrond staat links de woning van de weduwe van Alje S. van der Oost en rechts de schuur van de farnilie Kooij.

58. Veel nakomelingen van Jan van Belle, die van 1866 tot 1912 de Sandeehoeve aan de Langeweg bewoonde, zijn geemigreerd naar Amerika. Toen Piet van Belle Jzn. na diens bezoek aan zijn vaderland in 1910, weer naar Amerika terugkeerde, nam hij zo'n twintig familieleden en bekenden mee. De boot vertrok in de vroege ochtend van 12 maart 1910 uit de Rotterdamse haven en arriveerde tien dagen later in New York. Vervolgens reisde de groep vier dagen en nachten per trein voordat ze in Mabton (Washington) aankwamen. Op 11 maart 1910 lieten enkele van de emigranten zich fotograferen temidden van degenen die hen uitgeleide deden. Achteraan staan: Kee Visser, Rijk de Vos, Jaap van der Oost, Aart Piek, Jaantje Besteman, een onbekende en Willem Schilperoort. In het midden zitten: Jan Ardon, Ingetje van der Oost, Jan van Belle O.Czn., Coba van Belle en Coba Visser. Vooraan zien we vier goede vrienden: Kees Doolaard, J an Visser, Teun Schilperoort en Willem Schelling.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek