Goudswaard in oude ansichten deel 2

Goudswaard in oude ansichten deel 2

Auteur
:   mr.G. Schilperoort
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3270-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goudswaard in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Beide foto's werden in 1948 gemaakt aan de Oudendijk, nabij de Bosweg, toen Bas Groeneweg op de afgebeelde boerderij woonde. Vanaf 1831 tot omstreeks 1925 toe heeft de familie Andeweg hier gewoond. Achter de boerderij lag het bouwland van Leen Schelling, die toen nog aan de Molendijk woonde. Op dat land werd in augustus het graan gemaaid door Gerrit de Heus, terwijl Anton Groeneweg meerijdt. De wielen van deze tractor had den geen banden, maar ijzeren punten. Voordat de tractor op de openbare weg mocht komen moesten beschermers om de wielen worden gemonteerd, zodat het wegdek niet werd beschadigd. Links ziet u het huis van Gommert van 't Hof, waar zijn vrouw Willempje de Bruin jarenlang een winkeltje had. Het daaraan grenzende huis, toen bewoond door Aart Andeweg, is in 1971 gesloopt nadat het, tengevolge van graafwerkzaamheden in de dijk, ineengezakt was. Het huis rechts op de foto was van Arie van der Hoeven.

60. Op het land genaamd "Lepelstek" van Arie Sneep was men in 1925 bezig met het mudden van aardappels. De foto is genomen in noordelijke richting, want links is de met knotwilgen omzoomde Gebrokendijk te zien. Van links naar rechts ziet u: Jaap, Aart en Arie van der Oost, Engel de Bruin, Katrien van Oeveren en haar vader Johannes van Oeveren, Dirk van Leenen Pzn. op de wagen, Toon van Oeveren, Leen Kluifhoofd en Jaantje van Oeveren. De kinderen op de voorgrond zijn: Piet van Leenen Dzn., Aaltje Resoort, Henk van Oeveren, Bas Kluifhoofd en achter hem: Ko Resoort; vervolgens Lijntje, Koos en Jaap Sneep en Marien van Oeveren. Het vullen van de zakken met een mud aardappels geschiedde hier met een ijzeren mud zonder bodem. Dit was minder zwaar dan met een houten ton, omdat het volle mud alleen maar opgetild en niet meer omgekeerd hoefde te worden.

61. Van 1914 tot 1930 werd de boerderij "Loevestein" bewoond door Willem Huibrecht Blaak (1871-1957). Ter gelegenheid van het vertrek van zijn zoon Arie naar de staat Iowa (USA) liet men in.1919 de hele familie op de foto zetten. We zien Henk Blaak met de fiets, J aap en Arie Blaak te paard en op de voorgrond: Willem en Geertje Blaak, Antje Blaak-van der Oost met haar dochter Lena, Maaike Blaak, Lena Blaak-Appeldoorn met haar dochter Jo, Willem H. Blaak en Neeltje en Lena BIaak. In 1930 vertrok Willem BIaak naar Sint-Philipsland waar hij in 1934 werd bevestigd als predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente. Ook in een kamer van "Loevestein" leidde hij soms een godsdienstoefening. Dominee Blaak stond, ook buiten zijn eigen kring, bekend als een minzaam man. In zijn ambtsgewaad, onder meer bestaande uit een kuitbroek en een driekantige steek als hoofddeksel, had hij veel bekijks. In de trein vroeg een modern geklede man hem eens spottend of zijn kleding de nieuwste mode was. Dominee Blaak antwoordde: "Ik denk van niet, want dan had u het ook weI aangehad."

62. De Gebrokendijk was vroeger een lage dijk met twee dieptepunten. Bij de heul over het Sandee en na de boomgaard van Dirk Boer was in vroeger tijd blijkbaar een stuk van de dijk verdwenen, zodat de dijk daar meer op een weg leek. In 1953 is de dijk geheel afgegraven om de bestaande buitendijken op Delta-hoogte te brengen. Op de bovenste foto van omstreeks 1933 zien we Willem Schelling senior net voorbij de heul over het Sandee. Hij hield toezicht op het grazende rundvee van Arie Sneep. Geheel rechts op de achtergrond ziet u het huis van Jacob Saarloos, thans van H. van Oeveren. In 1948 had P. Breevaart uit Oud-Beijerland verzuirnd zijn Chevrolet op de handrem te zetten, waardoor de auto langzaam maar zeker de sloot in reed. Arie van der Hoeven, Dirk Boer en Jan Sintmaartensdijk (staande), Cor Boer, Henk van Oeveren, Adrianus Riedijk en Jan Klein (zittend) kwamen poolshoogte nemen. Geheellinks op de foto, achter de twee knotwilgen, begint de boomgaard van Hermanus Andeweg.

63. Waar de Gebrokendijk, de Molendijk en de Oude Nieuwlandsedijk bij elkaar komen heeft deze woning gestaan, die van oudsher in het bezit van de familie Andeweg was. Nadat op 1 februari 1953 de polders vol water waren gestroomd, werd opdracht gegeven om met het afbraakmateriaal van deze - inmiddels gesloopte - woning een gat in de Oude Nieuwlandsedijk te dichten. Toen deze foto op 20 augustus 1915 werd gemaakt werd het huis bewoond door Hermanus Andeweg die destijds op de Piershilse havenkade een slagerij had. Van links naar rechts staan: Pietertje Andeweg-Faasse (1881-1966) met haar dochter Laurina op de arm, Maaike en Piet Andeweg, Hermanus Andeweg (1885-1975) en diens neef Leen Bravenboer, die als slagersknecht bij de bespannen kar staat. Achter de kar is nog de schuur te zien van Jacob Schelling, thans van Willem van der Hoeven.

64. Tijdens de stormramp van 1 februari 1953 braken de buitendijken op verschillende plaatsen door en liep in de vroege ochtend het gehele Goudswaardse grondgebied onder water. Enkele dagen daarna, toen het waterpeil a1 flink was gezakt, werden deze foto's gemaakt aan de Hogedijk. Op de bovenste foto ziet u het knechtshuis, behorende bij de boerderij van A. Niemansverdriet nabij het Piershilse gat. Gabriel Riedijk, zijn vrouw, zijn kinderen Bep, Corrie en Jan en zijn kleinkinderen Nel en Jennie van Gent zaten in die stormnacht op zolder bijeen. Het snel stijgende water verwoestte een binnenmuur en klotste al spoedig tegen de planken van de zoldervloer. Doordat buren een landhek tegen de dakgoot plaatsten kon de hele familie via een gat in het dak een veilig heenkomen zoeken. Een paar honderd meter verder werd de onderste foto genomen. Bij de hoek van de Hogedijk en de Steegjesdijk is men bezig het verdronken vee op te ruimen,

65. De hier afgebeeide huizen lagen aan dat gedeelte van de Oude NieuwIandsedijk dat ook weI Bosdijk werd genoemd. Immers, de dubbele rij iepebomen bovenaan de dijk en de oude knotwilgen aan de slootkant gaven de dijk een bosachtig aanzien. Hoewel na 1960 veel zijn gerooid, zijn de iepen die op deze foto zijn te zien, thans uitgegroeid tot eerbiedwaardige bomen. Het huis op de voorgrond werd tegen het einde van de jaren dertig door twee gezinnen bewoond. In het linker gedeelte woonde de eigenaar Piet Benjert, terwiji het rechter gedeelte werd gehuurd door Abraham van Leenen. Zijn dochter, Jannetje van Leenen, is rechts op de foto te zien. In het huis op de achtergrond woonde Cor Resoort, die tevens de laatste bewoner was. Beide huizen zijn intussen gesloopt. Op de voorgrond staat thans het fraaie woonhuis van oud-wethouder W. Groenendijk.

66. Tot voor enige jaren was in de Eendragtspolder elke lente een veld bloeiende tulpen te zien. De famille Van Schouwen was de enige, die te Goudswaard tulpebollen teelde. 's Zomers werden de bollen gerooid en gepeld. Deze foto is omstreeks 1932 gemaakt bij de "Johanna Hoeve" (eigendom van Arie van Schouwen) in de richting van de Dwarsweg. Leen Riedijk en Leen Bijl Hzn. staan links van de tafels. Rondom de tafel staan: Cor Poldervaart, Drika Benjert, Maggeltje Achterberg, een onbekende, Toon Achterberg, Anton Viergever, Jan Achterberg, Wout Bijl, Leentje Izelaar, Riek van der Velden, Lena de Vos en een onbekende. Rondom de andere tafel staan: Anna Kleijn, Jaantje Beijer, Bets van der Velden, Maartje Lagerwerf, Rinus van der Waal, Bets de Vos, Gerrit Bijl Hzn., Sjaan Slooter, Jaap Zwijnenburg, Lena Slooter, Hannes Waleboer, Jannie van der Velden en Aart van der Hoek. De haardracht van de bollenpelsters werd ook weI "radiohaar" genoemd, omdat het leek op een koptelefoon.

67. Uit deze foto's blijkt de mode-ontwikkeling van de klederdracht in de tweede helft van de vorige eeuw. Doordat huwbare meisjes na 1900 de klederdracht vaarwel gingen zeggen, stond de mode in deze eeuw stil. Geheellinks zien we Maarten de Reus (1814-1879), landbouwer aan de Nieuwendijk op de hoeve die thans wordt bewoond door B. van de Erve, met zijn vrouw Pieternella Breure (1812-1901). Haar keuvel is een neepjesmuts en de krullen staan laag, Op de middelste foto van omstreeks 1883 zit Rijna Hoorweg. Haar dochter, Pietertje van der Hoek-Kwak (1885-1975), was de laatste Goudswaardse die de klederdracht steeds is blijven dragen. Uit de foto van Leuntje Hollander-Barendregt blijkt hoe men na 1900 de krullen en de muts droeg. De kwaliteit en de breedte van de strook kant, het gewicht van de gouden krullen en de versiering van de speldeknoppen waren maatgevend voor de rang en de stand van de draagster. Iemand die zich boven haar stand kleedde, bleef kritiek niet bespaard. "Wat verbele ze d'r eige wel," kon je dan horen.

68. De hoeve "Welgelegen" aan de Nieuwendijk is sedert 1848 bewoond door vier generaties Kruijthoff te weten: Cornelis, Jan, Adrianus J., en Jan C. Kruijthoff. Jan Kruijthoff, dijkgraaf van de Eendragtspolder van 1894 tot 1913, bewoonde de hofstede toen hij in 1906 deze foto liet maken. Zijn vrouw, Lena Kruijthoff-Niemansverdriet, en zijn dochter Maggeltje staan onderaan de dijk. De met riet gedekte schuur werd in 1944 zo zwaar beschadigd dat deze in 1952 geheel werd herbouwd. Het woonhuis met dubbel ingezwenkte voorgevel en wolfdak dateert van de vorige eeuw. Een nog representatiever voorbeeld van deze bouwstijl, die in de vorige eeuw zeer algemeen was, is de boerderij van de familie Naaktgeboren aan de Nieuwendijk. De brede sloot is na 1953 grotendeels gedempt in verband met verzwaring van de buitendijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek