Grave en het land van Cuijk in oude ansichten

Grave en het land van Cuijk in oude ansichten

Auteur
:   drs. H. Douma
Gemeente
:   Grave
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0912-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grave en het land van Cuijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

De verering van het H. Bloed-tijdens de vaartweek vormde voor Boxmeer het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. In 1400 zou tijdens de consecratie door een twijfelende priester de wijn in het Bloed des Heren zijn veranderd. Voor de doek werd in 1482 een kostbare schrijn vervaardigd. Graaf Albert van den Bergh en diens tweede echtgenote Magdalena de Cusance schonken in 1656 een draagkist van koper en zilver, aan weerszijden geschraagd door twee koperen leeuwen. Aan de voorkant het wonder van het H. Bloed en engelen met brandende toortsen.

l' ,

Troon, waaronder de kostbare draagkist 8taat, door graaf

11..-.- ?.? ..--.1", 1A

Processie, Boxmeer.

De vaartweek bracht van zaterdag voor de tweede zondag na pinksteren tot de derde zondag na pinksteren voor Boxmeer een hele drukte met zich mee in de vorm van processies, kerkdiensten en vele kramen op de markt. Zelfs uit het Pruisische achterland en de Bossche Meijerij stroomde het volk toe.

94

De Carrnelieten vestigden zich te Boxmeer in 1652 op aandringen van pastoor Peel en en graaf Albert van den Bergh, In 1654 werden de eerste twee vleugels van hun klooster zuidwaarts van de parochiekerk door een poortgebouw met een verdieping verbonden met de kerk. Boven de ingang prijken de wapens van het grafelijk echtpaar en een Mariabeeld. Laat-renaissanceversieringen, uitgevoerd in geprofileerde en gekapte baksteen, verraden de herkomst van de Carmelieten uit de Zuidelijke Nederlanden.

96

Pas in 1709 was de bouw van het klooster voltooid. De vleugel aan de Steenstraat is eigenlijk de achtergevel, de veel fraaiere voorgevel is thans alleen goed vanuit de kloostertuin te zien. De barokke gevel is van de Latijnse School, die in 1707 gereed kwam. Tot 1832 gaven de Carmelieten hier zelf onderricht, nog een halve eeuw opgevolgd door lekenkrachten. Het onderwijs had een goede naam.

Steenstraat

Boxmeer

Enkele aardige 18de en 19de eeuwse geveltjes fleuren de flauwe bocht van de Steenstraat wat op. Voor de torenspits staat hotel "Den Boomgaard" van Verwaaijen. later van Esser. BÜ het zonnescherm woont bakker Grubben.

97

Steenstraat - ,Boxmeer.

98

Buiten het centrum telde de Steenstraat veel kleine huisjes, die nu meest vervangen zijn door forse winkelpanden. Op de hoek van de Schippersstraat, tegenwoordig de Van Sasse van Ysseltstraat, is de slijterij van W. Verdijk gevestigd. Hier tegenover een pomp, die bij het schrijven van deze tekst zijn laatste dagen slijt.

De Biest oostwaarts van de kerk was een somperige wildernis en een pracht van een speelterrein voor de Boxmeersejeugd. In 1882 werd hier de dorpsschool gebouwd, links op de foto zien we er een gedeelte van. Later werd de weg vernoemd naar Van Cooth, een bekende Brabantse onderwijspionier, die ook het Boxmeerse onderwijs door een legaat bedacht heeft.

99

Boxmeer.

:Marktplein.

t'ïtR''''''. Firma F. Sc-bolh. Boxmeer .? ~~.

100

De Biest omvatte vroeger ook de oude markt, waar vooral varkens en biggen verhandeld werden. Het plein werd een veertigtal jaren geleden van zijn bomen beroofd, hetgeen veel protest uitlokte. Midden op de markt bleef een schutting staan voor een bepaald doel. Herbeplanting bleef echter niet achterwege. In het grote huis links woonde wethouder Ignatius de Laure.

" 3and Boxmeer. -

Op het Zand meer aan de kant van de Maas woonden in de grafelijke tijd in de zogenaamde Zeven Hutten vele ambtenaren van het kasteel met hun bedienden. In Huize ,,'t Zand" achter de oude linden was lange jaren kantonrechter mr. Antonius Verheijen van Estvelt gehuisvest. Het kruisbeeld op de voorgrond dateert uit de 18de eeuw.

101

Boxmeer

Huize .de Weijer"

102

In 1865 vestigden zich de zusters van Liefde vanuit Engelen op Huize "De Weijer". In de 16de eeuw woonde hier de pastoor en later de drostenfamilie De Raet. Door de vele verbouwingen en aanbouwsels is het oude huis nauwelijks meer te herkennen. Zo werd er in 1878 een tehuis voor oude mannen en vrouwen aan toegevoegd. Boxmeer is er de laatste decennia niet boomrijker op geworden.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek