Grave en het land van Cuijk in oude ansichten

Grave en het land van Cuijk in oude ansichten

Auteur
:   drs. H. Douma
Gemeente
:   Grave
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0912-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grave en het land van Cuijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

-

- . ..;

CarmelitessenkJooster St. Jozel>h

Tegenover "De Weiier" ligt het oude herenhuis van de familie Grotenhuis van Onstein. Na een mislukte nederzetting in Xanten van 1870-1875 tengevolge van de Kulturkampf, vestigden zich hier in 1876 enkele Boxmeerse Carmelietessen van het klooster Elzendaal. Het kerkje werd er in 1885 bij gebouwd.

103

.7(uize "é/zendonck" - 13o.xmeer.

104

Het huis Elzendonck, gelegen achter "De Weijer", werd op het eind van de 18de eeuw door de weduwe Hengst, geboren De Raet, gebouwd. Latere bewoners waren mr. J. B. Hengst, lid van de Eerste Kamer en van 1844 tot 1890 burgemeester van Boxmeer, opgevolgd door zijn zoon Clemens, die van 1890 tot 1921 het ambt van burgervader bekleedde. Het valt te betreuren dat het mooie patriciërshuis opgeruimd is. Alleen het geboomte getuigt nog van de vroegere schoonheid.

Naast de inrijpoort van het voormalige kasteel ligt de kapel van de H. Joannes Nepomucenus, door de bisschop van Roermond ingewijd op 19 juli 1737. Het gebouwtje werd gesticht door graaf Frans Wilhelm van Hohenzollern-Sigmaringen na afbraak van de oude hofkapel. De weg links leidt naar het veer en het Limburgse H eyen.

105

qezicbt op /ret jYfeer - ,Boxmeer.

106

Hier komen we bij het Meer, een oude Maasarm waarvan ook de grachten van het kasteel deel uitmaken. Boxmeer werd aanvankelijk kortweg Meer genoemd. Later kwam daar de achternaam van Jan de Boe bij. Jan wordt al in 1269 als heer van Meer vermeld. Na de watersnood van 1926 is bij het verzwaren van de Maasdijken mede ter bescherming van het ziekenhuis het Meer met een dam doorsneden.

.kaan v.lh. Kasteel - go.xmeer.

Vanaf de kasteel brug gezien ligt rechts de pastorie van de Hervormde gemeente. Hun kerkje, schuil gaand achter het geboomte, werd op I december 1822 ingezegend. In de vrijheerlijkheid Boxmeer en St-Anthonis hadden alleen de Katholieken vrijheid van het uitoefenen van godsdienst in tegenstelling tot het Land van Cuijk, waar de situatie net andersom was. Na de Franse tijd was door de regering aan de Hervormden eerst de Nepomucenuskapeltoebedacht.

107

108

Het voormalig kasteel van Boxmeer werd in 1896 door de zusters van barmhartigheid van de H. Maria Magdalena Postel voor de ziekenverpleging aangekocht. Van de middeleeuwse burcht bleef in 1572 weinig over en in J 782 werd grotendeels een nieuw kasteel gebouwd, dat in 1806 op zijn beurt de rechtervleugel en het middenstuk verloor. Dikwijls verbleven hier in de 17de en 18de eeuw de graven van Bergh, en in de 19de eeuw was de familie Van Sasse van Ysselt eigenaar. Onze opname dateert van vóór de tijd van ingrijpende wijzigingen en verbouwingen van het ziekenhuis.

Spoorsiraai - j3oxmeer.

Bij de kapel van Rochus slaan we de Spoorstraat richting St-Anthonis in met van de spoorwegovergang gezien in de verte de sigarenfabriek van Verkuyl. Van druk verkeer viel toen nog niet veel te merken. Links is nu het garagebedrijf van Janssen gevestigd en rechts staat hotel Willems.

109

110

Evenwijdig loopt ten oosten van de spoorlijn de Stationsweg. Rechts zien we als een bescheiden begin van het Boxmeerse industrieterrein de schoorsteen van de exportslagerij van Lion.

UOXIII!r:R

Behoudens de hoge aanbouw links is aan het Carmelietessenklooster Elzendaal sinds de bouw in 1682 weinig veranderd. De stichting werd mogelijk gemaakt door het testament van 6 juli 1666 van de Boxmeerse pastoor en geneesheer Antonius Peel en, die tevens deken en officiaal van het Land van Cuijk was. De eerste zusters vestigden zich te Boxmeer vanuit Vilvoorde in 1672. Duidelijk blijkt ook hier de band met de Zuidelijke Nederlanden.

lil

112

Door de Carmelietenstraat, die vroeger de Klompenstraat werd genoemd, komen we weer in het zuidelijke stuk van de Steenstraat bij het huis de Molenpoort, gebouwd in 1788. Na het verlaten van het kasteel heeft de familie Van Sasse van Y sselt hier lange tijd gewoond. Links is het hotel van de heer Philipse gevestigd, die ook rijtuigen verhuurde.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek