Grave en het land van Cuijk in oude ansichten

Grave en het land van Cuijk in oude ansichten

Auteur
:   drs. H. Douma
Gemeente
:   Grave
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0912-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grave en het land van Cuijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Vanuit het straatje Kastele kunnen we de hele Hoofsestraat overzien met op het eind het klooster van de Franse paters. Links ligt de sociëteit "Tot Nut en Vermaak", die in 1788 opgericht werd. Het huidige gebouw werd in 1841 aangekocht. Bij de lantaarn is de toegang tot het Trompetterstraatje, na een paar huizen komt dan de Bank van Lening, waar later de paters van de Heilige Harten hun intrek namen.

33

34

Een opname van het gebouwencomplex van St.-Henricus, blindeninrichting voor jongens, in vogelvlucht. De fraters van Tilburg namen op 22 september 1859 alhier de zorg op zich van talloze blinde jongens, daartoe geldelijk in staat gesteld door de familie De la Geneste. N a het slopen van de vestingwerken werd het Oranjebastion er bij betrokken. Voortdurend had uitbreiding plaats, zo werd op 16 april 1932 de nieuwe voorvleugel aan de Hoofsestraat ingezegend. Door ruimtegebrek genoodzaakt ruilden tenslotte de fraters Grave voor Nijmegen op 21 maart 1966.

, . R ~. Blinden-Jnslituut

"St. 1<enricus-Gesticht" .. Graue

BraillHrukk~rij

Beroemd is de Braille-bibliotheek met drukkerij van St.-Henricus. De verzameling telde in 1915 nog maar 200 boekwerken, Toen richtte frater Adrianus in 1918 de Le Sage ten

Broek-Bibliotheek op en sindsdien loopt het aantal banden tot in de duizenden. 35

36

Even ten westen van de Elisabethskerk ligt het kerkgebouw van de Hervormden, in 1526 als kapel voor de Graafse begijnen van hetklooster Mariengraff gesticht. Na de teruggave van de grote kerk aan de Katholieken werd dit godshuis in 1799 geschikt gemaakt voor de Protestantse gemeente. Al eerder had het een tijd lang als Waalse kerk dienst gedaan na het opheffen van het Edict van Nantes in 1685. Op de voorgrond staan nog de resten van het oude nonnenklooster, dat zich tot 1802 ondanks vele beperkingen had weten te handhaven. Helemaal links ligt de Infirmerie.

In de Infirmerie was het hospitaal van het Graafse garnizoen gevestigd. Vanaf het dak van de Elisabethskerk hebben we een mooi uitzicht over de Nieuwe Haven, die in de jaren 1883-1885 aangelegd werd als vluchthaven in verband met het slopen van de vestingwerken. Over de Nieuwe Keerdijk, die later de Koninginnedijk wordt genoemd, liggen een leerlooierij en een touwslagerij met zijn banen.

37

3E

Het Graafse garnizoen werd opgeheven in 1892 en het gemeentebestuur zat te kijken met enkele kazernes. Een hiervan, het Noorderblok, werd in 1895 aangekocht door pater Berthier, stichter van de missionarissen van de Heilige Familie. Voortaan werd in het verblijf van Mars een uiterst sober kloosterleven geleid. De kruitmagazijnen van bastion Bekaf liggen rechts. De weg hierlangs is een deel van de route, die voorheen rond de hele vesting voerde.

Een gedeelte van de westelijke vestinggracht bij de bolwerken Oranje en Kastele, De gesloten standaardkorenmolen, die behoorde aan Lities, stond tot ongeveer 1890 bij de haven aan de Maas. Na veel schade opgelopen te hebben in de jongste oorlog, bleek jammer genoeg herstel onmogelijk.

39

40

rsen stuk van het bolwerk Kastele is het enige wat ons rest van de Graafse wallen. Van deze militaire bezitting, bestaande uit het groot arsenaal, de Zuiderblokkazerne met zijn binnenplaatsen, kruithuis en kazematten, werd in 1896 een Rijkskrankzinnigengesticht gemaakt en de gebouwen werden deels afgebroken. Op het hoogste punt van het bastion is later een watertoren ten behoeve van de instelling geplaatst.

Grave HAMPOORT

no - Coehoorn·monument 1688)

De Hampoort werd in 1688 gebouwd door de Friese vestingbouwkundige Menno van Coehoorn. Twee bataljons voetvolk konden er in worden ondergebracht. Grave was vroeger één grote militaire burcht, omgeven door een vestingstelsel dat enige malen groter was dan de oppervlakte van de hele stad. Door grote onderaardse gangen waren alle kazematten en bastions met elkaar verbonden.

41

42

Alle slopingen heeft de Hampoort overleefd. Tot voor kort had men vanuit het zuiden een bijzonder mooi gezicht op de poort met daarvoor een stuk van de gracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek