Grave en het land van Cuijk in oude ansichten

Grave en het land van Cuijk in oude ansichten

Auteur
:   drs. H. Douma
Gemeente
:   Grave
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0912-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grave en het land van Cuijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Een uniek gezicht op Cuijk met de pas voltooide nieuwe kerk en een afscheid van de oude dorpskerk. Na veel strijd tussen pastoor Sengers, voorstander van opruiming, en onder meer J an Kalff, die vurig pleitte voor het behoud, bleef tenslotte alleen de toren als gemeente-eigendom gespaard. De Cuijkse raad nam op 30 juni 1932 het besluit wegens luttele reparatiekosten het monument te slopen, maar een Koninklijk Besluit van 25 augustus wist dit te verhinderen.

63

R. K. Kerk

Culjk

Toch is de nieuwe kerk, gebouwd door architect Franssen onder meer volgens het grondplan van de O.L. Vrouwekerk van Trier en gewijd in november 1912, niet lelijk te noemen. Het Cuijkse torencomplex beheerst van alle kanten het silhouet van het vlek. De oude toren is wel wat in het gedrang gekomen. In hun schaduw staat de pastorie uit 1840, waar deken J. A. Bogaers nog in heeft gewoond.

1AA55TRAAT TE CUIJK

In de Maasstraat bevinden we ons in het centrum van Cuijk. Het gemeentehuisje aan het eind van de straat bij het Maasveer met in de gevel het beeld van heer Jan van Cuijk en gebouwd in 1860 heeft in 1964 plaats moeten maken voor een viaduct onder een rondweg, die als een betonsliert de kom omstrengelt. Rechts op de voorgrond is sedert 1881 de boekhandel en drukkerij van J. van Lindert gevestigd. Vanaf 4 december 1881 rolt aldaar nog steeds wekelijks "De Echo" van de pers.

65

Beestenmarkt - Cuyk a d. Maas.

66

De Grotestraat is met zijn vele neringdoenden en markten de belangrijkste straat van Cuijk. Tot voor zeer kort sloot op de hoek van de Smidstraat en de weg naar Katwijk het hotel "De Gouden Leeuw" van Spoorenberg-Joosten met zijn tronende koning der dieren als uithangbord de straat markant af.

Veemarkt - Cuyk

Het noordelijk stuk van de Grotestraat werd ook wel Beestenmarkt genoemd wegens de maandelijkse veemarkt van april tot november. Op de voor- en najaarsmarkt werden soms wel 500 roodbonters verhandeld.

67

Een stiJ1e Cuykscbe Markt.

68

Meer naar het midden van de Grotestraat had de stille Cuijkse markt plaats met zijn kramen. De biggen vonden hun onderkomen in de Maasstraat. De oude Cuijkse wachter ziet trouw over alles heen en het herenhuis van notaris Snoeck later bewoond door dokter Van den Broek beheerst de oostelijke straatwand.

Ondanks de dreigende wereldbrand stond 1913 ook te Cuijk in het teken van de honderdjarige Onatbankelijkheidsfeesten. Overal werden erebogen opgericht en verlichtingen aangebracht. Het feestcomité met A. van Aernsbergen als voorzitter, J. M. Kersten als secretaris, F. Toonen als penningmeester en de leden J. van Lindert, Jos. J. van Lindert, W. Peeters, J. van de Ven, G. Vermeulen en E. de Vries zorgde voor allegorische optochten en volksspelen. Hier zien we de feestboog "d'Oranjetent" op de Grotestraat tegenover de fabriek van Regouin.

70

GaOOTE ~TRAAT - CnJK.

O.t,ra ...? l. ft. ?? v, - Zwo! ?..

Buiten de marktdagen is het stil in de Grotestraat tussen geheel links de stal van hotel De Korenbeurs en in de verte "De Gouden Leeuw". Linden beheersen het straatbeeld en doen de gevel van de leerlooierij en later drijfriemenfabriek van de familie Regouin uit 1838 achter hun gebladerte schuil gaan.

Cuijk

Grooteatraat (midáen)

De grote lindenboom op de hoek van de Maasstraat en de Grotestraat heeft tot vandaag stand kunnen houden. Links het postkantoor en in het midden op de hoek de woning van veearts Wismans, waar nu Bank Ebben gevestigd is. De trapgevel rechts is het gebouw van de fraters van Tilburg, die zich op 21 juni 1888 te Cuijk vestigden. Deken Bijvoet zorgde in 1900 voor het eerste goede gemeenschapshuis van de streek door de aanbouw van de St.Josephsvereniging. Tot de vervanging door de schouwburg in 1957 heeft deze zaal veel op cultureel gebied voor Cuijk betekend.

71

72

Aan het zuidelijk uiteinde van de Grotestraat ligt het kerkje van de Hervormden, in gebruik genomen op 3 juni 1810. Na een lange touwtrekkerij was de oude dorpskerk aan de Katholieken toegewezen. Koning Lodewijk Napoleon gaf echter aan de Hervormden van Cuijk en omgeving, die toen voor een groot deel de bovenlaag van de bevolking uitmaakten met namen als Van Walsem, Heinsius, Van der Lee of Snoeck, voor de bouw van het kerkje het bedrag van 6.000 gulden. Dominee Traus was hiermee zeer ingenomen.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek