Grevenbicht in oude ansichten

Grevenbicht in oude ansichten

Auteur
:   M.F.C. Tholen
Gemeente
:   Born
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4154-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grevenbicht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Een andere opname tijdens de watersnood werd gemaakt in de Hoogstraat. Hier werd het pand van de familie Van Leuth danig beschadigd en - in de Beekstraat - het woonhuis van de familie Hoofwijk (achtergrond). De Hoogstraat dankt zijn naam aan het feit dat een gedeelte ervan, dat hoger gelegen was, tijdens de gesignaleerde watersnood droog bleef. In vroeger jaren had de straat de naam van" Varkenssteeg".

11. Deze rustieke opname is gemaakt in een periode to en men nog niet dacht aan een eventuele dijkdoorbraak, namelijk in 1904. In die tijd was het gezellig toeven in cafe "In het Groene Walt", van Ber Hoofwijk aan de Beekstraat. Ret cafe, waarin toen ook al een dansje gemaakt werd, droeg de bijnaam "In de Tivoli". Volgens ingewijden zit kapper Jac. de Bruijn prinsheerlijk op de ladder.

12. Een alambekende waning, eveneens "aan de beek" ge1egen, was die van "Frenske de Schnieder", alias de heer F .X. Pernat - Lemmens. Op de vaargevel van de waning kan men lezen wat vaor "Geschaft" hij dreef. Later is bij deze waning een dancing gebouwd. Op de fota onderscheiden we onder anderen horlagemaker Wie1 in het Panhuis.

Grevcnbicht

De Ko~erder met ziJn Kudde

13. Via de Maasdijk komen we terecht op de vermaarde Grevenbichtse koeweide, sinds mensenheugenis het "groene" verblijf van de koeherder met zijn kudde. Vo1gens een soort gewoonterecht brengt de koeherder zijn vee's morgens om zeven uur naar de koeweide en keert 's avonds om zeven uur weer huiswaarts. Overdag bewaakt hij de koeien a1s een herder zijn schapen. Vandaar de naam koeherder. Personen die deze gewichtige functie onder anderen hebben bek1eed, zijn "De Baars", Kob Hamers en 't Moutje (Jos Kusters).

14. Even bekend als de koeweide is het Grevenbichtse veerpont, dat momenteel echter al jaren uit de vaart genomen is voor een "opknapbeurt". Het veer was een gemakkelijke oversteek van Grevenbicht naar het Belgische Rotem; vandaar dat tussen deze twee Maasdorpen in alle opzichten nauwe relaties ontstaan zijn, Na de eerste wereldoorlog was Hubert Brouwers de veerman en hij noemde zijn woning in de Peperstraat dan ook het "Veerhuis". Later werd hij opgevolgd door Frans Brouwers, terwijl diens zoon Jules Brouwers Grevenbichts laatste veerman was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek