Grevenbicht in oude ansichten

Grevenbicht in oude ansichten

Auteur
:   M.F.C. Tholen
Gemeente
:   Born
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4154-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grevenbicht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

I

~

/

20. In de Heilig Kruisstraat staat nog steeds de kape1 van het Heilig Kruis, waarvan de eerste verme1ding dateert uit 1485. Zij ressorteerde toen onder het bisdom Luik, aartsdiaconaat van Kernpenland, gulden dekenaat Susteren. De verplichtingen van de aan de kape1 verbonden geeste1ijke waren: het 1ezen van een heilige mis op aIle vrijdagen en in de paastijd gedurende veertien dagen biecht horen in de kapel. Omstreeks 1650 brandde de kapel af en met haar vergingen klokken en uurwerk. Een tiental jaren later werd de kape1 herbouwd en in 1801 werd zij verheven tot succursale kerk (hulpkerk) van Grevenbicht. In 1825 werd de kerk van Grevenbicht opgeheven en werd de kape1 van het Heilig Kruis tot hulpkerk van de nieuw opgerichte kerk van Papenhoven verk1aard. Toen in 1907 de nieuwe (huidige) kerk in gebruik werd genomen, werden de kerk in Papenhoven en de kapel van het Heilig Kruis gesloopt. Later bouwde men de huidige kapel.

21. Via de Kapelweg vervolgen wij onze wandeling door Grevenbicht riehting Raadhuisstraat, waar bij Ties Helgers bovenstaande opname werd gemaakt. Voor onze fotograaf poseren onder anderen met veel plezier: Ber de Koperslager, zijn vier zoons, Pit, Ber, Lei en Thieu, Geel de Sjoester, Gerom Helgers, Bertie Kriens en Willem de Boer (Brouwers).

22. Twee bekende muzikanten omstreeks 1925 waren Maan Tholen en Pierke Cramers. Zij maakten beiden deel uit van de harmonie "St. Cecilia"; Maan als grote trommelslager, pistonist en onderdirecteur en Pierke als concerttamboer. Zij hadden het graag voor onze fotograaf over om met "trbmmekar en alles" op het bordes van het gemeentehuis plaats te nemen.

23. De hier afgebeelde toneelgroep van Grevenbicht, anna 1919, was in die tijd tot ver over de dorpsgrenzen bekend. V66r de schuur van "Tep" werden groepsfoto's gemaakt; deze foto's werden verstuurd naar aile windstreken teneinde contract en te kunnen afsluiten. In bovenstaande creatie werd het befaamde stuk "Robrecht van Vlaanderen" opgevoerd, met in de hoofdrollen Wiel in het Panhuis, Charel Bergmans, Harie Schreurs, Michel Spee, Maan Tholen en Harie van Lotje (Hermans). Verder werkten mee: Gerome Helgers, Thieu Tholen, Ber Savelkoul, Zef Savelkoul, Frans Helgers, Harie op den Kamp, Jan Coenen en Fons Kitzen. Souffleur van de groep was Frits de Vries.

24. Via de Boulevard komen we in de Merker-Eijckstraat, waar men ook te maken had met de overstromingsramp van 1926. Op de foto staat onder anderen mevrouw DuijsensJoosten klaar om van een vlonder over te stappen in een bootie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek