Grevenbicht in oude ansichten

Grevenbicht in oude ansichten

Auteur
:   M.F.C. Tholen
Gemeente
:   Born
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4154-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grevenbicht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Dit is een opname van de "O.L.S. no. 4. Grevenbicht", hetgeen betekent dat dit de vierde klas is van de openbare lagere school van Grevenbicht. Links herkent men weer meester Spee, terwijl rechts mejuffrouw Berta Palmen naast haar k1as poseert. Ook op deze - in 1924 naast de huidige parochiekerk gemaakte - foto zuilen beslist reacties komen zoa1s: "dat ben ich"!

31. Vorenstaande klassefoto brengt ons automatisch bij de rooms-skatholieke kerk van "St. Catherina" aan de Kerkstraat. Bovenstaande tekening toont de linkerzijde van de kerk. Op de voorgrond zijn thans de pastorie, de lagere scholen en een aantal bejaardenwoningen gebouwd. Deze kerk werd in 1907 (zander torenuurwerk) onder 1eiding van de vaardige architecten Joseph Cuijpers en Jan Stuij t gebouwd. In 1957 werd op luisterrijke wijze het vijftigjarig jubileum der kerkconsecratie in de parochie gevierd, want de kerk werd op 8 juli 1907 p1echtig geconsecreerd door mgr. Josephus Hubertus Drehmans, bisschop van Roermond, in aanwezigheid van dr. Mannens, president van het groot seminarie, pastoor Do1s en rector A. van de Venne.

F. K.. Kerk van St.-Catharina te Orevenbicht

~e{ uil &ven6icfd- [fJajJenfioven.

32. De voormalige parochiekerk stand in Papenhoven op de plaats waar thans de kapel van het kerkhof gebouwd is. Deze kerk had een merkwaardig opschrif't, namelijk:

D.K.I.G.B.H.A.P.G. 1776

D.F.S.A.

Dit zou aldus moeten worden verklaard: deze kerk is gebouwd b ... h ... a ... PapenhovenGrevenbicht 1776 door Frans Savelkoul, "antrepeneur". Op 23 december 1776 zegende de eerwaarde heer Meijers, pastoor van Obbicht, krachtens machtiging van de bisschop van Luik, de nieuwgebouwde kerk van Papenhoven in. Hij werd hierbij geassisteerd door de eerwaarde heren Notermans van Obbicht en Wintreacken van Limbricht, in aanwezigheid van deservitor Hubens.

Villa Berlo", Papenhoven-Gre enbicht

33. Villa "Berlo" te Papenhoven, ook wel genoemd de "Hof van Dieteren", heeft een riike historie. Over de oorsprong van dit .Jeen" is weinig bekend, doch het is waarschijnlijk de kern geweest van het gebied van de oudste heren van Papenhoven. De naam "Berlo" is afkomstig van Clemence van Berlo, die gehuwd was (veertiende eeuw) met Rogier van Biecht. In de loop der tijden hebben diverse adellijke families op "Berlo" gewoond, terwijl de villaomstreeks 1760 in handen van de paters jezuieten te Roermond kwam. Enige jaren later werd deze orde opgeheven en kwam de "Hof van Dieteren" na vee! verkavelingen in handen van de heer Vencken, die de oude gebouwen sloopte en er een brouwerij bouwde. Zijn zoon, burgemeester Vencken van Obbicht, nam er nadien zijn intrek, tot 1925. Ook was het de ambtswoning van burgemeester mr. Corten, waarna de woning in particuliere handen kwam.

BRIEFKAART

Th. Coulen-Cramers Auto-, Motor- en RijwielhandeI Reparatie - Inrichting en Onderdeelen

TEXACO-DEPOT - TEL. 18

GREVENBICHT

34. Een even bekende woning is die van Thei Coulen, gelegen aan de Raadhuisstraat. In het linkergedeelte van zijn woonhuis dreef Thei een auto-, motor- en rijwielzaak; rechts een herberg, terwijl hij "achter" woonde. Men ziet achter de ramen van het cafe onder anderen het in die tijd (1929) volop gebrouwen en getapte "Bichta bier" van eigen bodem. Op de voorgrond de "texaco"-benzinepomp, prijs per liter benzine vijftien cents. Tussen Thei en Eef blikt Wiel (vier jaar) in de lens. De firma Coulen verzorgde de correspondentie in die tijd met behulp van bovenstaande briefkaart.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek