Grijpskerke in oude ansichten deel 1

Grijpskerke in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0290-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grijpskerke in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Links: een bekend echtpaar uit Grijpskerke was destijds Aarnoud Willem Cevaal en zijn vrouw Johanna Cevaal-Francke, die woonden op de boerderij "Voorzorg". Beiden dragen hier op dit unieke plaatje de bekende Walcherse klederdracht. Landbouwer Cevaal draagt het zogenaamde wasblikje, de ronde Walcherse hoed, die in die tijd veelal door de mannen gedragen werd. Duidelijk zijn bij hem de twee gouden knopen te zien, waaronder de halsdoek vastgeknoopt werd. Onder deze halsdoek werd een gouden broche gedragen. Juist kunnen we nog twee zilveren broekstukken zien, waarmee de boerenbroek dichtgemaakt werd. Mevrouw Cevaal draagt eveneens al haar gouden sieraden. Aan de gouden krullen hangen de dito strikken met onderaan een parel. Aan weerszijden van de Walcherse muts zien we de gouden knopspelden. Vooraan zien we het gouden slot van haar snoer kralen. De beuk was van zijde. Al met al een "pront echtpaar op z'n zondags".

De heer A.W. Cevaal is jarenlang organist geweest in de hervormde kerk van Grijpskerke. Ook zijn broer, Jasper Cevaal, vervulde deze functie. Het orgel werd beurtelings door hen bespeeld. Ze deden dit pro deo, ontvingen hiervoor geen geldelijke vergoeding. Beide broers Cevaal hebben dan ook erg veel voor de Hervormde Gemeente van Grijpskerke betekend. Ze hadden liefde voor hun kerk. Ongetwijfeld zal de naam Cevaal bij de kerkelijke colleges van de Hervormde Kerk in Grijpskerke in dankbare herinnering blijven voortleven.

Rechts: het zullen alleen de ouderen uit Grijpskerke zijn die hem nog herkennen. We bedoelen de oud-veldwachter Abraham Jonkheer, die we in zijn ouderwetse uniform zien. Deze man van gezag deed destijds dagelijks zijn ronde door en in de omgeving van Grijpskerke om de orde in dit overigens stille dorpje te handhaven. Waar is de tijd gebleven?

11. We kijken op dit plaatje in de "Noordhoek" van Grijpskerke. Links staat de winkel van A. de Kam. Duidelijk zien we in de etalage een aantal fietsen. In die tijd was de prijs van een nieuwe fiets zegge vijfentwintig gulden. In de crisistijd was dit een hoog bedrag en het waren alleen de goed gesitueerden die zich de aanschaf van een nieuw rijwiel konden permitteren. De minder gegoeden moesten het toen met een tweedehands fiets doen. Naast fietsen kon men daar ook radio's en stofzuigers kopen. Vervolgens zien we naast de winkel het woonhuis van de heer De Kam. Het hoge pand, dat we na de woning van de heer De Kam zien, is het oude dorpshuis, dat inmiddels gesloopt is. Op die plaats is tijdens het klaarmaken van de kopy voor dit platenboekje (1979) de toegang gecreëerd voor een nieuw uitbreidingsplan, waar ook de nieuwe christelijke school zal komen. De woning die we rechts achter de bomen zien, werd achtereenvolgens bewoond door Adriaan Hollebrandse en L. Tange. Nu woont daar C. Louws.

De vroegere Noordhoek in Grijpskerke heet thans Noordstraat, die een begin vormt van de weg naar het naburige Oostkapelle.

Alle meisjes die op dit plaatje in hun Walcherse klederdracht poseren, met hun bekende omslagdoeken, werden helaas niet herkend. Bijna allemaal dragen ze nog klompen.

·~}-~ .?.. .:... -,

p- ~

. ~.

12. In een van de lokalen van de School met den Bijbel te Grijpskerke werd destijds door een fotograaf uit Vlissingen deze klasse foto gemaakt.

De leerlingen zitten als volgt gegroepeerd in hun banken. Op de eerste rij, van voren naar achteren: J. Ton, C. Dingemanse, Luitwieler, Blok en Janna Tissink.

Op de tweede rij kijken ons, van achteren naar voren, aan: een onbekende, Piet Riemens, Piet Vader, J. Geschiere, J. Dekker, J. de Voogd en Loes Ossewaarde.

Op de derde rij zitten, van achteren naar voren: een onbekende, J. de Wolf, M. Boogaard, L. Blok, Douma, L. de Kam, F. Marijs en Martien Louwerse.

Op de vierde rij hebben plaats genomen, van achteren naar voren: Maatje Dingemanse, J. van Oosten, een onbekende, M. Dekker en M. Louwerse, terwijl op de achtergrond twee personeelsleden te zien zijn en wel de heer Douma en mejuffrouw Petermeijer, respectievelijk onderwijzer en onderwijzeres.

Let op de ouderwetse, houten banken, waarin de leerlingen zitten. Aan de wand zien we de bekende schoolplaten (wandkaarten) van Isings, die gebruikt werden bij diverse vakken. Jammer, dat de foto wat beschadigd was. De meisjes poseren nog in hun Walcherse klederdracht.

13. Een opname van de Dorpsstraat met muziektent in Grijpskerke. Links staat de winkel van bakker A.P. Rotte, die niet alleen bakker was, maar ook lid van het schoolbestuur. (Zie elders in dit platenboekje een opname van dit bestuur met personeel.) Naast de winkel zien we nog de woning van deze bakker. Vervolgens zien we het hoge huis, waarin een café gedreven werd, namelijk "Het Groenewoud". Thans is in dit pand de Végé-winkel van Jacobus Verhage gevestigd. Vervolgens zien we nog juist een gedeelte van de woning van de gemeentesecretaris J. Jakobsen. Daarnaast staat de timmermanswinkel van J. Jakobsen. Achter de inmiddels verdwenen muziektent ontwaren we een gedeelte van de voormalige openbare lagere school en daarnaast het bovenste gedeelte van het pand van smid A. de Kam. Rechts de haag, die thans nog aanwezig is rondom het terrein van de hervormde kerk. Links zien we nog juist een stukje muur van de smederij van smid S. de Kam.

Daarvoor treffen we een zogenaamde wielsteen aan, die een doorsnede had van honderd vijfenzeventig centimeter. Vroeger werden ijzeren velgen om de houten wielen geslagen. Middenin deze arduinen steen was een gat van ongeveer vijfenzeventig centimeter, waarin de naaf van het wiel paste. Toen echter de luchtbanden de houten wielen hadden verdrongen, was het met het gebruik van de wielsteen gedaan en verdween deze uit het straatbeeld van Grijpskerke. De voor de smederij staande travalje vormt nog een leuke herinnering aan de tijd dat de paarden door smid De Kam werden beslagen.

Helaas werden de op dit plaatje staande personen niet herkend. Let op de man met fiets, die naar alle waarschijnlijkheid een broodmand voorop de fiets vervoerde, waarmee hij de broden bij de bakkersklanten bezorgde. Ook dit zien we nu niet meer.

14. De tijd dat er op de boerderijen rondom Grijpskerke nog paarden bij de landbouwwerkzaamheden in gebruik waren, is helaas voorgoed voorbij. Deze stoere, Zeeuwse werkpaarden kon men vroeger op alle boerderijen aantreffen. De boeren gebruikten deze sterke dieren voor hun werk op het land. Bij het ploegen, eggen, zaaien en bij diverse oogstwerkzaamheden waren deze prachtige paarden een vertrouwde verschijning. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het ploegen, toen de ploeg nog slechts één ploegschaar had. De boer of de knecht moest dan lopend achter de ploeg, die door één paard getrokken werd, de ganse dag zijn werk verrichten. Wat was dat een prachtig gezicht, met achter de ploeger een groot aantal meeuwen, dat in de omgeploegde aarde voedsel oppikte. Het duurde wel erg lang voordat het land was omgeploegd, maar toch was men meestal voordat de winter inviel met dit werk klaar. Later werden de paarden vervangen door de trekker. De ploegen kregen twee of meer ploegscharen, zodat er steeds meer land in een kortere tijd omgeploegd kon worden. Voor zover de samensteller het kon nagaan, komt het ploegen met paarden hier niet meer voor.

Op dit leuke plaatje zien we een prachtig tafereeltje op de boerderij "Voorzorg". Op het paard zit Joos Cevaal, terwijl Johannes Cevaal het paard bij de teugel vasthoudt. Links poseert het veulentje. Beide jongens dragen hier nog de toen gebruikelijke klompen. Van dit mooie plaatje, dat de stoere, Zeeuwse werkpaarden in blijvende herinnering moge houden, gaat een weldadige rust uit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek