Grijpskerke in oude ansichten deel 1

Grijpskerke in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0290-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grijpskerke in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Op dit oude plaatje kijken we in de Middelburgscheweg van Grijpskerke. In het inmiddels afgebroken huisje woonde destijds Johannes Mersie, daar waar thans K. Dingemanse in een bungalow woont. Het volgende huis werd achtereenvolgens bewoond door Marien Coppoolse en Joos Francke en na diens dood door diens vrouw, de weduwe Marie Francke-Hendrikse, Verder woonden daar in die buurt de weduwe Rika Wisse-Coppoolse met haar zoon en later Pie Geldof. Thans woont daar P. Janse. Vervolgens zien we de woningen van Kees Huijsman en van G. Geerste. De op de achtergrond staande boerderij werd in de loop der jaren afgebroken. Nu is daar "De Uithof'.

De rechter boerenschuur, die achtereenvolgens toebehoorde aan D. Coppoolse en Jaap Wisse, is eveneens afgebroken. Vervolgens zien we aan de rechterzijde, te beginnen van voren, de woningen van Willem Jobse, getrouwd met Bè (Elizabeth) Slabber, nu bewoond door W. van der Meulen, en het huis bewoond door A. Geschiere, Cornelis Louws en Jo Maljaars (die naar Aagtekerke vertrok op de boerderij "De Plompert"). Daarachter woonde Pauw Boogaard en thans de weduwe P. Boogaard-Looise. Verder woonde in die buurt veldwachter Jonkheer. Vroeger was daar ook het postkantoor, dat later bewoond werd door C. Slabber en Jaap Wisse. Op de plaats van de afgebroken, rechter schuur is later de Rabobank gebouwd.

De telefoonpalen zijn uit het straatbeeld van Grijpskerke verdwenen, daar de telefoonkabel inmiddels ondergronds werd aangelegd. De hier nog aanwezige sloten aan weerszijden van de weg zijn gedempt. Let op de ouderwetse schrijfwijze van het woord Middelburgscheweg, met "sch". Thans heet deze buurt de Schuitvlotstraat.

16. Wanneer men vroeger een dagje uit mocht naar het strand in het naburige Domburg, was dat voor de jeugd van Grijpskerke een hele belevenis. Men deed dan voor deze gelegenheid de beste kleren aan. Men ging, zoals men dat toen uitdrukte, "op zijn zondags" een dagje uit.

We zien hier een groepje meisjes uit Grijpskerke een dagje op het strand van Domburg. En op zo'n dagje uit moest er natuurlijk een foto gemaakt worden.

Staande poseren, van links naar rechts: Maatje Boogaard, Francien Marijs. Marie Louwerse, Maatje Dingemanse, Jacomina de Voogd, Leunt je Blok en Tannetje Dingemanse.

Laatstgenoemde heeft het haar achterover gekamd, ten teken dat ze al wat ouder is dan de rest van het gezelschap, die een scheiding in het haar heeft. Sommige meisjes dragen strikken, die van goud waren en waaraan een parel hing. Deze hingen aan de gouden krullen, waaraan de musts bevestigd was. Wanneer men vroeger in de rouw was, dan droeg men deze strikken niet. Ook kwam het voor dat men uit godsdienstige overwegingen deze gouden sieraden niet droeg. Alle meisjes hebben de lange trekmuts op, waarvan de gefigureerde rand van feston duidelijk te zien is. Op de zwarte schort prijkte meestal een zilveren of gouden broche. De fluwelen uiteinden sieren hun jak, waarin de beuk was bevestigd. Omdat deze meisjes een dagje uit zijn, dragen ze hier schoenen.

Deze foto werd in 1928 genomen, zodat uiteraard alleen de ouderen in Grijpskerke hen nog wel zullen herkennen.

17. Vele dorpen op Walcheren hadden destijds in hun omgeving een buitenplaats. Dat was meestal een groot gebouw met toren, omgeven door een slotgracht. Op dit plaatje zien we zo'n buitenplaats en wel "Het Munnikenhof", even buiten de dorpskom van Grijpskerke. Dit is wel een van de oudste afbeeldingen in dit platenboekje, want het stelt een gravure voor van deze buitenplaats, die dateert van 1659.

Op dit unieke plaatje zien we deze buitenplaats nog in haar oude vorm met de toegangspoort aan de voorzijde. Deze buitenplaats had, zoals duidelijk te zien is, aan de linkerzijde een ophaalbrug. Deze werd 's avonds opgetrokken, zodat niemand het kasteel kon bereiken. Om het terrein, waarop hier vele bomen staan, liep de slotgracht. Daaromheen stonden ook weer bomen. Het kasteel zelf verkeert hier nog in zijn oorspronkelijke toestand. In de loop der eeuwen kwam hierin verandering en verkreeg het zijn huidige vorm. Vooraan zien we de met twee paarden bespannen, ouderwetse koets. Het hondje is ook van de partij.

Dit kasteel is nog tijdelijk bewoond geweest door de Zeeuwse dichter Jacob Cats, die in Brouwershaven geboren werd en die leefde van 1577 tot 1660. Van 1629 tot 1652 was hij raadpensionaris. Dit oude kasteeltje is in de loop der jaren wat in verval geraakt, maar in het begin van de jaren zeventig is het prachtig gerestaureerd, zodat het voor het nageslacht bewaard is gebleven. Het mooie kasteeltje is gelegen op het terrein van de boerderij "Het Munnikenhof" van de familie c.J. Bierens aan de Jacob Catsweg, Deze naam houdt de herinnering aan de Zeeuwse dichter Jacob Cats levend.

18. Het zal ongeveer een vijftig jaar geleden zijn dat van de leerlingen van een van de lagere klassen van de School met den Bijbel in Grijpskerke deze foto gemaakt werd.

Op de achtergrond poseren, staande van links naar rechts, twee leerkrachten van genoemde school en wel mejuffrouw M. (Marie) Botting, onderwijzeres, en de heer Janse, onderwijzer.

Verder zitten in de banken, te beginnen van voren naar achteren en van links naar rechts: Gerrit van den Broeke, Piet Kaljouw, Willem Willemse, Joos Stro, Marijs, een onbekende, Marinussen, Cevaal, Cornelis Sanderse en Marinussen.

Van voren naar achteren en eveneens van links naar rechts zien we de meisjes. Het zijn: C. Bastiaanse, M. Vlieger, B. Rotte, Maatje Huisman, L. Geschiere, A. Douma en J. Huisman.

Het grootste gedeelte van deze meisjes draagt hier nog de Walcherse klederdracht, terwijl ook enkele jongens nog "op hun boers" gekleed zijn. Let op de ouderwetse schoolbanken, die in de loop der jaren uit het schoollokaal verdwenen en plaats hebben moeten maken voor de bekende tafeltjes met stoeltjes. De leerlingen zijn hier bezig om in schriften te werken. De lei, die ook op deze school gebruikt werd, is hier niet meer in gebruik. Van de jongens ontbreken helaas enkele voornamen.

19. Van groep 1 van de leerlingen van de School met den Bijbel uit Grijpskerke werd in 1929 deze opname gemaakt. De leerlingen met het personeel staan als volgt gegroepeerd.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: het hoofd der school D. Saathof, mevrouw Saathof, mejuffrouw e.P. Hondius, onderwijzeres, Joost Francke, Hannes (Johannes) Cevaal, Jan Francke, Krijn Groenenberg, Izaäk Cevaal en mejuffrouw M. Botting, onderwijzeres.

Op de tweede rij kijken ons aan, eveneens van links naar rechts: Teun Boogaard, Jo Boogaard, Bram Francke, Bram Maljaars, Joos Cevaal, Jan Geerse, Adam Adriaanse, B. Groenenberg, Suus Boogaard, Maatje Boogaard. mejuffrouw e. Francke en de heer M. Fraanje, onderwijzer.

Vooraan zitten, van links naar rechts: meisje Saathof, Jopie Ossewaarde, meisje Saathof, Mien van Oosten, J. Boogaard, J. van Oosten, Loes Ossewaarde, Jans Bierens, Betje Cevaal, Annetta Everaers, Suus Adriaanse, M. Boogaard en C. Bastiaanse.

Als bijzonderheid kan worden vermeld dat Joos en Betje Cevaal, toen woonachtig op de boerderij "Voorzorg", een tweeling waren. Dat komt in een schoolklas maar zelden voor. Jopie en Loes Ossewaarde waren beiden dochtertjes van dominee l.F. Ossewaarde, die toen juist hervormd predikant in Grijpskerke was (1922-1929). lans Bierens werd later huishoudster bij dominee F.H.A. van der Wind in het naburige Serooskerke (W). Voor Jans Bierens en Betje Cevaal zien we de traditionele lei met het nummer van de groep. Helaas ontbreken op de tweede rij enkele namen, terwijl van enkele leerlingen alleen maar de voorletter bekend was. Mogelijk weet men in Grijpskerke wel hoe hun volledige voornamen luiden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek