COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Grijpskerke in oude ansichten deel 1

Grijpskerke in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0290-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grijpskerke in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Het is al weer een hele tijd geleden dat van het gebouw van de christelijke school in Grijpskerke deze opname werd gemaakt. Het was voor die tijd dan ook een prachtig en doelmatig schoolgebouw. Let op de ouderwetse schoorstenen, zowel links als ook de grote schoorsteen van het onderwiizershuis, dat we rechts van de school zien. Voor dit schoolgebouw zien we twee miniatuur molentjes. Bij deze twee molentjes poseren twee groepjes leerlingen, die allen nog gekleed zijn in de Walcherse klederdracht. Het was helaas voor de samensteller niet mogelijk hun namen te identificeren. Mogelijk weten de ouderen uit Grijpskerke nog wel wie het zijn.

In die tijd werden de schoollokalen nog met een kolenkachel verwarmd. In het stookseizoen kon het in de leslokalen nog al eens rokerig zijn. In de loop der jaren ging dit kapitale schoolgebouw enigszins verouderen en het beantwoordde de laatste jaren niet meer aan de eisen des tijds. Tijdens het samenstellen van de kopy voor dit platenboekje werd vanuit de "Noordhoek" in Grijpskerke een nieuw uitbreidingsplan gerealiseerd, waar in de toekomst de nieuw te bouwen school zal verrijzen. Grijpskerke is een van de dorpen op Walcheren waar slechts één school staat, die door alle leerplichtige kinderen van de beide kerken (de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk) bezocht wordt.

Het huidige hoofd van de christelijke school is de heer e.P. de Schipper, die voorheen hoofd was van de christelijke school in het Thoolse Oud-Vossemeer.

21. Voor de ingang van de christelijke school van Grijpskerke werd destijds van het schoolbestuur en van het personeel van deze school een foto gemaakt door P. Coerdes ("Het Fotohuis" Lange Delft B 124. Tel. 651. Giro 171452 MIDDELBURG, zoals de achterop deze grote foto voorkomende twee stempels vermelden).

Staande poseert het personeel van de christelijke school. Van links naar rechts zien we: onderwijzeres mejuffrouw CiP. Hondius, onderwijzer Kommers, van wie we de voornaam helaas niet konden achterhalen, het hoofd der school B.G. Groot-Nibbelink, onderwijzer Fr. Dronkers en onderwijzeres M. Botting.

Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: A. (Adriaan) Marijs, J. (Jan) Vlieger, A.P. (Adriaan Pieter) Rotte (destijds bakker in Grijpskerke, waar hij aan de Kerkring een winkel annex bakkerij dreef), J. (Jan) Geschiere (van de boerderij "Poppendamme"), W. (Willem) de Wolf (destijds tevens kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank in Grijpskerke) en A. (Andries) Boogaard (die timmerman was in het naburige gehucht Buttinge).

De heer Geschiere was voorzitter van het schoolbestuur. Het grootste gedeelte van de bestuursleden poseert hier in de Walcherse klederdracht. Tijdens het samenstellen van de kopy voor dit platenboekje woonden onderwijzeres mejuffrouw CiP, Hondius en onderwijzer Frans Dronkers beiden even buiten de dorpskom op de Middelburgseweg.

22. Op dit plaatje kijken we in de Dorpstraat van Grijpskerke. (Let op de ouderwetse schrijfwijze van het woord Dorpstraat, met één letter s.) Links zien we de haag die rondom het terrein van de hervormde kerk staat. Juist boven de haag zien we links de woning van J.c. Dingemanse. Daarnaast, in het hoge huis, woonden achtereenvolgens Joos de Groot, die landarbeider was, en Izak Geld of, die er met zijn zuster, Leunt je Geld of, woonde. Dit dubbele woonhuis werd indertijd door tandarts Blauw uit Middelburg gekocht voor de som van driehonderd vijftig gulden. De landbouwschuur was van Izak Geld of. Vervolgens zien we de woning van J. de Bree, daar waar thans een nieuw huis staat, dat bewoond wordt door A. Louwerse. Dan het gemeentehuis; beneden woonde destijds de burgemeester en boven was de raadzaal, waar de vergaderingen van de gemeenteraad werden gehouden. Helemaal rechts staat het lage huisje dat destijds bewoond werd door Bram Francke. Het gemeentehuis en ook de lage woning van Bram Francke werden in de loop der jaren afgebroken. Thans staat in deze buurt het huidige Dorpshuis.

De namen van de op dit plaatje staande kinderen kon de samensteller helaas niet te weten komen. Wanneer de straatfotograaf kwam om een dorpsfoto te maken, dan waren, zoals dat ook elders het geval was, de jongens en meisjes van de partij, omdat ze "uitgetrokken" wilden worden.

23. Van tijd tot tijd kwam de schoolfotograaf naar Grijpskerke om een foto te maken van de leerlingen en van het personeel van de School met den Bijbel. Op dit plaatje zien we een in augustus 1930 genomen foto van het personeel van voornoemde schooL

Staande poseren, van links naar rechts: Ch. (Charles) de Wolf en mevrouw M. (Maatje) FraanjeWalhout.

Van links naar rechts zitten: mevrouw CiJ. (Clasina Johanna) Groot Nibbelink-Iversteeg, het hoofd der school E.G. (Bernardus Gerbrandus) Groot Nibbelink, mejuffrouw C.P. (Cornelia Pieternella) Hondius, onderwijzeres, mejuffrouw M. (Marie) Botting (onderwijzeres) en M. (Maarten) Fraanje (onderwijzer).

Onderwijzer Charles de Wolf was destijds dirigent van de christelijke zangvereniging "Halleluja", waarvan de heer Fr. (Frans) Dronkers vanaf de oprichting (1930) jarenlang voorzitter is geweest. De heer M. Fraanje werd later hoofd van de christelijke school in het Zuidbevelandse Lewedorp. Tijdens het samenstellen van de kopy voor dit platenboekje woonde mejuffrouw C.P. Hondius nog steeds in Grijpskerke aan de Middelburgsestraatweg en woonde mevrouw M. Fraanje-Walhout in de bejaardenflat "De Schakel" in Goes. Ongetwijfeld zullen de ouderen uit Grijpskerke deze personeelsleden met hun dames nog wel herkennen.

24. Wanneer men in Walcheren destijds een kroonjaar bereikte, werd dit feestelijk gevierd. Zo was dat ook het geval met de tweeling Joos en Betje Cevaal, die op 7 januari 1931 beiden tien jaar werden. Ter gelegenheid van dit kroonjaar werd voor de woning van deze tweeling op de boerderij "Voorzorg" een foto gemaakt van klas 3 van de School met den Bijbel en van de vriendjes, vriendinnen en familieleden van de jarigen.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Bram de Nood, Jo Boogaard, Bram Maljaars, Simon Vreeke, Johannes Cevaal A.Wzn., Lein Francke, Andries Blok, Kees Bierens, Jan Ton en Antheunis Boogaard.

Op de middelste rij kijken ons aan, eveneens van links naar rechts: Maatje Boogaard, Koos Riernens, Johanna de Wolf, Jane (Adriana) Davidse, Ma Boogaard, Bram Francke, Cor de Groot, Joos Francke, Izaäk Cevaal en Izaäk Francke, die een rouwband om zijn linkerarm heeft.

Vooraan zitten, van links naar rechts: Adriana Kaljouw , Elizabeth Koene, Netta Everaars, de jarigen, Joos Cevaal en Betje Cevaal (met een bos bloemen, die men haar ter gelegenheid van haar tiende verjaardag had aangeboden), Jans Bierens, Betje Cevaal, Betje Groeneberg en Neeltje Blok. Het was middenin de winter en dus waarschijnlijk erg koud, omdat alle meisjes (die hier nog de traditionele Walcherse klederdracht dragen, behalve Betje Cevaal) hun omslagdoek om hebben. Slechts twee jongens, namelijk Bram Francke en Izaäk Cevaal, zijn op hun "boers" gekleed. Let op de ouderwetse petten, die alle jongens op dit plaatje dragen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek