Grijpskerke in oude ansichten deel 1

Grijpskerke in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0290-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grijpskerke in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. We kijken op een gedeelte van de Kerkring. Het onderschrift van deze ansichtkaart luidt:

"Dorp met Pastorie, Grijpskerke." Voor de woningen zien we een inmiddels verdwenen, ijzeren hek. In het huis aan de linkerzijde woonde vroeger A. Hollebrandse en later C. Louws, In het volgende huis woonden Zacharias Francke en M.P. Francke en thans woont daar hun nicht Johanna Francke, Naar alle waarschijnlijkheid was dit grote huis, met op het dak een zogenaamde koekoek, de voormalige rooms-katholieke pastorie. Vervolgens kon men in het dorpswinkeltje van Jan Sanderse "voor een cent van het blad" een snoepje kopen, waarvan door de kinderen nogal eens gebruik gemaakt werd.

Verder heeft in die buurt Jan Looise nog gewoond, met zijn moeder, de weduwe Ca trien LooisePoppe, De woning waarin later mejuffrouw Johanna Francke woonachtig was, droeg de Latijnse naam "Carpe Diem" ("Pluk de Dag"). Het grote huis op de achtergrond was de voormalige hervormde pastorie, die in het begin van de jaren zeventig werd afgebroken. Op dezelfde plaats werd een nieuw huis gebouwd, dat thans bewoond wordt door de kruidenier J.P. Sanderse. Daarnaast treffen we zijn supermarkt aan. Rechts zien we een gedeelte van de bekende haag, die als afscheiding dient tussen de Kerkring en het terrein waarop de kerk staat.

De op de voorgrond staande twee groepjes boerenmeisjes en de jongens op de achtergrond werden door de samensteller helaas niet herkend. Een totaal verouderd dorpsbeeld.

26. Voor het schuurtje van de heer Cornelis Boogaard in Grijpskerke werd in 1933 een foto gemaakt van de hervormde zondagsschool.

Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: Willem Meijer, Daan Davidse, Abraham Maljaars, Stoffel Abrahamse, Johan Boogaard, Antheunis Boogaard, Joos Cevaal en Simon Vreeke.

Vervolgens zien we op de tweede rij, staande van links naar rechts: Willem de Visser, Bartel Poppe, Jaantje (Adriana) Meijer, Suus Boogaard, Elizabeth Looise, Martina de Visser, Elizabeth Cevaal, Maatje Boogaard en de leider van deze zondagsschool, Cornelis Boogaard.

Op de derde rij zitten, eveneens van links naar rechts: Andries Vreeke, Jaantje (Adriana) Meijer (zij was een nicht van laantje Meijer van de tweede rij), Abrahamse (voornaam onbekend), Suus Meijer, Jaantje (Adriana) Meijer, Adriana Boogaard, Abrahamse (voornaam niet bekend) en Zacharias Koene.

Vooraan zitten op de grond, van links naar rechts: Marinus Maljaars, Rinus Kerkhove en Henk Meijer met het bord, waarop geschreven staat:

De Zondagschool der Ned Herv Gem te Grijpskerke. 1933

Ten slotte zien we dan Leunis Kerkhove en nog een Kerkhove, van wie de voornaam helaas niet bekend is.

27. Tijdens de ambtsperiode van dominee L. Dorst, die de Gereformeerde Kerk van Grijpskerke diende van 9 juni 1946 tot en met 5 maart 1950, werd van de gereformeerde jongelingsvereniging "Onesimus" deze foto gemaakt.

Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: Jan Louwerse, Willem de Wolf, Henk Groot Nibbelink, Bernard Groot Nibbelink, Johannes Geschiere, Ko Sturm, Dingemanse (voornaam niet bekend), Ridderbos (voornaam niet bekend), Chris Riernens, Lein Versluijs, Kees Louws, Frans Bastiaanse en Cornelis de Wolf Johszn,

Op de tweede rij kijken ons aan, van links naar rechts: Jan Francke, Adriaan Hollebrandse, Kees Louws, Krijn Louwerse, een onbekende, Geschiere (voornaam niet bekend; hij was een zoon van Gillis Geschiere), Piet Hollebrandse, Cornelis de Wolf Abrzn. en Daan Koets.

Op de derde rij zitten, eveneens van links naar rechts: Piet Marinissen, Adriaan Riemens, Lein Adriaanse, dominee L. Dorst, Izak Marinissen, Jacobus Geschiere en Marinus Hollebrandse. Vooraan op de grond zitten, van links naar rechts: Jan de Ligny, Jaap Francke en Gerrit Groot Nibbelink.

Achter de groep jongelingen zien we de vlag met de naam van de vereniging, "Onesimus", Grijpskerke. Tussen deze woorden ontwaren we het landelijk embleem van de jongelingsverenigingen op gereformeerde grondslag.

28. Boven: in de jaren dertig werd van het personeel van de School met den Bijbel uit Grijpskerke deze foto gemaakt voor de ingang van het schoolgebouw.

Staande poseren, van links naar rechts: A. (Abraham) Wattel, kwekeling met akte, en M. (Marie) Botting, onderwijzeres.

Voor het tafeltje hebben plaats genomen, eveneens van links naar rechts: CP. (Cornelia Pieternel1a) Hondius, onderwijzeres, het hoofd der school E.G. (Bernardus Gerardus) Groot Nibbelink en F. (Frans) Dronkers, onderwijzer.

Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de heer A. Watteliater nog onderwijzer geweest is aan de hervormde school in het Zuidbevelandse Krabbendijke,

Onder: tijdens de ambtsperiode van dominee LP. van der Waal, die de Hervormde Gemeente van Grijpskerke diende van 12 januari 1930 tot en met 10 september 1933, werd van de hervormde meisjesvereniging "Dorcas" deze opname gemaakt.

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Cornelia Wattel, Jans Sanderse, Johanna Coppoolse, Pieternella den Hollander en Johanna Vreeke.

Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Johanna Boogaard, Cornelia Vreeke (helaas in de loop der jaren overleden), mevrouw A. (Aagje) van der Waal-Engel (presidente van deze meisjesvereniging), Josina Cevaal, Willemina Vreeke en Jannetje Vreeke.

Als bijzonderheid kan worden vermeld dat alle meisjes van "Dorcas" in hun Walcherse klederdracht poseren.

29. Tijdens de ambtsperiode van dominee H.A. (Hette Anne) Jellema, die de Hervormde Gemeente van Grijpskerke diende van 5 november 1933 tot en met 30 mei 1937, werd van de hervormde jongelingsvereniging deze foto gemaakt.

Van links naar rechts poseren, staande: Willem Davidse, Comelis Coppoolse, Jan Vreeke, David Sanderse, Theodorus Coppoolse, Cornelis Sanderse, Bram Francke en Joos Cevaal.

Vooraan zitten, eveneens van links naar rechts: Floor de Wolf (helaas overleden), Geert Groenenberg, Martinus Blok, dominee H.A. Jellema, Adriaan Reinierse (eveneens helaas overleden), Joos Vreeke en Nicolaas Meijer (helaas ook overleden).

Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat er slechts twee leden nog de Walcherse klederdracht dragen.

Dominee Jellema deed op zondag 5 november 1933 intrede met een predikatie over 2 Corinthe 5: 14. Op zondag 2 augustus 1936 ging in de dienst des woords in de Nederlandse Hervormde Kerk voor dominee J. Jellema van Welsrijp, die het sacrament van de heilige doop bediende aan het dochtertje van dominee H.A. Jellema, Iet je Jellema, waarbij hij het woord bediende met als tekst voor de prediking Lukas 9: 57 tot en met 62. Deze tekst was onderverdeeld in drie punten: a. Een onvoorwaardelijke keus; b. Een onmiddellijke beslissing en c. Een volledige overgave. De samensteller was bij deze doopdienst ook in de kerk aanwezig. Op zondag 30 mei 1937 nam dominee H.A. Jellema afscheid van zijn eerste gemeente Grijpskerke, wegens vertrek naar Leersum. Als tekst voor zijn afscheidspredikatie had dominee Jellema gekozen: Hebree├źn 13:8.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek