Grijpskerke in oude ansichten deel 1

Grijpskerke in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0290-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grijpskerke in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Ongetwijfeld zal men in Grijpskerke hen nog wel herkennen. We bedoelen het predikantengezin van dominee H.A. van Loon. Van links naar rechts poseren: mevrouw P. (Petronella) van Loon-van der Kooij, het dochtertje Geurdine Christina van Loon, de oudste zoon Jan Glastra van Loon en dominee H.A. (Hendrik Andreas) van Loon.

Dominee H.A. van Loon werd op 27 december 1913 geboren. Na zijn theologische studie aan de rijksuniversiteit te Utrecht werd hij in 1936 door het provinciaal kerkbestuur van Zeeland toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands Hervormde Kerk. Op zondag 1 december 1936 werd hij hulpprediker te Woerden en op zondag 12 december 1937 werd kandidaat H.A. van Loon door dominee H. de Lange uit Werkendam met een predikatie over Jesaja 52:7 bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente Grijpskerke (classis Middelburg, ring Veere). 's Middags verbond dominee H.A. van Loon zich aan zijn eerste gemeente Grijpskerke met de woorden uit Lucas 8:4 tot en met 15. Op zondag 5 september 1948 nam dominee Van Loon afscheid, met een predikatie over Psalm 100: 5, wegens vertrek naar Loosduinen, waar hij door dominee H. de Lange van Werkendam in het ambt werd bevestigd. Dat was een week later, namelijk op zondag 12 september van dat jaar. Zijn derde en tevens laatste gemeente was Biezelinge, die hij diende van 5 maart 1972 tot aan zijn emeritaat, dat hem eind 1978 werd verleend.

Dominee Van Loon woonde tijdens het samenstellen van de kopy voor dit platenboekje (1979) aan de Spoorlaan 12 in Wemeldinge. Zijn oudste zoon, dominee J.G. van Loon, werd op 13 maart 1947 te Grijpskerke geboren. Na zijn theologische studie werd hij op 16 augustus 1972 predikant in Aalst (classis en ring Zaltbommel). Op woensdag 29 augustus 1979 verbond dominee J.G. van Loon zich aan zijn tweede gemeente, Sint Maartensdijk (classis Zierikzee, ring Tholen).

31. Op dit plaatje kijken we in het "Booneswegje met Ger. Kerk. Grijpskerke", zoals het onderschrift van de ansichtkaart luidt. Links zien we het lage huisje waarin vroeger bakker Jan Bastiaanse woonde. Daarnaast staat de voormalige gereformeerde kerk met pastorie, waarin diverse predikanten van deze Kerk respectievelijk gepreekt en gewoond hebben. Vervolgens ontwaren we achter de inmiddels verdwenen bosschages de boerderij met woning van Sirnon Geschiere. De op dit plaatje nog voorkomende hagen en boompjes zijn in de loop der jaren allemaal uit het straatbeeld van Grijpskerke verdwenen. Het gebouwencomplex dat we hier links zien, is inmiddels afgebroken. Iets naar achteren staat thans de nieuwe, moderne gereformeerde kerk, terwijl de gereformeerde pastorie aan de Hondegemsweg 1 in Grijpskerke staat.

Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat tijdens de periode van dominee P.L.J. Wapenaar, hervormd predikant in Grijpskerke (1959-1965), toen deze als legerpredikant werkzaam was (1963-1964), de oude gereformeerde pastorie bewoond is geweest door mevrouw H. Valk, die in Grijpskerke tijdelijk vicaris was. We kunnen gerust stellen dat het feit dat een hervormd predikante in de gereformeerde pastorie woonachtig was, een bescheiden begin geweest is van de in Grijpskerke op gang komende oecumene, die haar gestalte verkregen heeft door de gezamenlijke kerkdiensten, die regelmatig in elkaars kerkgebouw plaatsvinden. Men gaat in Grijpskerke psalm 133 gelukkig in de praktijk toepassen.

De naam Booneswegje is in de loop der jaren veranderd in Jacob Catsstraat.

32. Op dit plaatje zien we een door les Lamain uit Middelburg genomen foto van het interieur van de voormalige, inmiddels afgebroken gereformeerde kerk aan de Jacob Catsstraat in Grijpskerke. Aan weerszijden van de preekstoel (een platform), waarboven het orgel, zien we de twee liederen borden, waarop de kerkgangers de in de eredienst te zingen liederen konden zien. De Gereformeerde Kerk van Grijpskerke dateert van 10 mei 1888 (sinds 1892 Gereformeerde Kerk B, tot 26 september 1892; Christelijk Gereformeerde Kerk vanaf 26 januari 1890 en sinds 1892 Gereformeerde Kerk A, tot 26 september 1892).

De volgende predikanten hebben de Gereformeerde Kerk van Grijpskerke gediend: J. Gommer (22 november 1891-30 juli 1899), J.J. Koopman jr. (5 mei 1901-27 februari 1916), G. de Jager (28 juni 1918-19 maart 1922), J. Dijkstra (2 augustus 1925-8 december 1929), H. Pestman (9 november 1930-26 mei 1935), J. Plomp (20 oktober 1935-16 oktober 1938), K.J. Kraan (I april 1939-15 maart 1946), L. Dorst (9 juni 1946-5 maart 1950), J. Goumare (22 juli 1951-15 april 1956), drs. J. Vlaardingerbroek (28 juli 1957-15 april 1962), P.G. den Hengst (15 maart 1964-28 juli 1968) en J.P. Dondorp (1 november 1970-15 augustus 1976).

Tijdens het klaarmaken van de kopy voor dit platenboekje diende dominee L.C.D. Sinke sinds 8 april 1979 de Gereformeerde Kerk van Grijpskerke, die volgens het "Nieuw Kerkelijk Handboek" van Van Alphen (1977) 520 leden telt. Dit aantal is uiteraard, ten gevolge van diverse mutaties, aan schommelingen onderhevig.

33. Tijdens de ambtsperiode van dominee Ll. Wisse, die de Nederlands Hervormde Kerk diende van 7 februari 1954 tot 27 september 1959 (toen hij op laatstgenoemde datum in de namiddagdienst afscheid nam van zijn eerste gemeente Grijpskerke wegens vertrek naar Almkerk), werd in de consistoriekamer van de hervormde kerk een foto genomen van de kerkeraad.

Staande poseren, van links naar rechts: de diakenen J. Francke, J. Kaljouw en A. Maljaars. Voor de tafel zitten: ouderling A.J. Boogaard, dominee I.J. Wisse en de ouderlingen A. Dommissie en W. Blok.

Als bijzonderheid kan worden vermeld dat diaken J. Kaljouw sinds 1968 koster is. De helft van de kerkeraadsleden poseert hier nog in de traditionele Walcherse klederdracht. In het midden, aan de wand, ontwaren we een gedeelte van de lijst waarop de namen vermeld staan van de predikanten die deze kleine Hervormde Gemeente in de loop der jaren gediend hebben.

Ten slotte zij hier nog vermeld dat kandidaat I.J. Wisse in de morgendienst van zondag 7 februari 1954 door zijn voorganger, dominee J. van Winterswijk uit Wieringermeer, in het ambt werd bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente van Grijpskerke.

34. Links zien we een gedeelte van de van de zeventiende eeuw daterende kansel van de hervormde kerk van Grijpskerke. Rechts van deze fraaie preekstoel staat het doopvont. Links boven is nog juist een gedeelte te zien van de aan de muur hangende wandtekst uit Romeinen 10: 17. Op deze kansel hebben al heel wat predikanten het woord bediend. Volgens de predikantenlijst zijn dat er niet minder dan vijftig, daar de huidige hervormde predikant, dominee B.W. de Wit, als vijftigste genoteerd staat. Bij het naast de kansel staande doopvont zijn door deze predikanten heel wat kinderen gedoopt. Hoeveel dat er zijn geweest, kon de samensteller helaas niet te weten komen.

Rechts: het komt dikwijls voor dat er, vooral in oude hervormde kerken, grafstenen aanwezig zijn. Dat is ook het geval in de hervormde kerk van Grijpskerke, waarvan we hiernaast een foto van een grafsteen zien. Het opschrift luidt als volgt:

SEPELTUERE

V AN DE EERBAERE JUF VROU GEERTRUIT HUGENS LAEST WEDUWE VAN SR PIETER VAN MELCKEBEECKE IN SYN LEEVEN KOOPMAN TOT MIDDELBURGH STERFT DEN 2-0CTOBER 1678 OUDT 64 JA EREN

ENDE VAN DE EERBAERE JONGEDOCHTER RJVFROUW

CORNELIA ANDRIESSEN DOCHTER V ANBOOVEN GEME IVF GEERTRVTT HVGENS STERFT DEN 19 APRIL 1678 ENDE DEN EERSAMEN HEER hugo andriessen schout VAN AECKTEKKE DOMBURG BUYTEN ENDE GESWOREN V ANDE VYF AMBACHTEN STERFT DEN

De datum werd niet vermeld!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek