Grijpskerke in oude ansichten deel 2

Grijpskerke in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0291-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grijpskerke in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. De op het dorp Grijpskerke staande travalje (paardehoefstal) vormt een leuke herinnering aan de destijds daar gevestigde, maar inmiddels verdwenen smederij van de gebroeders De Kam. In de buurtschap Buttinge bestaat nog de ouderwetse smederij van de heer Izak Boone, die daar sinds 1917 een smederij heeft met binnen nog een echt aambeeld.
Op dit unieke plaatje zien we een gedeelte van deze oude smederij met daarnaast de travalje, waar smid Boone destijds vele paarden heeft beslagen. De smederij is een heel oud gebouw, gelegen aan de Middelburgseweg in de buurtschap Buttinge, In het woonhuis kan de smid smakelijk vertellen over vroeger, toen hij tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog, in 1917, in deze smederij kwam. Boone is daar steeds werkzaam geweest en thans, tijdens het klaarmaken van de kopij voor dit platenboekje over Grijpskerke (1979), kan men hem nog dagelijks in zijn smederij aantreffen.
In 1977 was het zestig jaar geleden dat hij in dit pand als smid begon. Daar de Zeeuwse paarden steeds meer en meer verdwijnen, omdat hun taak door de trekker werd overgenomen, werd de travalje overbodig en verdween. Maar smid Boone kreeg ander werk, namelijk erg veel smeedwerk, waarmee hij zijn dagen kan vullen. Want men weet de smid in Buttinge wel te vinden. Links van de travalje zien we de daar nog steeds staande ruïne van de toenmalige, grote kerk (zie afbeelding 26). De persoon die links op het plaatje poseert werd helaas niet herkend.

31. Van de leerlingen en het personeel van de School met den Bijbel in Grijpskerke zijn in de loop der jaren al heel wat foto's gemaakt. Op dit plaatje zien we een foto die genomen werd voor de ingang van het schoolgebouw. Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: Izaäk van Sluis, Leen de Voogd, Verhage (? ), mejuffrouw C.P. Hondius, onderwijzeres, Ch. de Wolf, onderwijzer, Fr. Dronkers, eveneens onderwijzer, mejuffrouw M. Botting, onderwijzeres, Ries (Andries) Blok en Stoffel Abrahamse.
Op de tweede rij kijken ons aan, van links naar rechts: het hoofd der school B.G. Groot Nibbelink, Noute (Aarnoud) Jobse, Cor van Sluis, Francien Francke, Jans van Oosten, Cor Bastiaanse, Leu Blok, Willemien Blok, Neeltje Blok, Ko Dingemanse en Jo Boogaard.
Op de derde rij zitten, eveneens van links naar rechts: Suus Boogaard, Dina Boogaard, Jane (Adriana) Boogaard, een onbekend burgermeisje, Tannetje Bos, Plo on Abrahamse, Jane (Adriana) Dommisse, Rina Dommisse en Tannetje Dingemanse.
Vooraan zitten, van links naar rechts: Bert Francke, Chris Verhage (die destijds jammerlijk is verdronken), Ka Verhage, Kees Dommisse en een onbekende.
Het grootste gedeelte van de meisjes poseert hier nog in de Walcherse klederdracht, terwijl van de jongens alleen Noute Jobse "op z'n boers" gekleed is.

32. Links: de tijd dat men nog klompen droeg is in Grijpskerke, en tevens in de buurtschap Buttinge, welhaast voorbij. Zo hier en daar worden nog wel klompen gedragen, maar dit komt nog maar sporadisch voor. Op dit leuke plaatje zien we drie paar klompen staan voor de deur van deze oude woning in Buttinge. De dragers van de klompen bevinden zich binnenshuis, zodat de samensteller niet te weten kon komen, wie de dragers van deze klompen waren.
Voor deze ouderwetse woning poseert de destijds in Buttinge wonende Frederik Boone, een broer van smid Jan Boone uit Grijpskerke. Hij is, zoals op dit plaatje duidelijk te zien is, gekleed in de ouderwetse Walcherse klederdracht. Hij draagt een ronde bolhoed van oude makelij en een halsdoek, die met twee gouden knopen onder zijn hals is bevestigd. Of de heer Frederik Boone hier inlandse of Engelse pilo draagt, kon de samensteller niet te weten komen. Op dit plaatje draagt hij schoenen, waarschijnlijk ten gevolge van het feit dat hij "moest worden uitgetrokken" (op de foto worden gezet). Want dan moet men er toch netjes uitzien! Hij heeft daarvoor dan ook zijn zondagse pak aangetrokken, hetgeen ook duidelijk te zien is. Let vooral op het ouderwetse raam met de negen kleine ruitjes. Deze ramen waren vroeger algemeen. Boven de deur zien we een vijfdelig bovenlicht, dat enig licht in de donkere gang verschafte. Ongetwijfeld zullen de ouderen uit de buurtschap Buttinge deze broer van de smid nog wel herkennen.
Rechts: vroeger kon men in nagenoeg alle klassen van de School met den Bijbel in Grijpskerke meisjes aantreffen die gekleed waren in de prachtige Walcherse klederdracht. Rechts zien we het laatste meisje dat op school "op haar boers" gekleed was, namelijk Sientje Dekker van Poppendamme. Ze draagt hier de staartmuts met een gescheiden kuif. Later, op ongeveer veertienjarige leeftijd, werd deze muts verwisseld voor de "trekmuts", waarbij het haar achterover gekamd werd. Hier draagt Sientje nog een streeksel met scheiding in het haar. Ze draagt gouden krullen en een eenvoudig snoertje van twee rijen kraaltjes.

33. Op dit oude plaatje zien we de ruïne van Hoogelande, die jarenlang middenin het Walcherse landschap gestaan heeft als een trieste herinnering aan de eeuwenoude kerk, die daar eenmaal door onze voorvaderen gebouwd werd. Het was een kerk in romaanse stijl, gezien de rondboogramen die deze kerk destijds had. Maar daar het gehucht Hoogelande in de loop der jaren niet aangroeide tot een dorp, geraakte deze kerk buiten gebruik. Daar er toen nog geen Monumentenzorg was, werd er niets aan de kerk gedaan, zodat het gebouw in verval geraakte. Een ruïne bleef er slechts van over, die we hier zien staan, middenin het veld en omgeven door enkele boompjes.
Deze ruïne dateert naar alle waarschijnlijkheid van de vijftiende eeuw. Door aanvulling van het resterende muurwerk en bekapping - niet op te vatten als restauratie in de gebruikelijke zin van het woord - werd deze ruïne destijds "getransformeerd" tot een eenvoudige kapel, zoals die er momenteel uitziet. Hierdoor werd het overgebleven oude, stenen geval voor verder verval behoed. Thans heeft dit kleine kerkje de naam Kapel van Sint Maarten. Op geregelde tijden vinden in deze kapel culturele evenementen plaats, terwijl er zo nu en dan ook huwelijksbevestigingen in plaatsvinden. Deze middenin de polder Walcheren staande kapel ziet er dan ook keurig uit. De kapel is thans (1979) omgeven door bosschages. Zij heeft een zeer goede akoestiek en is daardoor uitstekend geschikt voor vocale en instrumentale concerten.

34. Ter gelegenheid van de installatie van burgemeester H.U. Bouwman als burgervader van de toen nog zelfstandige gemeente Grijpskerke, werden zowel in het dorp Grijpskerke als in het naburige Buttinge festiviteiten georganiseerd. Men had er destijds erg veel werk van gemaakt. Men nam er de tijd nog voor om huizen en straten te versieren, ten einde de feestvreugde op te voeren.
In de buurtschap Buttinge had men, zoals op dit plaatje duidelijk te zien is, een erepoort opgericht en de straatweg met slingers versierd. Boven deze erepoort is duidelijk het woord Welkom te lezen, want men was in Grijpskerke en Buttinge blij dat men weer een eigen burgemeester had. En deze blijdschap kwam dan ook tot uiting door een gepaste feestviering in een versierd dorp.
Op dit plaatje poseren, staande van links naar rechts, mevrouw Neeltje Boone-Kastelein en haar zoon Piet Boone. Aan weerszijden van de hier nog smalle weg zien we een aantal huizen van het gehucht Buttinge, ook wel Ter Buttinge genoemd. Links staat een toen veel voorkomend houten hekje, dat het erf, waarop de woning gelegen was, afsloot van de rijweg. Later kwam daarnaast een wat meer moderne afsluiting in de vorm van een stenen hek met ijzeren staven. De op dit plaatje staande bomen gingen, ten gevolge van de inundatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, allemaal dood.
Wie er in de verte in de met een paard bespannen, tweewielige kar aan komt rijden, kon men de samensteller helaas niet meedelen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek