Groede in oude ansichten

Groede in oude ansichten

Auteur
:   L.M. de Die
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3208-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Deze erepoort, gebouwd ter gelegenheid van het Ooft- en Tuinbouwfeest van 1912, stond aan het begin van de Breskensestraat (nu Voorstraat) bij cafe "De Zwaan", dat rechts zichtbaar is; vandaar ook de zwaan op de boog. Bij de binnenkomst van Groede stond er op de poort met vergulde letters:

Komt nu allen blij van zin Aan de Zwaan de poorte in. en bij het uitgaan:

Moogt gij allen weI voldaan

aan de Zwaan de poort uitgaan.

Deze poort behaalde de eerste prijs, voornamelijk ook door de prachtige papieren rozen en bloemstukken, die waren gemaakt door "Jouke van de Post", zo geheten omdat zij huisgenote was van mevrouw Kramer van Bongaarden, die beheerster was van het postkantoor te Groede.

We zien op de bovenste rij, van links naar rechts, onder anderen: Jannis Risseeuw, Johanna Rookus, met zijden pet (een tientje) Ko du Bois, met baard Jas Avot en, boven allen uitstekend, Piet Monje (den draaier) uit Breskens, Op de middelste rij onder anderen: Jo de Hullu (Nieuwvliet), Mientje van Lare, Johanna Cornelis, Lies Herman, Lenie van Akker, Sophie Horebeke, Jaantje de Hulster, Johanna (Wantje) Cornelis, Nel Rookus (Nieuwvliet), Anna van der Meulen en Neeltje de Meester. Op de voorste rij:

Marie, Nathalie en Ceriel van Akker, Irona de Krijger, de kleine jongen is Willem Risseeuw Jzn. en verder zien we nog Willem Bron, Bram van de Velde, Jan Verstraete en Saartje van Hoeve.

9roeoe

J3/eekersrrOOT

l"itgavc van A. van Overbeeke, Terne zen.

10. De B1eekerstraat rond 1900. Links in het deurgat staat mevrouw Erasmus, de cafehoudster van "De Eendracht". De vrouw op de stoep bleef onbekend. De jongen op het hekje is J. of M. Elfrink. De vrouw achter hem in het deurgat is mevrouw Marie Zonnevijlle, terwijl rechts in de deur Saar Zorinevijlle ons aankijkt. De man met de kinderen is meester Schoo; het kroost is van mijnheer Jasperse. Deze was hoofd van de kostschool, die werd gehouden in een lokaal dat in de tuin stond van de openbare school. Let op de straatverlichting, die bestaat uit een "peterolielantern".

11. Jacob Cats, Nederlands dichter en staatsman, werd op 10 november 1577 te Brouwershaven geboren en overleed te 's-Gravenhage op 12 september 1660. Hij huwde op 29 mei 1605 met Elisabeth van Valkenburg uit Amsterdam (maar uit een Antwerps geslacht). Hij woonde te Middelburg van 1603 tot 1623 en vertrok toen naar Dordrecht. Jacob Cats was ridder, raadpensionaris van Holland en West-Friesland en Heer van Wulpen. In het land van Cadzand is hij bekend geworden door zijn vele inpolderingen en ook door de Catshoeve in Groede. Hij had in 1617, te zamen met zijn broer Cornelis en enkele andere heren, de eigendomsrechten en de tienden overgenomen van de abdijen Sint-Baaf en Sint-Pieter te Gent, het kapittel van Doornik en het hospitaal Comtesse te Rijssel, aan welke gestichten de streken van Cadzand, Groede, Oostbrug, Biervliet en IJzendijke waren onderworpen.

rA.e-OR ·CAT Ra.ad.. - PenI..'i.on.aJ:' is van Holland. enz ,

12. De openbare school aan de Bleekestraat was een typisch bouwwerk met zijn halfronde ramen. De foto dateert van ongeveer 1907. Links staan de woning en de werkplaats van schilder H. Hoebe en op de achtergrond zien we cafe "De Zwaan". Er poseren weer enkele jongens met hoedjes op; de jongen links is H. Brakman en de voorste twee, die naar de fotograaf kijken, zijn J oh. Luteijn en Arie Vroom. Het meisje dat tegen de schoolleunt is Cath. Versprille. De school is gebouwd in 1872. De school die er voor deze was stond aan de andere kant van de straat; daarin was later de gareelmakerij van de familie Brakman gevestigd.

13. Groede is het enige dorp in West-ZeeuwsVlaanderen dat een "Ring" heeft. Aan de voorzijde van de hervormde kerk heet het plein "Markt", maar langs de achter- en zijgevels van deze kerk "Ring". Ret meisje met de schoenen in de hand is Maria Karels en de man op de voorgrond Arie Vroon. Op de straat zitten Piet Brakman en Iz. Buisse, die overal met de fotograaf meegingen.

14. Dit is weliswaar een foto uit Oostburg, maar met een versierde wagen uit "de Groe". Deze wagen stelt de werkzaamheden op de boerderij voor; dit ter ere van het koninklijk bezoek op 14 september 1907 aan onder andere Oostburg. De voerman is Dirk van de Walle. Aan de ontromer staat Johanna Casteleijn. Achter haar zien we Janna Casteleijn en de man met de platte strohoed heet Jannis Casteleijn. De twee jongens zijn Zeger en J os. Salome. Hun vader was eigenaar van de wagen. Achter de wagen loopt het rnuziekgezelschap uit Groede, E.M.M. De man die het rechter paard vasthoudt is Deneve. Op de tribune herkennen we onder anderen koningin Wilhelmina.

15. Op het eind van de Molenstraat stond de molen van de familie Brakman. Toen deze foto werd genom en, tijdens de eerste wereldoorlog, was deze molen reeds bijna driehonderd jaar oud. Hij is in 1618 gebouwd, direct na de bedijking van Groede. In 1668 en 1672 was als molenaar bekend Abraham van Calenberg. In 1672 was kapitein Cornelis Pompe eigenaar; hij verhuurde de molen in 1674 aan Salomon de Lava, molenaar te Middelburg. In 1722 was Adr. Geerings molenaar. In 1745 werden Jan Davidse en Daniel van Houwe eigenaars; in 1760 de laatste aileen en wei tot 1781. Tot 1816 bezat Dingenis de Jonge de molen, tot 1824 Pieter Olivier, tot 1861 Cornelis Brakmanen tot 1890 Jozias Brakman. Daarna kwam hij in handen van de Maatschappij Brakman, met als directeuren Hendrik en J ozias Brakman jr. In 1947 is de molen omgewaaid.

16. Ook de klok van Groede moest in de jaren 1940-1945 worden ingeleverd; zij is niet meer teruggekomen. In 1946 besloot de raad een nieuwe klok te laten gieten in Heiligerlee. De raad verzocht aIle gemeentenaren een spreuk te bedenken voor deze klok. De voorkeur ging uiteindelijk uit naar het volgende gedicht:

"Eens werd ik geroofd, maar God zij geloofd Vol vreugde en blijheid over "De Groe"

Het leed is geleden, ik luid weer in vrede, En wijd in 't rond weerklinke mijn bee

Ik luid er, ik luid er, nimmer te moe Voor vrijheid en recht en eewge vree",

Dit gedicht was ingezonden door Marie-Louise Everaars. Op de foto staan, van links naar rechts:

Hubrecht van Peenen, Piet Hendriks, Piet Haak en Piet Vergouwe. Op de achtergrond: bakker Van der Hoofd, Abr. Salome, een onbekende en Maat, kantoorhouder van de p.t.t. De jongen is Anth. de Hulster. De klok is in 1948 aangebracht en bleef bij de brand in 1949 behouden. Zij weegt 650 kg en is, nadat de toren in 1950 was hersteld, in 1961 omringd door vijf kleine carillonklokken.

17. En nu de "Cadzandse dracht", die wij nog allen hebben gekend, maar die helaas is verdwenen. Vele vrouwen die deze kleding droegen, had den donker haar, waarin de kaarsrecht getrokken scheiding ("het spletje") in het midden zo mooi uitkwam. Bij deze dracht hoorde ook nog de "Manteline", een soort "cape" die bijna tot op de grond kwam en die werd gedragen bij koud en regenachtig weer. Hieraan vast zat een kap, die bij regen over de kanten muts werd geslagen. Die kanten muts, de "karrekasse", was zeer gevoelig voor vocht: ze werd dan slap waardoor de vorm er uitging.

18. Dit is de "Christelijke Zangvereeniging Soli Deo Gloria" op een uitstapje in Antwerpen, omstreeks 1935. We zien bovenaan, van links naar rechts: Isaac van de Velde, Ab Verhage en Michiel Dierinks. Op de rij onder hen: Jennie Bentschap Knook, Frieda van Witsen, Piet Leenhouts, Anneke van Witsen, Jaak Verhage, Bertus Dierinks, mevIOUW Bentschap Knook en Jo Sonnevijle. Op de derde rij: dirigent Jacobus Brakman, Guust van de Velde, Betsie Keijmel, Cornelis Brakman, Jozias Oosterling met echtgenote, mevrouw en mijnheer Verhage, mevrouw en mijnheer Tack, Toon Bentschap Knook en Abraham Cijsouw met zijn echtgenote. Op de voorgrond: Nellie Brakman, Adrie Brakman, Adrie Jansen en To van de Velde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek