Groede in oude ansichten

Groede in oude ansichten

Auteur
:   L.M. de Die
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3208-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Hier zien we de toren in de steigers. Men is bezig de haan op de toren te plaatsen. De familie Tack staat bij het bord "Niet parkeren" en kijkt met aandacht toe. Het plaatsen van zo'n haan is altijd een interessant gebeuren! De toren is vijfenveertig meter hoog. In 1950 konden de steigers worden afgebroken: de toren was in zijn oude glorie hersteld.

30. Ooft- en Tuinbouwfeest 1912. We zijn weer in de Brouwerijstraat. De molen heeft zijn wieken nog. We herkennen, van links naar rechts: P. Haartsen, Jac. Tellier, D. Barendse, A. van de Velde, de kleine jongen is N. de Kramer, dan vier dochters van Haartsen, een dochter van Van de Velde, Abr. Mosselman, Iz. Tellier (met lichte pet), De Wilde (met hoed), J. de Meester (met lichte pet, op de achtergrond), Corn. Barendse (met zwarte hoed), Snijder-de Meester (met bolhoed), links voor hem mevrouw C. van der Miere en verder Betje van der Velde-van Haneghem en Johanna Cornelis. Rechts van de boog zien we nog: Jac. Barendse Dzn., Mosselman, Jan de Meester en, met hoed, C. v.d. Velde. De vrouw met de Karrekassemuts bleef onbekend.

31. Deze zeer oude foto van de Cadzandse dracht werd gemaakt door de zeer bekende fotograaf A. van Overbeeke-Waeijhaert uit Schoondijke, vermoedelijk omstreeks 1870. De foto is afkomstig uit een oud familiealbum. Bekijk de muts eens en ook de houten emmer met een deksel. Men gebruikte toen nog een mooi geschilderde achtergrond, wanneer men een staatsieportret liet maken.

32. De Catshoeve werd gebouwd in 1614-1615 door Jacob Cats te zamen met zijn broer Cornelis, burgemeester van Brouwershaven. Op 7 december 1614 schrijft Jacob Cats aan een zoon van Cornelis in Den Haag dat diens vader nog steeds in Groede is en, dat als de schipper niet over tijd was, het huis reeds zou zijn bedekt "met van die platen gebakken klei" (pannen). Deze hofstede was in 1638 groot 159 gemeten 73 l/Z roede en bracht aanpacht jaarlijks 1777 guldens, 18 stuivers en 9 penningen op.

33. We zijn aanwezig bij de "inwijding" van de rooms-katholieke school op 1 mei 1931. We herkennen: pastoor Van Gastel (met bril), voorzitter schoolbestuur; rechts van hem E. Spinnewijn, hoofd der school van 1931 tot 1967 en links mejuffrouw M. Groothaart (van 1 mei 1931 tot april 1952 verbonden aan de school). Rechts van Spinnewijn zien we koster Aug. van Poucke. De leerlingen zijn, in alfabetische volgorde: E. en J. Adam, R. van de Bossche, A., M. en W. Brooymans, Ach. de Bruycker, M. de Caluwe, S. Caus, Ch., C. en P. Dierendonck, C. en Th. Driessens, A. en A. van Damme, G. Dossche, E. van Daele, Joh. Faes, C. en F. Geeraert, P., J. en G. Geeraert, J., M. en M. Govaert, verder C., A., E., E., V., A. en M. van den Hemel, C. Heetesonne, M., M. en J. de Krijger, A. en P. Lagendijk, L. en J. de Marte1aere, J. en M. de Milliano, A. en C. van Opdorp, L. van Ooteghem, J., M., M. en C. van Pamelen, O. de Pauw, Ch. Ras, A., P., M. en O. Roets, M., J., A., J., M. en W. Rijk, C. Verreij, A., A., M., A., R., C. en M. Verschoore, 1. en Ph. Verstraete, L. Vermeire, S., F. en A. van de Velde, W. Visser, A. van de Waeter, L. de Wispelaere en B., J. en A. de Witte.

Markt met Kerk - Groede

34. De Markt in haar volle luister. De prachtige, oude kastanjebomen staan in volle bloei. Achter de mooie pomp ligt een verhoging in de vorm van een arduinsteen, die daar speciaal is gelegd voor de rnensen die naar Groede kwarnen met de "Phaeton" of sjees, Zij konden dan gemakkelijker uitstappen, want die rijtuigen waren zeer hoog. Je moet er maar opkomen! Waren er in de andere dorpen van West-Zeeuws-Vlaanderen nog meer van die op- of uitstappen? Omdat de wegen tweehonderd jaar geleden zo slecht waren, kwarnen veel mensen te paard naar de kerk. Ook voor hen diende die "opstap". Er lagen er twee: een hoge en een lage.

35. Deze mooie overzichtfoto van Groede dateert van 1947. In de verte zien we de "bunkers" uit de tweede were1doorlog. Nu is er op deze plaats een prachtig hertenkamp, waarvan verder in het boekje een foto is te vinden. Op het eind van de Brouwerijstraat staat het barakkenkamp. Vooraan bemerken we de duivenhokken van Gijs. Zijn duiven waren beroemd door geheel Nederland; wat zeg ik: in aile landen waar met duiven werd gev1ogen! Met de familie Dusarduin zorgde hij ervoor dat de naam "Groede" bij alle duivenmelkers bekend was.

36. Op deze foto uit 1915 zien we op de voorste rij, van links naar rechts: Lies Haak, Martina de Hond, Marie Risseeuw, Jo Verhage en Janneke Cornelis. Op de tweede rij: Suzanna Risseeuw, Marie de Vlieger, Betsie Hoebe, Mientje Haartsen, Anna Hoevenagel, Martina Cornelis, Janna de Beer, Catharina Provoost, achter haar Suzanna Risseeuw, Jozina Cornelis, Sara Poissonnier, Cor Poissonnier, Marie de Vlieger, Saar Kramer, Cato Brakman, Saar Boschaart en Elisabeth Petegem. Het rneisje dat boven allen uittorent is Sara van Uxem.

37. We zijn weer eens in de Brouwerijstraat. Deze keer was er een feest van E.M.M., en wei in 1930. De molen heeft intussen zijn wieken verloren. Op de foto zijn onder anderen te zien: Piet Mazure, Saar Cijsouw, Marie Faas, Mirra Brakman, Adriaan Mosselman, Kees van der Meeren, Greta Karels, Andries de Beer, mevrouw Haak, Marinus Elfrink, Willem Oosterling Jan Karels, David Beerens, Ko Lauret, mevrouw Haartsen en mevrouw M. Verkeij. Op het linker paard zit Maas en op het rechter Come lis Manneke.

38. Deze mooie overzichtfoto is vooral interessant omdat de stenen molen van de familie Risseeuw aan de Brouwerijstraat er nog op staat. Heeft aan deze straat de bierbrouwerij gestaan van J. Faro, notaris en bierbrouwer te Gf()ede? Faro kocht onder andere de heerlijkheid Nieuwvliet in 1790 voor f 20.000. Verder he eft hij opdracht gegeven tot indijkingen onder Biervliet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek