Groede in oude ansichten

Groede in oude ansichten

Auteur
:   L.M. de Die
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3208-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Voor de ingang van de Groese begraafplaats poseert Hubrecht van Peenen. Hij was zeer bekend in het dorp, onder anderen als onderhouder van de begraafplaats. Hij is tijdens de tweede wereldoorlog steeds op zijn post gebleven en hij heeft, toen er bijna niemand meer buiten durfde te komen, velen die door granaatscherven waren getroffen geholpen.

40. Deze ereboog in de Molenstraat werd opgericht voor de muziekvereniging "Eendracht Maakt Macht" ter gelegenheid van haar tachtigjarig bestaan. Rechts staat de Lutherse kerk. We zien, van links naar rechts, liggend: J. Casteleijn-Risseeuw, S. Ie Cocq, P. Hendriks, een onbekende en K. Karels-Tack. Staand: P. Houtzager (met pet), J. Risseeuw-van Strien, H. Karels-de Ruisscher, L. Schippers, achter hem gemeentebode J.G. de Meijer, A. Erasmus (met baard), Joz. van Lare, molenaar Brakman, H. van Peenen, bakker P. de Meijer (met bolhoed), 1. Risseeuw-Provoost, S. Risseeuw, L. Schippers, D. Tack, achter haar W. en L. Risseeuw, dan S. Bosschaart, M. Becu, J. Minderhoud-Erasmus (met karrekassemuts", J. Karels-de Ruisscher, E. Houtzager-Karels, J. Brakman, 1. Provoost, A. Hendriks (met hoed), een onbekende en, met strohoed, P. Luteijn, Voor M. Becu staan: Jo van Peenen, J. Minderhoud, een broertje van Jo van Peenen, een onbekende en M. van Peenen.

.~ ,.~ ..? ".:

-;

41. In de tijd waarin deze foto werd genom en moest de katholieke school nog worden gebouwd. Links staat de toren van de hervormde kerk en rechts die van de rooms-katholieke kerk. Groede heeft ook nog een Lutherse kerk, maar wat niet zo algemeen bekend is, Groede heeft neg een kerk gehad: een doopsgezinde en wei in de Molenstraat. Om hun godsdienstoefeningen te kunnen houden hadden de doopsgezinden op 13 januari 1647 een huis gekocht in die straat, hoewel dat een dag tevoren door "den berijder" Jan van Sweeveren, uit naam van het Oostburger Ambacht, was verboden. Ook kwam er op 22 januari 1647 een verbod van de staten om daar te vergaderen. Er waren maar weinig leden, maar de beweging bleef bestaan tot 1775.

42. Dit zijn leerlingen van de open bare lagere school, die met hun onderwijzeres poseerden in 1911. We herkennen van links naar rechts, op de bovenste rij: Alie van Quekelberghe, Pieter Risseeuw, Saar Risseeuw, Cathalientje Salome, Johannes Salome, Bram Schaap, Anna Schaap en juffrouw Elisabeth Frelier, Op de volgende rijen staan onder anderen: Augusta van Quekelberghe, Lenie Spiessens, Suus Risseeuw, Octavie van Poucke, Saar tje Poissonnier, Anna Tristram, Joziena Salome, Jan Risseeuw, Cor. Tristram, Willem Risseeuw en Marie Tromp.

)chuddebo~lslraai. Eiroed~

43. De Schuddebogtstraat omstreeks 1920. Deze straat werd ook weI "Paraplustraat" genoemd. In het deurgat van haar cafe staat Jo Buize en naast haar zien we Marie de Vlieger en Jozina Mazure. Let op de paaltjes en op de rookkap op de schoorsteen.

44. Ooft- en Tuinbouwfeest in 1912. Een kar met "lading" staat klaar om "tobbetje" te steken. Hieraan kwam vee! water te pas, vandaar die hoeden. We zien van links naar reehts: Sophie de Pauw en Corn. Barendse, op de kar Jae. van de Velde, Willem van Haneghern, Kees de Kramer en Piet Haak en de jongens Rinus en Kit van Noppen. De kar is van eierkoopman Jan Frelier. Deze karren werden vee! gebruikt door opkopers en zij liepen zeer lieht.

45. Een schoolfoto van de christelijke school uit 1915. Op de eerste rij, van links naar rechts: Richard Hoi, Hendrik Cappon, Hendrik Vermeulen, Wouter Bliek en Frans Faas. Op de tweede rij: Jan Bliek, Jas Oosterling, Adriaan Oosterling, Frans de Putter, Cornelis Cijsouw, onbekend, Piet Hendriks, Kees Brakman, Hendrik Cijsouw, Jan Voogd, Hendrik Cijsouw Kzn., Jacob Luteijn, onbekend, Jannis Cappon, onbekend, Rinus de Reu en Gerrit de Reu. Op de derde rij: Herman de Reu, voor hem zijn zusje Janneke, verder Cathalien Luteijn, Jan Voogd Jzn., Santje Voogd Abrdr., Antje Putter, Suus Hendriks, drie zusjes Maas, Lien Machielsen, Cathalien Brakman, Nellie Brakman, Jo en Leen Cijsouw, Cor Karels, Rie de Blieck, Marie Bentschap Knook, Nellie Faas, Leen Cijsouw Pdr., Cathalijntje Risseeuw, Jo Cijsouw Pdr., Jo Bliek, Cathrien Risseeuw en Martha en Cathalina Oosterling.

46. Een herinnering aan de eerste wereldoorlog. De foto is genomen voor de kantine die op de weide stand van de hofstede "De Meienberg", toen bewoond door Abraham Bouwens. We zien van links naar rechts: sergeant J. van Dijk, de menagemeester luitenant Sollie en drie koks, die voor "de pot" zorgden. Onder meer de snert was er prima.

47. Hier weer een hoekje van de Markt met haar statige huizen. Het eerste huis is veel ouder dan de andere; in dit pand was toen een dameshoedenzaak gevestigd. Later kwam hierin de schoenenzaak van P. Versprille. Het gebouw op de achtergrond, dat met de dubbele deuren, diende als stalling voor de lijkkoets, Deze lijkkoets werd ook verhuurd aan andere gemeenten, omdat er to en maar enkele van deze koetsen in het land van Cadzand waren. Als afscheiding tussen stoep en weg had men versierde, hardstenen paaltjes geplaatst, die ook wel werden gebruikt als "limietpalen" tussen de verschillende "parochies" of eigendommen. Voor het raam van het oude huis herkennen we P. Brakman en Iz. Buisse. De opname dateert van 1910.

. -

-:--e-':;:4 _.,.;. ~~ -

"-0.:" ;/..:~

&

~ _.~ ill

.: ~_:~~.~~lf'

- ,.1

¥

. ,

....

48. Ooft- en Tuinbouwfeest 1912. Hieraan was tevens een muziekfestival verbonden, hetgeen in die dagen een hele gebeurtenis was in het land van Cadzand. Deze fees ten werden afwisselend gehouden in die dorpen, die een afdeling hadden van de vereniging "Ooft- en Tuinbouw". Op de Markt, voor het gemeentehuis, zien we, geheel links, J. Karels. Links, op de voorgrond, lopen twee jongens van Van Peenen en achter hen Cornelia Vroon en een meisje van Stoutjesdijk. Voor het vaandel staat, met bolhoed, Oscar van Quekelberghe, drukker bij Boom-Bliek. In het midden maakt Lippens, van de Kruisdijk, een praatje met A. Thierij (met pet). Verder herkennen we nog C. Brakman sr. en vooraan, in het midden, P. van Noppen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek