Groede in oude ansichten

Groede in oude ansichten

Auteur
:   L.M. de Die
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3208-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Rinll - Groede

49. We zijn hier op de Ring. Op de achtergrond staat het huis waarin toen notaris Beuning woonde. Voor de deur is mejuffrouw Tinie Brouwer te herkennen. Verder zien we op de voorgrond onder anderen Tannetje en Maria van der Hooft, Jan Flip Cijsouw en Gerrit Beuning. Links vooraan, doch niet te zien, ligt de "Parochieput", die vroeger werd gebruikt om de paarden te laten drinken.50. Rechts op deze foto staat de Lutherse kerk, die op 1 september 1743 door de Lutheranen in gebruik is genomen. De bouwkosten waren 12.920 gulden, 8 stuivers en 8 penningen. Dit bedrag werd bijna geheel betaald door het consistorium. De Luthersen, uitgewekenen uit Salzburg (vandaar hun bijnaam "Salzburgers"), kwamen op 9 maart 1733 aan bij Nieuwerhaven (in de buurt van Sasput) onder leiding van hun dominee Johann Fischer. Zij kwamen voornamelijk in de nieuwe polders bij Groede terecht.

51. De Torenhofstede. Volgens dr. J. de HuIlu (in zijn boekje "Hofsteden van Groede en Breskens") is dit huis gebouwd door het bestuur van de Groedse watering als directie- of herenhuis. In een van de omlopers van deze watering komt het voor als ,,'t gemeenlandshuis", dus het huis waarin het polderen waterschapbestuur vergaderde. Toen deze foto werd gemaakt woonden hier Johannes Cornelis en zijn vrouw Martina Jacoba Risseeuw. Vermoedelijk zijn zij het die hier voor hct huis poseren. Omstreeks 1913 is de toren, die aileen tot doel had het huis een zekere voornaamheid te geven, afgebroken. Het huis is een echte, ouderwetse, Cadzandse boerenwoning en het stamt, evenals de Catshoeve, uit de zeventiende eeuw.

52. Bij vele van de Groese feesten waren deze drie heren nogal eens lid van de feestcommissie: Pieter Leenhouts, Camiel Verschoore en Govert Dhont. Pieter Leenhouts was zeer bekend als voordrachtkunstenaar en zanger op bruiloften en partijen.

53. De straatweg naar Breskens, toen nog "Het Zwaantje" geheten. In het eerste huis, met de horretjes, had Sara Cornelis haar snoepwinkeltje met onder meer pepermuntstokken, munteballen, riegers van drop en kaneelstokken. Ook met je halve cent konje hier terecht. Wat een lekkernijen waren dit voor de toen beslist niet verwende kinderen! En nu zijn die snoeperijen van toen weer in de mode. Naast Sara woonden Aaltje en Trine du Bois. lets verderop stond het huis van Bram Willemsen, de huisslachter van Groede.

54. Deze opname uit 1922 toont ons de deelnemers aan en de leerkrachten van de kook- en tuinbouwCUISUS. We zien op de bovenste rij, van links naar rechts: Cathalientje Risseeuw, Marie Masclee, Cornelia Poissonnier, Cornelia de Hullu, Suus Masclee, Marie Becu, Suus Risseeuw, Cathariena Risseeuw en Pieternella Kotvis. Op de tweede rij: Elisabeth Cijsouw, Jo Jansen van Roosendaal, Marie Zonnevijle, Saar Risseeuw, lerares mejuffrouw Lindenberg, Catharina Risseeuw, Maria Risseeuw en Johanna Verplanke. Op de onderste rij: Jozina Cornelis, Elisabeth Salome, Janneke Cornelis, Tina Luteijn, Johanna Cijsouw, Joantje Kotvis en Martina Provoost. Links staat leraar Martense (tuinbouw) en rechts leraar Van der Slikke (scheikunde).

«,

Kruijsdijk - GROEDE

Uit£,. A. van Oserbeeke, Terneazen,

55. De Kruisdijk rond 1900. Door het "Departement de l'Escaut-Gand" is bij schrijven van 2 mei 1807 aan Pierre de Decker te Breskens vergunning verleend om een molen te bouwen op de Kruisdijk, gemeente Groede. Dit was dus tijdens de Franse bezetting. Latere eigenaars van de molen waren: van 1853 tot 1891 Jozias Risseeuw en van 1891 tot 1910 L.A. Cijsouw, die toen de molen heeft gesloopt. Het jongetje op de voorgrond is A. de Ruisscher. Verder zien we de heer Huishere met een dochter die op de schouders een ,juk" heeft met twee emmers. Het gebouw links van de molen is de open bare school.

56. Dit is het voormalige gemeentehuis van Groede. Op deze foto oogt het nog betrekkelijk nieuw, maar intussen is het, door de herindeling per 1 april 1970, overbodig geworden. De laatste burgemeester van Groede was J.C. Everaars (van 1946 tot 1966). Groede was 2900 ha groot en omvatte de volgende gehuchten en buurtschappen: het dorp Groede, Boerenhol, Kruisdijk, Marolleput, Kruishoofd, Oudemenne, Scherpbier en Wafeldorp.

Waalstraat, ~r ed~

57. We zijn nu aangekomen in de Walestraat. De ansicht dateert van de eerste wereldoorlog. Tijdens deze oorlogsjaren diende het "Iokaaltje" de in Groede gelegerde militairen tot militair tehuis, hetgeen wei te zien is aan de militairen ervoor, die er een dankbaar gebruik van maakten. Tussen de militairen staat, met hoed op, Willem Risseeuw. In het "Iokaaltje" vierde het verenigingsleven van Groede hoogtij. Er werden onder meer muziekuitvoeringen in gegeven. Nu is het een bergplaats voor landbouwmachines van C. Vermeulen.

58. Dit is de boomkwekerij van Abr. van Uxern, een van de weinige boom- en plantenkwekerijen in het land van Cadzand, zeer bekend om haar prachtige rozen. De man met de stokken in de hand is Abr. van Uxem, terwijl zoonlief op de arm van Suzanna van Uxern-van der Lijke ons aankijkt. De meisjes op de voorgrond zijn de dochters, Marie en Sara van Uxem. De heer met de pet op is E. Boorn-Bliek, de "drukker" van Groede.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek