Groede in oude ansichten

Groede in oude ansichten

Auteur
:   L.M. de Die
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3208-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Het muziekgezelschap "Eendracht Maakt Macht" rond 1930. Bij het vaandel staat vaandeldrager David Beerens. Verder zien we, van links naar rechts, op de bovenste rij: Jan de Ie Lijs, Hendrik Luteijn en Bram Luvret. Op de tweede rij: Jozias Haartsen, Piet Versprille, Willem Leenhouts, Jan Avot, Willem van de Walle, Izaak Herman, Machiel Bruinooge en Anton de Hulster. Op de derde rij:

Camiel Schoutteet, Piet Jansen, Jan Buijze, Bram van Petegem, Adriaan Erasmus, IzaakBrakman, Bram de le Lijs, Izaak Herman, Kees Mazure en Jan Risseeuw. Zittend: Christiaan Lauret, de bestuursleden Cornelis Brakman, Bram Risseeuw (gemeentearchitect) en A. Waalput, dirigent Piet Brakman, bestuurslid Piet Mazure en Kees Karels. De jongens zijn Herman en Bram Risseeuw,

60. Op deze foto hebben we een rnooi voorbeeld van een huis en een schuur van een hofstede. Deze foto is van rand 1914 en toont de boerderij Risseeuw in ,,'t Platte Putje". We zien "baas" Risseeuw en zijn vrouw Suzanna Risseeuw-Beerens voor hun boerderij in ,,'t Platte Putje". Verder herkennen we hun dochtertje Marie met pop, een ingekwartierde sergeant, dienstbode Nellie Schaap, "de grote knecht" Pieter de Kramer, "de kleine knecht" Jannis van Peenen en het hondje "Pukje". Let op de mooie afwerking van de schuur, de raamhorretjes en, niet te verge ten, de tronken, die overallangs de dijken stonden en die het Cadzandse land zijn mooie aanzien gaven.

61. Ooft- en Tuinbouwfeest 1912. Deze boog in de Schuitvlotstraat werd ontworpen door J. Karels. De bogen in deze straat hadden altijd als versiering een schuit. In de open deur links staat mevrouw S. Karels-Brakman. De man met de bolhoed is Jan Mazure en voor hem staan Corn. en Nellie Mazure. Tussen de poten van de boog herkennen we onder anderen: J. Karels (met pet), mejuffrouw C. BIomme, Jozina Salome, Pieter Karels, naast hem J. Crucq, Joh. Karels, naast hem Piet Leenhouts dan Andre Jansens, Piet Risseeuw met naast zich Frans Bron en A. Petegem, Jan van Leeuwen uit Breskens en Petronella Karels (met overgooier, in het midden van de boog).

62. Ter gelegenheid van hetzelfde feest poseren hier de leden van de turnclub voor het versierde gemeentehuis. De leider is de heer Lippens. In de kring zien we Simon Frelier en Willem Karels; de overigen bleven onbekend. Rinus van Noppen, zoon van dokter Van Noppen, wordt door zijn vrienden opgetild. Vooraan ligt Johannes Mazure, links aehter hem Vermeulen en naast deze Pieter Risseeuw. Verder zien we ook nog Jan BJomme. Op de aehtergrond herkennen we, met snor en politiepet, majoor Straub. De andere man met de politiepet is veldwaehter David van den Berge. Met "Garibaldi" op ontwaren we meester Hardon, naast hem, met "doddemutsjes", Roosje en Mietje Maas en naast de heer Straub Betje van Roo, herkenbaar aan heur haar met "spletten". Voor Betje van Roo staat, met grote strohoed, Cor Risseeuw. Vooraan rechts ten slotte, met witte schort, Saartje Haartsen.

63. Dit is een foto van de toren met de zogenaamde Frame kerk. De oude kastanjebomen zijn gerooid; daardoor werd het mogelijk deze fraaie opname te maken. De jonge aanplant is alweer in opkomst! Het grootste gedeelte van het plein rondom de kerk was vroeger in gebruik als begraafplaats. Aan deze periode herinnert de steen in de linker zijgevel van de toren. Deze gedenksteen dateert van 1753 en er staat op gebeiteld:

Sao gij nu sijt Waaren wij roar dezen Sao wij nu sijn

Sult gij haast wesen.

De toren stamt uit de veertiende eeuw, de driebeukige hallekerk uit de dertiende. De scheibogen bevatten enkele dertiende-eeuwse fragmenten. De rechter zijbeuk is in 1619 ingericht als kerk voor de Hugenoten. In 1794 is hun Iaatste predikant vertrokken. In 1818 werd de Waalse Gemeente met de Hervormde Gemeente verenigd. Het orgel werd in 1920 geplaatst; het was afkomstig uit de voormalige Lutherse kerk te Veere.

64. Hier zien we de zogenaamde "Catsbank" in de hervormde kerk. Deze bank dateert van 1794 en zij werd geschonken door de nazaten van Jacob Cats. Het wapenbord is door bemiddeling van het toenmalige Provinciale Statenlid Mazure terug ontvangen van de familie Le Clercq en het werd weer in de kerk, boven de bank, geplaatst. Voor de bouwvan deze kerk schonk Jacob Cats in 1623 f 1.600,-. In zijn testament bedacht hij de Hervormde Kerk met een legaat van f 900,-, waarvan eenderde voor de Waalse Kerk.

65. Ter ere van het negentigjarig bestaan van de muziekvereniging "Eendracht Maakt Macht" was een wedstrijd uitgeschreven voor de mooist versierde "sjees". Augusta van Poucke en Petrus van Hijfte (in oud Cadzandse dracht) behaalden met de hier afgebeelde wagen de eerste prijs.

66. Op deze, in 1930 gemaakte foto kunnen we het verschil zien tussen de Cadzandse dracht van omstreeks 1800 en de latere, die nu (1975) nog door een enkeling wordt gedragen. Hoe is het mogelijk dat zich uit die oude dracht de latere heeft ontwikkeld! De dames zijn, van links naar rechts: Jannetje Jansen, Marie de Lignij, Augusta van Poucke, Irma de Krijger en Marie Faas.

67. Omstreeks 1947 werd er in Groede, ter ere van de bevrljding, een "Wilhelminaboom" geplant. Dit geschiedde door de twee oudste inwoners van het dorp: Pieter Cornelis (met zijden petje) en Pieter van Petegem. Bij de plechtigheid waren onder anderen de volgende personen aanwezig: links van P. Cornelis: P. Hoste, Bakker van der Hoofd en lac. Brakman. Geheellinks staan zuster Wispelaere, de heer Wolfert en Corn. Wolfert. Achter de boom duikt burgemeester Everaard op en achter hem herkennen we P. Risseeuw en Raimond van Damrne, De man met hoed is Abr. de le Lijs en voor hem staat mevrouw Versprille. Verder ontdekken we nog W. van der Hoofd, Hend, Cijsouw, Corn. Cijsouw, Adr. Risseeuw en geheel rechts, Hubregt van Peenen.

Panorama, qroed~

68. Deze mooie overzichtfoto van Groede is tamelijk oud. Als u goed kijkt, ziet u dat de onderstammen van de vruchtbomen waren gewit; dat Was toen algemeen in de mode. Nog enige bijzonderheden over Groede: bij een van de kaarten heb ik het gehad over de vele soldaten die tijdens oorlogen in Groede waren gelegerd. Nu weet ik niet of er in de nu volgende jaren een garnizoen in Groede lag, maar wei waren er de volgende commandanten: 1648-1653: de Beuvery (in 1648 ook Lonque); 1653:

Pythan; 1654-1658: graaf Frits van Nassau en in 1706: Slippenbach.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek