Groede in oude ansichten

Groede in oude ansichten

Auteur
:   L.M. de Die
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3208-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Ooft- en Tuinbouwfeest 1912. Deze ereboog stond in de Molenstraat. We zien op de foto, van links naar rechts, te beginnen bij de voorste rij: twee onbekenden, Carolina Tack, Dina Tack, onbekend, Catolina de Ie Lijs, Hubrecht van Peenen met zijn hond, dochtertje Johanna, Bram Hendriks met zijn zoon Piet, Jacoba de Hardon (in het wit), Johanna van Peetegem, Sara Risseeuw, Janneke de Putter en Sara Cijsouw. Verder nog: Cato Tack, Jacob de Hardon, Jans Minderhout, Lies Karels (met de hoed vol bloemen), Pieter Houtzager, Jozias van Lare, meester De Hardon en de vrouw met "karrekassernuts", Maria de Cock-van de Lijke.

70. Dit is waarsehijnlijk de oudste foto van Groede. Iedereen wilde vereeuwigd worden! Jammer dat wij niemand van hen kennen. Herkent u iemand? Zo ja, geef het dan even door. De plaats van handeling is de Sehuitvlotstraat, de vroegere haven van Groede. Hoe lang is het geleden dat hier seheepjes meerden? Van links naar reehts zien we de oude smidse van Kees Karels (nu Bram Jansen), en de huisjes van David Beerens, Bram Verhage en Piet Lauret (nu mejuffrouw Marie Risseeuw). Het grote huis is de rooms-katholieke pastorie met ernaast de kosterswoning. De meeste mannen hebben nog een zijden petje op. De opname dateert vermoedelijk van omstreeks 1880.

.'

71. Deze foto van de christelijke zangvereniging "Soli Deo Gloria" stamt uit 1907. We zien, van links naar rechts, op de bovenste rij: D. van Wijk, P. Dierings, J. Dierings, S. van Strien, A. Oosterling en B. Boidin, Op de tweede rij: dirigent J. van Kampen, dominee Stellwag, N. van Strien, P. Vos, M. Cijsouw, K. Risseeuw, J. Cijsouw, M. Hollebrand, M. Dierings, J. Rokus, L. Dierings, S. Leenhouts en mevrouw Stellwag. Op de derde rij: J. Risseeuw, M. Leenhouts, E. Ie Grand, C. Casteleijn, M. de Bruine, J. Koster (in Axelse dracht), M. van Wijk, M. van Wijk, M. Risseeuw, M. Stoutjesdijk en A. Rokus. Op de onderste rij: K. van Wijk, K. Lucieer, J. van der Zee, C. Cijsouw, C. Rokus, A. Cijsouw en J. Elfrink. De kinderen zijn: Helena en Frederika Stellwag.

72. De hierboven afgebeelde boog stond in de Schuitvlotstraat. Hij werd opgericht ter gelegenheid van het muziekfeest in 1930. Op bijna aIle bogen in deze straat was een schip te zien, ter herinnering aan de haven die hier is geweest, Het schip was vervaardigd door Jac. Houderstein en de toren op de boog door Joh. Risseeuw-Manneke. Het ontwerp voor de boog was van J. Karels en de bouw werd uitgevoerd door de buurtbewoners. Op de foto poseert de feestcommissie van deze straat, bestaande uit Jbraham Bruinooge, Izak de Roo, Jac. Houderstein, P. de Roo Izn, (bij het paard), Joh. RisseeuwManneke, Willem Bruinooge en Corn. Brakman. Het mooi versierde paard behoorde bij de erewacht, die de feeststoet opende.

R K. GROEDE

73. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Sint-Bavokerk, in 1903, werd bovenstaande ansicht vervaardigd. Ret is jammer dat er niet enkele personen op de foto staan. Op 18 februari 1842 werd er in Groede een tijdelijke rooms-katholieke kerk ingewijd, die evenals zijn twee opvolgers aan Sint-Bavo was gewijd.

74. Het Hertenkamp. Bij de wederopbouw van West-Zeeuws-Vlaanderen werden ook de vele bunkers uit de tweede wereldoorlog betrokken, die tussen Groede en de zee stonden. Door samenwerking tussen de gemeente Groede en de Nederlandse Heidemaatschappij is er op deze plaats een prachtig hertenkamp aangelegd. De eerste herten werden geschonken door wijlen koningin Wilhelmina. Het kamp is nu, te zamen met het zeebad, een attractie Groede waardig.

75. De christelijke muziekvereniging "Hosanna" poseerde ook voor de fotograaf. We zien, van links naar rechts, op de bovenste rij: Jacobus Verpoorten, Willem Oosterling, Jannis Basting, Piet Verhage, Bram Rookus, Willem Brakman, Leo Frans, Marcus van Strien, Jozias Oosterling, Anton Bentschap Knook, Agust van de Velde en Isaac van Blois. Voor hen, zittend naast de trommel: Abraham Cijsouw, dirigent Jacobus Brakman, Cornelis Cijsouw en Cornelis Brakman. Bij het vaandel staat Adriaan Oosterling. Op de grond: twee onbekenden, Henk Cijsouw, Jozias van Belois en Piet Frans.

J 9ghe

I

V

.)

76. Dit is een gedeelte van een kaart, die laat zien hoe de omgeving van Groede er zou kunnen hebben uitgezien rond 1300. De nu nog bestaande Barendijk zou toen de Yevendijk zijn geweest. Betrouwbare kaarten uit die tijd zijn er niet. Wulpen komt als eiland reeds voor in 1127 en rond 1350 liggen Groede en Baarzande aan zee. De volgende polders werden toen reeds genoemd: de Gistel- of Gistelare-, Steene-, Heeren-, Groote- en Kleine Gerard de Moors-, Cleyhem-, Proost-, 's-Graven- en Zoutepolder. Deze namen komen voor in een overeenkomst over de tienden tussen het kapittel van Doornik, het Lieve Vrouwe Hospitaal te Rijsel en de abdij van St.-Pieters te Gent. Deze tienden zijn dezelfde die Jacob Cats van deze instellingen zou overnemen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek