Groesbeek in oude ansichten deel 1

Groesbeek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.G. Driessen
Gemeente
:   Groesbeek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5812-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groesbeek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Deze foto is gemaakt op de kermis van 1921 voor het huis van Frans van Bernebeek. De kermisvierders zijn bezigmet koekslaan; zekochten eerst een lot en wie hctjuiste nummer trok, mocht de peperkoek midden door slaan. Lukteditdan mocht men de koek houden. Aan slag is G. Thissen, de derde persoon is M. Faassen, de vi erde Sjef J acobs (de Koster), de zevende T oon J aco bs. Defotograaf is Jan Hagemans. Met de b 01hoed is H. Schreven (van de Horst). Links op de voorgrond staat Frans van Bernebeek zelf en in de kraam Anna en Marie van Bernebeek.

20. Dedorpspomp stond bij hethuis vandefamilie Den Doop. Op een kaart uit 1760 staat hier ook een huis vermeld. Ret huis opdefoto is in 1920 gesloopt. Wezien hiervan links naar rechts: een oude man, de dienstbode N el Cillessen, dan bakker Willem den Doop, Marie den Doop, bakker 1 an den Doop, de meisjes zijn Marie en Bertha Wijers, dochters van meester L. Wijers, die getrouwd was met Anna den Doop. In 1920 is dus een nieuw pand gebouwd, waarin gevestigd was bakkerij-kruidenierswinkel en cafe 10 Wijers (den Doop). Zijn zusters hebben tot 1960 de zaak voortgezet. Toen is het rand verkocht aan Koos Rikken (groentewinkel) en C. Wulterkens (automatiek).

21. Gaan wij bij Den Doop linksaf, dan k ornen we opde Pompweg, waarwede srnidse (smees) van de familie Van Bernebeek zien, diedaar sinds l865woont. Het pand is nog van vroegere datum. Van links naar rechts:

Antoon Jacobs, Jan van Bernebeek (de huidige smid), daarachter Karel Ostendorp. Frans van Bernebeek, die een fiets aan het verkopen is aan Emm. Houben. Daarvoor "den alden Jan de smid", daarnaast Zus Scholenberg (buurmeisje), Theo Driessen (buurjongen), Jet Hurkmans (religieuze).

22. Omstreeks 1760 stonden er aan de rechterzijde van .,'t Terp" maar drie huizen; dit was ook het geval op de kaart van 1803. Een van deze panden is van de familie Van Bernebeek (de Bijenkorf); het geboortehuis van Frans van B ernebeek, de stichter van veel verenigingen en organisator van vele festiviteiten. Sinds 1865 woonde de familie Jacobs in het pand ernaast, Begin 1900 bouwden ze de "Wilhelmina-zaal" hierachter. Destijds was het een cafe-bakkerij-kruideniersbedrijf, lnhet volgende pand woonde Jan Michels ook met een bakkers- en kruidenierszaak. Kapper Wijers kwam hier na de verbouwing in 1935. Op de hoek het bekende cafe van Antoon Michels, gebouwd in 1908 en in 1956 verkocht aan H. Driessen. Sinds 1971 is het Chinees restaurant.

Groesbeek Dorpstraat ?

23. Vanafhet kerkplein kijken we op ,,'t Terp". Links het cafe "de Man", dat later gekocht en verbouwd werd door de familie Bouwens. Ret volgende pand is de zeer oude smederij Oornen, uit omstreeks 1728. In het huis was tevens een cafe. Ret is verwoest in 1944. Ret huis ernaast werd eind 1800 verbouwd en was van de familie Michels, die het verhuurde aan A. Ostendorp. Hij bouwde later zijn koperslagerij naast Den Doop. Bewoner dokter Quaniers werd opgevolgd door de bekende dokter J. Beynes, die bij menige Groesbeekse veldslag vakkundig verzorging verleende. Later werd het huis gekocht door de schoenmakersfamilie G. Rutten en began aan de linkerzijde R. Derks zijn kleermakerij. Daarachter woonde de schoenmakersfamilie A. F aassen. N u is in dit huis de groentewinkel O. van Haaren gevestigd.

24. We staan nu aan het begin van de Kwaaistraat (later Kloosterstraat); zo genoemd vanwege de leem, die de weg vaak onbegaanbaar maakte, en de krachtige wind die over deze weg waaide. Vooral de paarden van de voerlieden hadden hier veel te lijden. Op de achtergrond zien we het "Liefdegesticht" (Hollandse klooster). gesticht tijdens Kerstens' pastoraat en mogelijk gemaakt door een gift van pastoor Holl uit Leuth «(7000.-). Het werd gebouwd in 1854. De aanvoer van de materialen vond kosteloos plaats door de dorpsbewoners. Toen brak er een betere periode aan voor de armen en hulpbehoevenden. De liefdezusters hebben veel voor deze mensen gedaan. Omstreeks 1870 kregen de zusters van de toenmalige burgemeester en wethouders per jaar een som geld (f 60,--,), die zi] konden besteden voor de verpleging van armen en het kleden van hen. Dit was tijdens de ambtsperiode van burgemeester Dommer van Poldersveldt.

25. Het klooster in volle glorie. Het linker- en rechtergedeelte zijn van latere datum. Op 12juni 1855 zijn de zusters van liefde uit Tilburg naar Groesbeek gekomen. Reeds op 25 juni begonnen zij les te geven in naaien en breien. Op 21 november begonnen de lessen in taal en schrijven. Op 15 oktober J 856 waren er honderddertig meisi es op school. In 1857 begon de bewaarschool met h onderdachttien kinderen. H etlager onderwijs telde toen honderdzesentwintig leerlingen. In 1860 werd de bewaarschool uitgebreid. In de zomer van 1870 kwamen er weinig kinderen op school vanwege een pokkenepidemie. De schoolbanken waren overigens 's zomers toch slecht bezet, omdat er dan gewerkt moest worden. Tegen de herfst werd het weer drukker en in de winter waren de banken te klein. In 1891 startte de naaischool voor meisjes, die de plechtige communie gedaan hadden (ongeveer twaalfjaar). In 1920 vond een grote uitbreiding van de school plaats. De kloostermuurdateert van 1875.

190;;

Cooperatieve Stoornzuivelfabriek

Groesbeek.

26. In het jaar 1905 werd aan de Kwaaistraat de eerste fabriek ter plaatse gebouwd: de cooperatieve stoomzuivelfa brick, ook we] genoemd de boterfabriek. Deze fabriek verving de kleine handkrachtbedrijven rondam Groesbeck. De boeren brachten er hun melk; van de room werd bater gernaakt; de ondermelk kregen zij terug voor varkensvoer. Oak werd gehandeld in kaas en eieren. In die tijd brachten de boeren de melk nag weg met trekhonden voor de kar. In 1905 waren er tweehonderdachtenvijftig Iedcn met vijfhonderd stuks melkvee. In 1950 werd begonnen met de fabricage van consumptiemelk.

27. Op het kerkplein staande, kijkcn we met vele Groesbekers naar de optocht ter gelegenheid van een koninginnefeest. De burgemeester staat op het balkon en de gendarmes te paard houden toezicht. Het gerneentehuis is versierd met slingers van denncgroen, een typisch Groesbeekse versiering. Het straatje is het "Holverklefke"; rechts staat cafe "de Man". Het gemeentehuis diende ook als waning van bovenmeester Smolders en gemeentesecretaris H. Weijers, Tevens was er beneden een kamer die in gebruik was als postkantoor. Deze "postkamer" verhuisde in 1912 naar het nieuwe postkantoor. De eerste steen van het oude gerneentehuis werd gelegd op 10 januari 1883 door burgemeester Otten hoff. Het werd in 1943 overgeplaatst naar het huidige gebouw. Het oude pand heeft daarna diverse bewoners gehad. Het werd gesloopt in 1962. De eerste steen is nog te zien in de zijmuur van de woninginrichting Jacobs.

28. De "brievendragers" hadden het in die tijd ook niet gernakkelijk, want de post moest te voet bezorgd worden. De Gelderlander was een weekblad en verscheen op zaterdag. Met toestemming'van de PIT mocht de krant na de mis op zondagmorgen tegenover de kerk uitgedeeld worden. Hiermee zijn de postboden H. Cillessen, J. Thissen en Th. Jacobs bezig. Ais de post in het donker bijv. naar het Dekkerswald bezorgd moest worden, waren de brievendragers gewapend met een revolver. Een eindje naar rechts, bij het gemeentehuis moest veldwachter Savie na de tweede mis het gemeentenieuws en wat er in het dorp te koop of te verkopen was "aflezen". Hiervoor bestond veel belangstelling van de bevolking. Daarna ging men een glaasje drinken in het cafe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek