Groesbeek in oude ansichten deel 1

Groesbeek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.G. Driessen
Gemeente
:   Groesbeek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5812-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groesbeek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Gezien het armoedig bestaan van de mensen in die tijd was de biiverdienste door het plnkken van bosbessen een nitkomst. Zelfs op school hield men er rekening mee; men kende de "wasberre" vakantie. J ong en oud, het gehele huishouden trok het wald in. Er werd geplukt, zoals op de Ioto, in een vergiet (durslag), roomkan en koffietuit. De bessen werden dan verzameld in wasmanden ofteilen en zo naar de opkoper gcbracht. Laterwerd er ookgeplukt in mandjes. De plukkers zijn van links naar rechts; A. Kersten of Nol van Leppers Betje, G. Nillessen of de Pemmel, A. Eikhout of Hanne van den Eike ziene Jan, A. Nillessen of HannevandenEike zien Hanne, Koos Kersten of Koos van Leppers Betje, J. Jacobs of Jan de Neus, L. Eikhout of de Rooie van den Eike ziene Jan. Tenslotte nog een bekende Groesbeker: B. Nillessen of wei het Roodsturtje.

r .... ;;,:,.,

K'.Ii.je op de Boschbes enpahkerij ,'un f. KJsrnon te Grot beek aan de Duitsche grens

70. Zoals de tekst op b ovenstaande kaart vermeldt bevinden wij ons nu bij Jan Kosman op de Plak (nu Ketelstraat). Deze "ontvanger" van bosbessen woonde dichtbij het Reichswald. Door de vruchtbare grond stonden hier grotere bessen dan in het bos bij Van Pabst. De plukkers vertrokken 's morgens om drie uur, wanneer het licht begon te worden, met de helefamilieen soms ook nog met de buurt en kwamen in de vroege middag terug. De beste prijzen werden gemaakt in het begin vanhet plukseizoen. Een slof van drie kilo bracht som s n og geen vij fti g cent op. De heer Kosman vervoerde bosbessen (was berre) met kar en paard naar her station in het dorp.

71. I n het dorp bij het station was het in de bosbessentijd een drukte van belang. Opkopers kochten op verscheidene plaatsen in het dorp de bessen van de plukkers op. De prijs was ongeveer tien cent per kilo. Met kar en paard werden de" wasberre" naar het station gebracht, waar ze in de trein werden geladen en dan verdervervoerd met de boot naar Engeland. Op deze foto staan van links naar rechts: Wim Schoenmakers, Jan Hagemans op het paard. Degenen die de mandjes vasthouden zijn niet bekend, daaronder Gerrit Thissen en Dekker (handelaars), Jan Wijers (de Bul), Frans Peters (houthandelaar), voerman Kobus de Bruin, Jan Kosman vande Plak, ladingmeester Van der Weyden, een spoorman, J. Jacobs of Jan van Toon, een onbckende, Dos Sillessen (van Jaap), een onbekende.

72. Or 12 april J 928 is het groot feest in het dorp. Er is een priester gewijd en die komt zijn eerste H. Mis in het d orp opdragen. Begin 1800 waren er minstens vijf Groesbekers tot priester gewijd, Pater G. Schoenmakerx is sinds we! honderd jaar weer de eerste priester. Na het opdragen van de mis begeleidt de fanfare de neomist op zijn tocht naar het oudcrlijk huis. Van links naar rechts: veldwachter Zweers en daarachter mevrouw H anne Verriet; rechts daarvan fanfarelid Hein Mulder. In het midden een treffend voorbeeld van het Rijke Roomse Leven nl. de Suisse (de swies) Engelbertus van Balk om. Op de sierp staat "Eerbied in Gods huis", Daarnaast staan Jan van Bernebeek (de smid) en daarachter .10 Hopman met naast hem Jan Nillessen. De vaandcldrager is H. Klosters,

73. PaterG. Schoenmakers werd priester gewijd op 30 januari 1928. Hij was van 1929 tot 1965 als missionaris werkzaam. Bij het priesterfeest op 12 april 1928 werd deze foto gemaakt. Van links naar rechts: J. Jacobs, W. den Doop, C. Luijben, pater G. Schoenmakers, burgemeester jhr, Van Nispen tot Pannerden, J. van Bemebeek, F. van Bemebeek, J. Tillemans; staande: J. Gietman, J. Gietman, Vol, D. Leenders, P. van Kerkhoff, W. Puts, H. Lamers, H. Rieken, H. Jacobs, C. Vissers; achterste rij: T. Driessen, H. Cillessen, W. Poelen, A. Keukens, J. van Duijnhoven, J. Duijghuizen, T. Bagels, J. Kaspers, P. Fleuren, J. Bons, G. Gillessen en W. Lamers.

74. De werkgevers- en werknemersbond bij het vijfentwintigjarig bestaan. Van links naar rechts: Gerrit Driessen, Wim Cillessen, Willem Meussen, Jan van Bernebeek, pastoor Rovers, Marinus Cillissen, Gradus Cillissen, Kobus van Dooren; tweede rij: Hein Groning, Gerrit Muskens, Piet Willems, Jan Schreven, Gerrit Rutten, Frans van Bernebeek, Jan van Haaren, Antoon Nillesen, Hent Cillissen, Jan Driessen; derde rij:

Antoon Hock, Hent Driessen; achterste rij: Herman Driessen, Kobus Thijssen, Lindert Eijkhout, Peters, Antoon Schreven, Jan van Kesteren, J 0 Hopman, Herman Cillessen, Gerrit Cillessen, Reinier Driessen, Jan Tillemans, Piet van Breemen.

75. Comite bii een feest van de fanfare Wilhelmina in J928. Van links naar rechts: Emm, Houben (ambtenaar). Gerrit Leenders (aannemer). Theo Bouwman (onderwiizer), Pier Fleuren (molenaar), Cor Luijben (gerneentesecretaris), Frans van Bernebeek (winkelier), Nuyten (hoofdonderwijzer), Antoon Ostendorp (koperslager), Laurens Weijers (onderwijzer), Van Oudheusde (gemeenteambtenaar), Jan Michels (bakker), Marinus Hagemans (schilder), J. Tervoort (onderwijzer); staand: Gerrit Thissen (handelaar), Rut Verbeet (postbode), Van 't Hoff (politicagent), Gerrit Driessen (cafehouder), Shef Hagemans (schilder), De Kruijf(politieagent), Th. van den Bogaard (cafehouder), Marinus Weijers (timmerman), Rekman (politieagent), Marinus Hagemans (fonds).

76.0p 28 november 1933 begon pastoor H. Hoekals bouwpastoor op de Bredeweg zijn werk. Op de fiets gezeten, trok hij stad en land af om geld en te verzarnelen voor zijn kerk. 's Zondags preekte hij in aile grote plaatsen in de verre orntrek en na de

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek