Groningen in grootmoeders tijd

Groningen in grootmoeders tijd

Auteur
:   K. van der Hoef
Gemeente
:   Groningen
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4982-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groningen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

firnnlnqan

in qruntrnneders tijd

door

Kees van der Hoef

Europese Bibliotheek - Zaltbommel

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 4982 3 ISBN13: 978 90 288 4982 2

© 1990 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2009 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1990

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

WOORD VOORAF

Allicht is de titel van dit boekje voor enige uitbreiding vatbaar. Ik denk daarbij aan "Groningen in overgrootmoederstijd" en zelfs aan "Groningen in betovergrootmoeders tijd".

Het aantal opoes uit pak-weg de tijd na de Tweede Wereldoorlog wordt immers alsmaar groter. Daardoor dreigt de titel van dit unieke fotoboek enigszins ondergraven te worden, aangezien de oudste kiek der kieken toch maar maar even uit de jaren tachtig van de vorige eeuw afkomstig is ... !

Belangrijker is echter de gedachte, misschien wei de boodschap, die achter deze uitgave verscholen zit. Ik ben namelijk de mening toegedaan, dat we ons als "Stadjers" best eens aan het verleden mogen spiegelen, om zo te voorkomen dat we in onze stad te hard van stapel gaan lopen. Er is in onze Martinistad toch al zoveel onherstelbare schade aangericht, niet aileen door de tol die we in april 1945 voor onze bevrijding hebben moeten betalen, maar met name ook door de afbraak, de kaalslag en veel stijlloze nieuwbouw nadien.

Hadden we de Hoofdwacht en het Poortershuisje bijvoorbeeld niet kunnen restaureren? En waarom zijn de noord- en de oostkant van de Grote Markt niet in de oude stijl herbouwd? Waarom gingen de Paterskerk, de Sint Martinuskerk en de Harmonie tegen de vlakte? Wie kwam op de onzalige gedachte Academie Minerva op het Zuiderkuipen neer te poten? En welke saaie geesten ontwierpen de "nieuwbouw" in de Jonkerstraat, de Schoolholm en de Folkingestraat? "Stadjers, let op Uw Saeck!" Natuurlijk mag nostalgie nooit betekenen dat we zonder enige kritiek terugkijken naar de tijden van weleer, maar weI dat we zo zuinig mogelijk omgaan met datgene wat bewaard gebleven is.

In die zin hoop ik, dat dit boekje op z'n minst een "teken aan de wand" is!

Groningen, 1990

Kees van der Hoef

1. De weekmarkt op de Grote Markt in 1932. Veel vervoer geschiedde nog met paard en wagen.

2. De Grote Markt anna 1943. De toren van de Martinikerk staat in de steigers. De panden met de prachtige gevels, links op de foto, werden tijdens de bevrijding in april 1945 onherstelbaar verwoest.

3. Illuminatie van de Martinitoren ter gelegenheid van de 250-jarige herdenking van Groningens ontzet.

4. Het stadhuis werd eveneens fraai verlicht.

5. Tussen beide markten anna 1925. Op de achtergrand zijn de Vismarkt en de Der A-kerk zichtbaar. Ret is kermis in de stad.

6. De Vismarkt, waarop zo rand 1930 nog rustig kon worden gefietst.

7. Het Hereplein in 1935. Rechts staat nu het Camera theater.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek